Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Зазначте, що всі вимірюв-вати, виражені у відсотках, розраховані за методом середньої точки.

Зазначте, що всі вимірюв-вати, виражені у відсотках, розраховані за методом середньої точки. 118 Частина 2. Попит і пропозиція 1: як працює ринок Сукупна виручка - грошова сума, сплачена покупцями і отримана продавцями товару, що розраховується як добуток ціни товару і кількості проданого товару. Сукупна виручка і цінова еластичність попиту Аналізуючи зміни ринкового попиту або пропозиції, нам необхідно рассмот реть вплив такої змінної, як сукупна виручка, - грошової суми, сплаченої покупцями і отриманої продавцями товару.
На будь-якому ринку сово-купно виручка дорівнює PxQ: ціні товару, помноженої на кількість проданого товару. Графічно сукупна виручка (рис. 5.2) представлена прямокутником під кривою попиту, висота якого дорівнює P, а довжина - Q. Площа прямокутників-ка, що розраховується як PxQ, дорівнює сукупної виручці, отриманої на цьому рив-ке. Якщо Р=$ 4, АТ=100, сукупна виручка дорівнює $ 4 х100, або $ 400. Як змінюється сукупна виручка при русі вздовж кривої попиту? От-вет залежить від еластичності попиту за ціною.
Якщо попит нееластичний (див. рис. 5.3). збільшення ціни призведе до збільшення сукупної виручки. Збільшення ціни з $ 1 до $ 3 призводить до зменшення обсягу попиту з 100 до 80 одиниць, а сукупність-наявиручка зростає з $ 100 до $ 240.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відзначте, що всі вимірюв-вати, виражені у відсотках, розраховані за методом середньої точки. "
 1. Глосарій
  щоб мати можливість придбати даний товар. АНАЛІЗ «ВИТРАТИ - ВИГОДИ». Cost-benefit analysis.Оценівает проект шляхом порівняння розмірів общественнойвигоди від реалізації проекту з витратами його осуществле-вання. Антитрестовські політики. Antitrust policy. Мерипо захисту і посилення конкуренції, що перешкоджають созда-нию монополій, здійсненню монопольної політики іпротіводействующіе
 2. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  що Маршалл може бути охарактеризований, як пер-ший англійський економіст, оскільки ні Сміт, ні Рікардо були стовідсотковими англійцями (Сміт був шотландцем, а Рікардо євреєм). Кіплок порівнює відкриття Маршалла в галузі економічних наук з відкриттями Коперника в астро-номии. Нерідко в буржуазній літературі зустрічається затверджений-ня, що Маршалл є творцем нового
 3. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  що в американській буржуазній літературі переважає 192 відкритий захист економічної і політичної реакції. У цьому відношенні американська економічна література має мно-го спільного з німецькою літературою. В економічній літературі іноді вживається спеціальний термін «германо-американ-ська школа». Між окремими американськими та німецькими економістами мається
 4. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  що лейбористи в настою-ний час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале . Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії створені лейб-рістскіе партії в деяких домініонах Англії: у Новій Зе-ланд, Австралії
 5. Аналогічно, при русі з точкм В в точку А ціна знижується на 40%, а кількість возра - постає на 40%. В обох
  що відображає той факт, що невеликі зміни ціни ведуть до значного ному зміни обсягу попиту. Глава 5. Еластичність та її застосування 117 'а) Абсолютно нееластичний попит: еластичність дорівнює О (б) Нееластичний попит: еластичність менше 1100 Кількість Ціна $ 5/4 1. Повели-чення ціни на 22% ... 0 2. ... Веде до зменшення обсягу попиту на 11%
 6. 6.5. Господарський розвиток Росії в епоху промислового перевороту
  що відбилося на особливостях протікання розглянутого процесу. Особливості індустріалізації в Росії: * переважання вільнонайманої праці у формі отходнічест-ва; * незацікавленість у використанні нових технологій; * дешевизна кріпосної праці; * вузькість внутрішнього і зовнішнього ринку; * відсутність необхідних капіталів в країні; * продовження процесу первісного
 7. § 65. Валютний ринок і валютне регулювання
  щоб уникнути можливих збитків від коливань валютних курсів. Форвардні валютні курси відрізняються від курсів «СПОТ» на величину «знижки», пов'язаної з відстрочкою платежів. Різновидом термінових угод є опціонні операції, за якими суб'єкти валютного ринку мають право купити або продати валюту в заздалегідь встановленому обсязі за твердою ціною впродовж певного періоду.
 8. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  що в 50-ті, 60-ті і в першій половині 70 - х років були досягнуті найвищі темпи економічного зростання, найбільша зайнятість (в західні країни притягувалася додаткова робоча сила із слаборозвинених країн) і значний підйом добробуту населення (рівень життя зріс в 2-4 рази). Однак нового "дихання" вистачило тільки до середини 70-х років. У 1973-1974 рр.. сталося абсолютно
 9. РИЗИК І ВИНАГОРОДА
  що прибуток не може піднятися до необхідного рівня, подібно до птаха з одним крилом. Робилися спроби поєднати управління ризиком і винагородою, використовуючи щось середнє між варіантом "ставка ризику, що не перевищує 3%", та оптимальної фракцією. Проте ефективність такого методу не підтвердилася. Тому в рамках Фиксированно-фракційного методу завдання, пов'язані з ризиком і винагородою,
 10. ТОРГІВЛЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ БЕЗ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
  щоб трейдер міг залишатися в грі, навіть якщо якийсь -або торговий інструмент не забезпечить очікуваного виграшу. Розподіл ризику між декількома інструментами автоматично дає трейдеру більше шансів вижити на ринку. Інша мета і перевага використання різних інструментів та / або торгових систем полягають у тому, щоб зробити співвідношення між ризиком і винагородою вигіднішим.
© 2014-2022  epi.cc.ua