Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

5.2. Поняття еластичності і її види

Попит та пропозиція залежать від багатьох факторів. Їх зміна тягне відповідну зміну попиту та пропозиції. З цим і пов'язане поняття еластичності.
Еластичність - міра реакції однієї економічної змінної на зміну іншої.
В економічній теорії розглядають еластичність попиту та пропозиції.
Еластичність попиту на товар - це процентне співвідношення між зміною в ціні або доході і зміною попиту.
1. Еластичність попиту за ціною.
Вона показує, якою мірою споживач реагує на зміну цін.

Еластичність попиту за ціною


де:
E (p) - еластичність попиту за ціною;
? Qd (%) - процентна зміна попиту;
? P (%) - процентна зміна ціни.
При вимірі процентного зміни економічних величин звичайний спосіб обчислення не застосуємо, т. к. однакове кількісне зміна в іншому напрямку дає інше процентне співвідношення. Наприклад, якщо величина попиту на товар складала 10000 одиниць, а потім зменшилася на 2 500, то відбулася зміна попиту на 25%. Однак збільшення попиту на даний товар з 7500 одиниць до 10000 дасть 33% збільшення попиту. Тому в економічній теорії використовують більш універсальний метод, названий формулою середньої точки Аллена. Тоді:

формула середньої точки Аллена


де
Q2 і Q1-кінцевий і початковий попит;


де:
P2 і P1 - кінцева і початкова ціна.
Виділяють кілька видів еластичності попиту за ціною в залежності від величини коефіцієнта еластичності.
E> 1 - еластичний попит (на товари розкоші);
E <1 - нееластичний попит (на предмети першої необхідності);
E=1 - попит з одиничною еластичністю (залежить від індивідуального вибору);
E=0 - абсолютно нееластичний попит (сіль, медикаменти);


- абсолютно еластичний попит (в умовах досконалого ринку).

На графіку попит різного ступеня еластичності можна представити таким чином:
Схема 20.
Еластичність попиту.

Еластичність попиту


Не можна говорити про еластичних або нееластичних кривих попиту, т. к. еластичності дійсні для окремих точок на кривій попиту. На кожній такій кривої попиту, як правило, є точки з еластичним і нееластичним попитом. Як виняток розглядаються лише абсолютно еластичні і скоєно нееластичні криві попиту, на яких кожна точка представляє одну і ту ж еластичність.
2. Еластичність попиту по доходу.
Це числовий параметр, який показує, яка реакція споживача на зміни в його доходах при незмінності цін.


Де:
? Y (%) - процентна зміна доходу
Значення еластичності за доходами тісно пов'язане з поняттям нормальних товарів і товарів нижчої якості. Для нормальних товарів підвищення прибутку викликає підвищення попиту. Оскільки в цьому випадку дохід і попит змінюються в одному напрямку, то еластичність попиту за доходом є позитивною. Навпаки, для товарів нижчої якості збільшення доходу викликає зменшення попиту. Дохід і попит змінюються в протилежних напрямках, тому в цьому випадку еластичність попиту по доходу є від'ємною. На окремі групи товарів (сіль, сірники) попит не збільшується при збільшенні доходу, еластичність є нульовою.
3. Перехресна еластичність.
Вона характеризує чутливість попиту на один товар при зміні цін на іншій.


Де:
E (k) - перехресна еластичність;
? Q1 (%) - процентна зміна попиту на один товар;
? P [2] (%) - процентна зміна ціни на інший товар.

За допомогою коефіцієнта еластичності можна визначити наступні види перехресної еластичності:
а) E (k)> 0 для товарів-субститутів;
б) E (k) <0 для товарів-комплементов;
в) E (k)=0 для індиферентних (незалежних) товарів.
Еластичність пропозиції товару (за ціною) - це процентне співвідношення між зміною в ціні і зміною пропозиції.


