Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Аналогічно, при русі з точкм В в точку А ціна знижується на 40%, а кількість возра-стає на 40%. В обох

Аналогічно, при русі з точкм В в точку А ціна знижується на 40%, а кількість возра-стає на 40%. В обох напрямках еластичність спро-са за ціною дорівнює 1. Якщо у вас виникне необхідність розрахувати еластичність, пам'ятайте про метод середньої точки. У цій книзі ми будемо не так часто звертатися до даного ме-Тодуа. Для наших цілей сутність еластичності - ре-акція обсягу попиту на зміну ціни - більш важлива, ніж її розрахунок. Види кривих попиту Зазвичай економісти класифікують криві попиту відповідно до їх еластичний-ністю. Попит оцінюється як еластичний, коли еластичність більше 1. Тобто зміна кількості товару, виражене у відсотках, щодо вище, ніж з-сування ціни, виражене у відсотках. Попит оцінюється як нееластичний, коли еластичність менше 1. Тобто зміна кількості товару відносно нижче зміни ціни. Якщо еластичність дорівнює 1, тобто відносна кількість товару змінюється в точній відповідності із зміною ціни, попит характеризу-ється одиничною еластичністю.
Еластичність попиту за ціною показує залежність обсягу попиту на товар від зміни ціни, отже, вона тісно пов'язана із значенням нахилу кривої (див. обговорення питання про нахилі кривої і еластичності в додатку до гл. 2). Досить корисно слідувати правилу великого пальця: чим більше полога крива попиту, що проходить через дану точку, тим вище еластичність попиту; чим більш крута крива попиту, що проходить через дану точку, тим менше еластичність попиту за ціною. На рис. 5.1 представлені п'ять видів кривої попиту. В екстремальному випадку ну-лівої еластичності попит зовсім нееластичний, крива попиту вертикальна. У цьому випадку при кожній можливій ціні пропоноване кількість товару не змінюється. У міру зростання еластичності крива попиту стає все більш пологою. У екстремальних випадку абсолютно еластичного попиту еластичність попиту за ціною стре-мится до нескінченності. У цьому випадку крива попиту горизонтальна стосовно осі абсцис, що відображає той факт, що невеликі зміни ціни ведуть до значного ному зміни обсягу попиту.
Глава 5. Еластичність та її застосування 117 'а) Абсолютно нееластичний попит: еластичність дорівнює О (б) Нееластичний попит: еластичність менше 1100 Кількість Ціна $ 5/4 1. Повели-чення ціни на 22% ... 0 2. ... Веде до зменшення обсягу попиту на 11% (в) Попит, що характеризується одиничною еластичністю: еластичність дорівнює 1 (г) Еластичний попит: еластичність більше 1 Ціна 1. Повели-чення ціни нв 22% ... 100 Кількість 2. ... Eedem до зменшення обсягу попиту на 22% (д) Абсолютно еластичний попит: еластичність прагне до нескінченності 2. ... Веде до зменшення обсягу попиту нв 67% 3. При ціні товару нижче $ 4 обсяг попиту прагне до нескінченності Кількість Рис. 5.1 еластичність попиту за ціною Еластичність попиту за ціною визначає вигляд кривої попиту: яв-ляетсялі крива поло-гой чи крутий.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Аналогічно, при русі з точкм В в точку А ціна знижується на 40%, а кількість возра-стає на 40%. В обох "
 1. Виявлено, що особливо чутливі до ціни на сигарети підлітки: збільшення ціни на 10% призводить до зниження обсягу
  призводить до зниження обсягу попиту підлітків на 12%. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Перерахуйте фактори попиту на піцу. Наведіть приклад даних про попит на піцу і графік з кривою попиту. Вплив яких чинників призведе до зсуву кривої попиту. Чи входить до їх числа підвищення ціни на піцу? Пропозиція Тепер ми звертаємося до іншої сторони ринку і проаналізуємо поведінку продавців.
