Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

4.4. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ

Економісти вимірюють реакцію (чуйність) споживачів на зміну ціни продукту, використовуючи концепцію цінової еластичності попиту.
Еластичність попиту? це відповідна реакція величини попиту на зміну ціни.
Еластичність попиту (Ed) вимірюється як відношення процентної зміни величини попиту до процентної зміни ціни:

Еластичність попиту


Попит називається еластичним, коли незначна зміна ціни впливає на величину попиту (рис. 4.3а).
Наприклад, якщо зниження ціни на 2% веде до зростання попиту на 4%, то попит є еластичним. При еластичному попиті коефіцієнт еластичності завжди буде більше одиниці, тобто Ed> 1. У даному випадку він дорівнює 2.
Попит є нееластичним, коли відсоток зміни його величини менше, ніж відсоток зміни ціни (рис. 4.3б). Якщо зниження ціни на 3% дає зростання кількості продукції всього на 1%, то попит нееластичний. При нееластичним попиті коефіцієнт еластичності завжди буде менше одиниці, тобто Ed> 1. В даному випадку він складе 1/3.
Попит може володіти одиничною еластичністю, коли процентне застосування ціни і наступна відсоткова зміна кількості виявляються рівними за величиною (рис.
4.3в). Наприклад, коли падіння ціни на 1% викликає зростання продажів також на 1%. Таку еластичність називають одиничною, тобто коефіцієнт одиничної еластичності дорівнює 1.

Рис. 4.3. Графіки попиту залежно від його еластичності


Попит може бути зовсім нееластичним, коли зміна ціни не призводить ні до якої зміни кількості продукції, що продається (рис. 4.3г). Наприклад, попит хворих діабетом на інсулін чи наркоманів на героїн. При абсолютно нееластичним попиті коефіцієнт еластичності дорівнює нулю, тобто Ed? 0.
Попит може бути зовсім еластичним, коли найменше зниження ціни спонукає покупців збільшувати покупки від нуля до межі своїх можливостей (рис. 4.3д). При абсолютно еластичному попиті коефіцієнт еластичності дорівнює нескінченності, тобто Ed? ?.
З рис. 4.3г і 4.3д видно, що крива абсолютно нееластичного попиту являє собою вертикальну лінію, а крива абсолютно еластичного попиту? горизонтальну лінію. Економісти стверджують, що розглянуті ситуації еластичності попиту типові для чисто конкурентного ринку.
Тепер розглянемо вплив еластичності або нееластичність попиту на зміну доходу споживачів.

Якщо попит еластичний, то:
- підвищення ціни призведе до зменшення загального доходу споживачів;
- зниження ціни призведе до збільшення загального доходу. При еластичному попиті для споживачів вигідна друга ситуація? зниження ціни. Висновок: якщо попит еластичний, зміна ціни викликає зміну доходу в протилежному напрямку.
Якщо попит нееластичний, то:
- підвищення ціни призведе до збільшення загального доходу;
- зниження ціни призведе до зменшення загального доходу . При нееластичним попиті для споживачів вигідна перша ситуація? підвищення ціни. Висновок: якщо попит нееластичний, зміна ціни викликає зміну доходу в тому ж напрямку.
Попит на товари або послуги буде еластичним, якщо у них є кілька близьких замінників у тому ж діапазоні цін.
Попит на товари, які люди вважають життєво необхідними, зазвичай нееластичний.
При одиничній еластичності збільшення або зменшення ціни залишить дохід без змін.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 4.4. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ "
 1. Проблемні питання
  еластичність попиту? Як визначається цінова еластичність попиту? Чим відрізняється еластичний попит від нееластичного? 7. Який знак у показника еластичності? Чому попит на одні товари еластичний, а на інші нееластичний? 8. Яка математична запис еластичного і нееластичного
 2. Ключові терміни
  еластичний попит Нееластичний попит Абсолютно нееластичний попит Попит одиничної еластичності Помилка перенесення властивостей частини на ціле Перехресна еластичність попиту за ціною Взаємозамінні і взаємодоповнюючі товари Еластичність попиту по доходу Нормальні і нижчі товари Предмети розкоші і предмети першої необхідності Еластичність пропозиції за ціною Короткострокові
 3. Тема 14. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  еластичності. Попит і пропозиція залежать від зміни ціни, однак ступінь залежності окремих товарів різна. Дана особливість товарів враховується допомогою розрахунку еластичності. Еластичність - швидкість реакції попиту або пропозиції на зміну ціни. Якщо її виразити у вигляді процентних змін, то можна розрахувати коефіцієнт еластичності: {foto32} де Еdp-коефіцієнти
 4. Еластичність попиту по доходу
  еластичності попиту може бути вибрана не тільки ціна, а й інші економічні змінні. Еластичність попиту по доходу вимірюється як відношення зміни попиту на товар до зміни доходів споживачів. Вимірявши еластичність по доходу, можна визначити, чи відноситься даний товар до категорії нормальних (коли зростання доходів призводить до зростання попиту) або нижчих (коли реакція зворотна). Основна
 5. Основні терміни і поняття
  еластичність, еластичність по доходу, пропозиція, закон пропозиції, еластичність пропозиції, ринкова рівновага, ціна ринкової рівноваги, рента (надлишок) споживача, порушення рівноваги, «нормальна» ринкова
 6. Терміни і поняття
  еластичність попиту Коефіцієнт цінової еластичності попиту Перехресна еластичність попиту Еластичність попиту по доходу Гранична корисність Закон спадної граничної корисності Крива байдужості Карта байдужості Гранична норма заміщення Бюджетна лінія Крива
 7. Терміни і поняття
  еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і
 8. Терміни і поняття
  еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і ціна
 9. Еластичність попиту
  еластичності попиту. Поняття еластичності попиту розкриває процес адаптації ринку до змін в основних факторах (ціні даного товару, ціною інших товарів, доходів споживачів і т.д.), що визначають попит. Розглянемо спочатку коефіцієнт еластичності попиту за ціною - показник чутливості обсягу попиту до зміни його ціни. Він визначається як відношення процентної зміни обсягу
 10. Тема 4 Теорія попиту та пропозиції
  еластичності і фактори, що впливають на неї. Пропозиція: поняття і чинники, що визначають пропозицію. Еластичність пропозиції та фактори, що впливають на неї. Ринкова рівновага і ринкова ціна. Порушення ринкової рівноваги. Види ринкового
© 2014-2022  epi.cc.ua