Одним з визначальних елементів еластичності пропозиції якого товару чи послуги є мобільність факторів його виробництва та випуску, тобто легкість з якою необхідні фактори виробництва можуть бути залучені з інших галузей. Другий важливий фактор - це час. Як і у випадку попиту, еластичність пропозиції за ціною має тенденцію збільшуватися на довгострокових тимчасових інтервалах. Частково це пов'язано з мобільністю ресурсів, але також залежить і від застосовуваних технологій, стану виробничої бази і т. д. З плином часу адаптація виробників до ринкових умов покращує кон'юнктурні можливості відповідності випуску їх продукції збільшеному попиту, що призводить до підвищення еластичності пропозиції.
Теорія еластичності попиту і пропозиції має важливе практичне значення. Еластичність попиту є важливим фактором, що впливає на цінову політику фірми. Іншим прикладом фактичного використання теорії еластичності є державна податкова політика, а також політика в галузі зайнятості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.2. Поняття еластичності і її види "
 1. Тема 4 Теорія попиту та пропозиції
  поняття і чинники, що визначають попит. Еластичність попиту. Види еластичності і фактори, що впливають на неї. Пропозиція: поняття і чинники, що визначають пропозицію. Еластичність пропозиції та фактори, що впливають на неї. Ринкова рівновага і ринкова ціна. Порушення ринкової рівноваги. Види ринкового
 2. Терміни і поняття
  еластичність попиту Коефіцієнт цінової еластичності попиту Перехресна еластичність попиту Еластичність попиту по доходу Гранична корисність Закон спадної граничної корисності Крива байдужості Карта байдужості Гранична норма заміщення Бюджетна лінія Крива
 3. Проблемні питання
  поняття попиту пов'язане з поняттям доходу? 5. Чому в ринковій економіці необхідно вивчати поведінку споживачів? 6. Що означає еластичність попиту? Як визначається цінова еластичність попиту? Чим відрізняється еластичний попит від нееластичного? 7. Який знак у показника еластичності? Чому попит на одні товари еластичний, а на інші нееластичний? 8. Яка математична запис
 4. Терміни і поняття
  еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і ціна
 5. Терміни і поняття
  еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і
 6. 9.2.5.3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ У короткий період
  поняття еластичності пропозиції. Еластичність пропозиції за ціною характеризує відносну зміну пропозиції i-го товару при зміні його ціни. Коефіцієнтом прямої еластичності пропозиції за ціною називають відношення відносної зміни обсягу пропозиції у відсотках до відносного зміни ціни. Для характеристики перехресної еластичності пропозиції вводиться
 7. Еластичність попиту
  поняттям еластичного попиту; - збільшення купованого товару більше ніж 1% на кожен 1% зниження його ціни - означає сильну реакцію і характеризується поняттям еластичного попиту ', - купується кількість товару зростає удвічі внаслідок зниження його ціни в два рази - означає одиничну еластичність попиту. Форма кривої попиту може бути різною залежно від еластичності
 8. Тема 14. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  еластичності. Попит і пропозиція залежать від зміни ціни, однак ступінь залежності окремих товарів різна. Дана особливість товарів враховується допомогою розрахунку еластичності. Еластичність - швидкість реакції попиту або пропозиції на зміну ціни. Якщо її виразити у вигляді процентних змін, то можна розрахувати коефіцієнт еластичності: {foto32} де Еdp-коефіцієнти
 9. Одинична еластичність
  еластичним і нееластичним попитом, приймається коефіцієнт одиничної еластичності , коли підвищення (зниження) ціни на 1% викличе відповідно скорочення (збільшення) величини попиту на 1%. Блага, що мають коефіцієнт еластичності більше одиниці, відносяться до групи товарів, що мають високу еластичністю. Коефіцієнт еластичності менше одиниці свідчить про недостатню або низької
 10. Що таке перехресна еластичність попиту?
  Еластичності попиту використовується для визначення ступеня впливу на величину попиту на даний товар зміни ціни іншого товару. Коефіцієнт перехресної еластичності - це відношення процентної зміни попиту на товар А до відсоткової зміни ціни товару Б:, (9.6) де «с» в індексі означає перехресну еластичність (англ. cross). Значення коефіцієнта перехресної еластичності
 11. Ключові терміни
  еластичний попит Нееластичний попит Абсолютно нееластичний попит Попит одиничної еластичності Помилка перенесення властивостей частини на ціле Перехресна еластичність попиту за ціною Взаємозамінні і взаємодоповнюючі товари Еластичність попиту по доходу Нормальні і нижчі товари Предмети розкоші і предмети першої необхідності Еластичність пропозиції за ціною Короткострокові
 12. Еластичність пропозиції
  еластичністю попиту, яка виражає реакцію покупців на зміну цін на товари та послуги, проявляє себе і еластичність пропозиції, яка характеризує відносні зміни між ціною та пропозицією товарів до реалізації. Коефіцієнт еластичності пропозиції виражає собою зміну виробництва і пропозиції товарів при збільшенні або зменшенні ціни товару на 1%. Якщо при збільшенні
© 2014-2022  epi.cc.ua