Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Що таке перехресна еластичність попиту?


Поняття перехресної еластичності попиту використовується для визначення ступеня впливу на величину попиту на даний товар зміни ціни іншого товару. Коефіцієнт перехресної еластичності - це відношення процентної зміни попиту на товар А до відсоткової зміни ціни товару Б:
, (9.6)
де «с» в індексі означає перехресну еластичність (англ. cross).
Значення коефіцієнта перехресної еластичності залежить від того, які товари розглядають: взаємозамінні або взаємодоповнюючі. Якщо товари є взаємозамінними, коефіцієнт перехресної еластичності буде мати позитивне значення.
Так, подорожчання вершкового масла викличе збільшення попиту на маргарин, зниження ціни на бородинський хліб призведе до скорочення попиту на інші сорти чорного хліба. Якщо товари є взаємодоповнюючими, як, наприклад, бензин і автомобілі, фотоапарати і фотоплівка, величина попиту буде змінюватися в напрямку, протилежному зміні цін, а коефіцієнт еластичності буде мати негативне значення.
Наприклад, ціна батона білого хліба підвищилася з 4 до 5 руб., В результаті попит на чорний хліб збільшився з 2000 до 3000 буханців. Розрахувавши коефіцієнт перехресної еластичності, який в даному випадку дорівнює 1,8, можна зробити висновок, що ці два види хліба є взаємозамінними товарами.

Вимірявши перехресну еластичність, можна визначити, чи є обрані товари взаємодоповнюючими або взаємозамінними і відповідно як зміна ціни на якийсь один вид продукції, виробленої фірмою, може відбитися на попиті на інші види продукції тієї ж фірми . Такі розрахунки допоможуть оцінити рішення щодо зміни цін на продукцію, що випускається.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Що таке перехресна еластичність попиту? "
 1. Глава 5 Еластичність попиту та адаптації ринку
  що збільшен-ня ціни будь-якого товару або виду послуг сокращаетоб'ем попиту і що збільшення доходу потребітеляповишает ціну рівноваги і обсяг попиту на нор- мальний товар. Проте в багатьох сітуаціяхзнаніе тільки напрямки реакції на ізмененіяявляется недостатнім - часто дуже важнимявляется кількісне значення. Це положення добре ілюструють події, що мали місце на світовому
 2. 8. Концептуалізація і розуміння
  що є унікального і індивідуального в кожній події або класі подій. Спочатку воно аналізує об'єкт своїх досліджень за допомогою засобів, що надаються усіма іншими науками. Довівши до кінця цю попередню роботу, історія зустрічається зі своєю специфічною проблемою: пролити світло на унікальні та індивідуальні характеристики події за допомогою розуміння. Як зазначалося вище,
 3. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  що єдиним підходящим методом вивчення економічних проблем є математичні методи, і що висміювали економістів-логіків як літературних економістів. Якби антагонізм між економістами прихильниками логіки і математики представляв собою просто розбіжності щодо найбільш адекватних процедур, які слід застосовувати в економічному дослідженні, то було б зайвим
 4. Крива попиту і закон падаючого попиту
  що при ціні 5 дол за одиницю товару усіма споживачами буде куплено на ринку 10 одиниць товару, при ціні 4 дол за одиницю товару - 11 одиниць товару, при ціні 3 дол відповідно 12 одиниць, при 2 дол - 15 одиниць і при ціні 1 дол за одиницю товару буде куплено 20 одиниць. Якщо ціни Рза одиницю товару відкладемо по осі ординат, а кількість товару Q, на яке пред'являється попит, по
 5. Втручання в механізм ринкової рівноваги
  що характеризує часткова рівновага (А . Маршалл, Д. Хікс), так і на макрорівні, стосовно до економічної системи в цілому (модель загальної рівноваги Л. Вальраса, В. Парето, Дж. фон Хаймана, В.
 6. Запитання для самоперевірки
  таке ціна і як різні школи економічної думки визначають базу (основу) ціни? 8. У чому специфіка ринкового механізму? 9. Як утворюється рановесная ціна на ринку? 10. Яка роль ціни в
 7. Види конкуренції
  що кожен споживач, в принципі, може купити товар у будь-якого виробника, виходячи з власної оцінки корисності товару, його ціною і власними можливостями придбання даного товару. Кожен виробник може продати товар будь-якому споживачеві, виходячи тільки з власною вигодою. Жоден зі споживачів не придбаває якусь істотну частку загального попиту. Дана
 8. 4. Сучасні моделі економічного зростання
  що при даному рівні технологій обсяг виробництва залежить від кількості вживаних капіталу і праці. Проте рівень технологій поступово вдосконалюється, і тому в рівняння вводиться фактор часу. Вперше це зробив Ян Тінберген, голландський економіст, лауреат Нобелівської премії (1969), і виробнича функція прийняла наступний вигляд: де Y (t) - обсяг виробництва за період часу t;
 9. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  що предметом економічної науки є багатство. Але якщо Сміт і Рікардо аналізували природу багатства нації і джерела його зростання, то Маршалла багатство і гроші цікавлять в першу чергу тому, що вони служать, на його думку, єдиним придатним засобом для вимірювання мотивів людської діяльності. Він пише, що "... самим стійким стимулом господарської діяльності
 10. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  що Маршалл може бути охарактеризований, як пер-ший англійський економіст, оскільки ні Сміт, ні Рікардо були стовідсотковими англійцями (Сміт був шотландцем, а Рікардо євреєм). Кіплок порівнює відкриття Маршалла в галузі економічних наук з відкриттями Коперника в астро-номии. Нерідко в буржуазній літературі зустрічається затверджений-ня, що Маршалл є творцем нового
© 2014-2022  epi.cc.ua