 2. Кейнсіанська макроекономічна модель
  принципі приходили до неправильних висновків, а в тому, що їхні висновки розроблялися в ХIX ст. і положення класичної моделі відображали економічну ситуацію того часу, тобто епохи досконалої конкуренції. Однак вони вже не відповідали економіці першої третини ХХ в., Характерною рисою якої стала недосконала конкуренція. Дж. М. Кейнс спростував основні передумови та висновки класичної
 3. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  аналогічний закон за тією ж формулою діє і в сфері освіти вартості, в процесі ціноутворення, так як попит на даний товар ра-вен середній ціні, помноженої на пропозицію товарів. При тому ж попиті ціна буде тим нижче, чим більше пропозиція, і ціну можна зіставити з прискоренням в галузі механіки, ціна підпорядковується тому ж закону, якому підпорядковується уско-ширення. Якщо
 4. Рас-дивимося, наприклад, такі дані: Точка А: Ціна=$ 4, Кількість=120.
  Наприклад, такі дані: Точка А: Ціна=$ 4, Кількість=120. Точка В: Ціна=$ 6, Кількість=80. При русі вздовж по кривій з точки А в точку В ціна зростає на 50%, кількість товару зменшується на 33%, що означає: еластичність попиту за ціною со-ставлять 33/50 або 0,66. Навпаки при русі з точки В в точку А ціна знижується на 33%, а кількість зростає на 50%,
 5. § 20. Закон попиту і спадної прибутковості
  аналогічних, які стали відносно дорожчими. Обидва ефекти діють в одному напрямку (тобто зумовлюють зростання обсягу попиту при зниженні цін) у процесі купівлі товарів середньої та високої якості, і в протилежному напрямі - під час купівлі низькоякісних товарів. При незначній кількості товарів низької якості (наприклад, маргарину у співвідношенні з маслом) ефект заміщення
 6. § 1. КОНКУРЕНЦІЯ: ЇЇ ВИДИ І ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ
  аналогічний сценарій, але події розвиваються в протилежну сторону. Ринкова ціна опускається нижче рівноважної точки. Тоді попит перевищує пропозицію і, природно, виникає зона браку товарів (на рис. 6.4 - зона П1-Р - С1,). У цьому випадку загострюється конкуренція серед покупців. Окремі особи, а потім і все підвищують ціну. Вона рухається у напрямку до рівноважної ціною.
 7. § 3. Макроекономічна нерівновага
  аналогічних явищ). Головна ж специфіка кризи в Росії і його незвичайність полягає в тому, що в індустріально розвинутій країні має місце не надвиробництво товарів і послуг, а їх величезна нестача. Чим це пояснюється? Перша причина полягає в тому, що в СРСР держава повністю монополізувала економіку і базувався її на постійному дефіциті засобів виробництва для цивільних
 8. 6. Монопольні ціни
  пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора виробництва не приносить ніякої граничної чистої виручки.
 9. Шоки попиту та пропозиції. Теорія катастроф. Стабілізаційна політика
  призводять до відхилення обсягів випуску і зайнятості від потенційного рівня. Шоки з боку попиту виникають внаслідок різкої зміни пропозиції грошей або швидкості їх обігу, різких коливань інвестиційного попиту і т.д. Шоки пропозиції обумовлені різкими стрибками цін на ресурси (цінові шоки, наприклад нафтовий шок), стихійними лихами, що приводять до втрати частини ресурсів економіки
 10. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  аналогічне засобів виробництва. У австрійської школи є поняття так званих виробничих благ, до розряду яких відноситься все, що потрібно для виробниц-ства: сировина, допоміжні матеріали, обладнання та працю як один з елементів виробництва. Тому австрійський-ська школа приходить до зовсім парадоксального висновку, що не праця створює вартість, як учив Маркс, а сам
© 2014-2022  epi.cc.ua