Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Одинична еластичність

В якості критерію, що розмежовує блага на володіють еластичним і нееластичним попитом, приймається коефіцієнт одиничної еластичності, коли підвищення (пониження) ціни на 1% викличе відповідно скорочення (збільшення) величини попиту на 1%.
Блага, що мають коефіцієнт еластичності більше одиниці, відносяться до групи товарів, що мають високу еластичністю. Коефіцієнт еластичності менше одиниці свідчить про недостатню або низької еластичності попиту на ці товари.
Цілий ряд товарів має надзвичайно нееластичним попитом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " одинична еластичність "
 1. Терміни і поняття
  одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозиція) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і ціна пропозиції Економічна
 2. Терміни і поняття
  одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і ціна пропозиції Економічна цінність
 3. Ключові терміни
  одиничної еластичності Помилка перенесення властивостей частини на ціле Перехресна еластичність попиту за ціною Взаємозамінні і взаємодоповнюючі товари Еластичність попиту по доходу Нормальні і нижчі товари Предмети розкоші і предмети першої необхідності Еластичність пропозиції за ціною Короткострокові криві попиту та пропозиції Довгострокові криві попиту та пропозиції
 4. 56. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ
  одиничної еластичності. {Foto11} Криві пропозиції з різним ступенем еластичності Крім того, еластичність пропозиції також може приймати крайні значення - абсолютно еластичне і абсолютно нееластичне пропозицію. Ступінь еластичності пропозиції може мати і графічну інтерпретацію. На малюнку представлені різні варіанти еластичності кривої пропозиції. На рис. А) S1 - не 1.3.4. Еластичність попиту та пропозиції
 5. одинична еластічностьуменьшаютсяне ізменяются1 еластичний зростають зменшуються=1 одинична еластичність зменшуються не змінюються 0. Ed (Y) <0, для товарів «низької якості», замінних із зростанням доходів кращими. Еластичність пропозиції за ціною визначається аналогічно еластичності попиту:
  Еластичність попиту
 6. одиничну еластичність попиту. Форма кривої попиту може бути різною залежно від еластичності попиту (рис. 4.5). Р 'р Повністю еластичний попит Еластичний попит Р t Q Попит з одиничною еластичністю D' QQ Жорсткий попит Нееластичний попит Рис. 4.5. Графіки еластичності попиту Реакція обсягу попиту на
  54. Еластичність попиту за ціною
 7. одинична еластичність попиту, коли зміна ціни (вираженої у відсотках) дорівнює процентному зміни обсягу продажів. Величина еластичності попиту. Еластичність можна виміряти за допомогою коефіцієнта еластичності: коефіцієнт еластичності {foto6} Дана формула дозволяє кількісно визначити всі три варіанти цінової еластичності попиту. У разі, еластичного попиту, коли приріст
  4.4. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ
 8. одиничною еластичністю, коли процентне застосування ціни і наступна відсоткова зміна кількості виявляються рівними за величиною (рис. 4.3в). Наприклад, коли падіння ціни на 1% викликає зростання продажів також на 1%. Таку еластичність називають одиничною, тобто коефіцієнт одиничної еластичності дорівнює 1. Рис. 4.3. Графіки попиту залежно від його еластичності {foto17} Попит може бути
  Аналогічно, при русі з точкм В в точку А ціна знижується на 40%, а кількість возра-стає на 40%. В обох
 9. одиничною еластичністю. Еластичність попиту за ціною показує залежність обсягу попиту на товар від зміни ціни, отже, вона тісно пов'язана із значенням нахилу кривої (див. обговорення питання про нахилі кривої і еластичності в додатку до гл. 2). Досить корисно слідувати правилу великого пальця: чим більше полога крива попиту, що проходить через дану точку, тим вище еластичність
  Еластичність попиту
 10. одиничний коефіцієнт цінової еластичності попиту (Ке=1). Ціна попиту, кореспондуючий з оптимальним масштабом виробництва, виступає в якості тієї величини, яка ділить криву попиту на дві частини. Одна з них володіє коефіцієнтом еластичного попиту (Ке> 1), інша - коефіцієнтом нееластичного попиту (Ке <1). У рамках еластичного попиту зниження ціни веде до зростання валового доходу,
  5.3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИРОБНИКІВ
 11. еластичності пропозиції означає відповідну реакцію пропозиції на зміну ціни. Суть її в наступному: якщо виробники чутливі до змін цін, то пропозиція буде еластично. І навпаки: якщо виробники нечутливі до змін цін, то пропозиція буде невідповідно. Еластичність пропозиції ми будемо розглядати так само, як еластичність попиту, пам'ятаючи при цьому, що в даному
  Терміни і поняття
 12. еластичність попиту Коефіцієнт цінової еластичності попиту Перехресна еластичність попиту Еластичність попиту по доходу Гранична корисність Закон спадної граничної корисності Крива байдужості Карта байдужості Гранична норма заміщення Бюджетна лінія Крива
  Економісти розраховують частковість пропозиції за ціною як відношення зміни обсягу
 13. еластичність пропозиції=Припустимо, що ціна 1 л молока зросла з $ 3,00 до $ 3,30, а місячний | б'ем виробництва збільшився з 10 тис. л до 11,5 тис. л. Ми розраховуємо зміна ціни, виражене у відсотках, як зміна ціни=Аналогічно розраховуємо зміна обсягу пропозиції, виражене в про-центах зміна обсягу пропозиції=В цьому випадку цінова еластичність
  Одинична власність
 14. одинична власність може бути представлена у формі власності окремого приватної особи, яка може використовувати і найманий
  9.2.5.3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ У короткий період
 15. еластичності пропозиції. Еластичність пропозиції за ціною характеризує відносну зміну пропозиції i-го товару при зміні його ціни. Коефіцієнтом прямої еластичності пропозиції за ціною називають відношення відносної зміни обсягу пропозиції у відсотках до відносного зміни ціни. Для характеристики перехресної еластичності пропозиції вводиться додатковий
  эластичности предложения. Эластичность предложения по цене характеризует относительное изменение предложения i-го товара при изменении его цены. Коэффициентом прямой эластичности предложения по цене называют отношение относительного изменения объема предложения в процентах к относительному изменению цены. Для характеристики перекрестной эластичности предложения вводится дополнительный
© 2014-2022  epi.cc.ua