Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

4.2. Причини виникнення та умови розвитку ринку

Для більш глибокого осмислення ринку важливо звернути увагу на причини його виникнення. Серед них виділяють:
- розвиток суспільного поділу праці; наявність різних власників;
- відокремлених товаровиробників;
- поява товарно-грошових відносин.
Розвиток суспільного поділу праці ще в давнину пройшло ряд великих етапів, пов'язаних з відділенням скотарства від землеробства, виділенням як самостійної галузі ремесла і виникненням торгівлі. Потім стали дробитися галузі, поглиблювалася спеціалізація окремих виробництв. Цей процес нескінченний і взаємозумовлені зростанням продуктивності праці. Викликане суспільним поділом праці розвиток обміну супроводжувалося прагненням виробників до еквівалентності на основі економічної обмеженості та відокремленості інтересів. Ця відособленість виникла на основі приватної власності. Надалі вона почала опиратися і на колективну власність, але обов'язково обмежену якимось локальним інтересом (кооперативи, товариства, акціонерні товариства, господарські асоціації, спільні та змішані підприємства та інші).
Спочатку обмін продуктами був рідкісним, випадковим явищем. У міру розвитку суспільного розподілу праці, появи нових товарів обмін ставав більш регулярним. Однак зростання числа обмінюваних товарів утруднював процес купівлі-продажу, бо не завжди продавець і покупець знаходили один одного. Труднощі в обміні розв'язалися поступовим виділенням на ринку місцевих товарів одного, який користувався загальною обмінюваністю.
При формуванні національних ринків із середовища товарів-еквівалентів виділився один, так званий загальний еквівалент, що став грошима. Повсюдно ця роль закріпилася за золотом і сріблом, враховуючи їх споживчі властивості: збереженість, подільність, портативність, однорідність і впізнаваність. Цей процес виникнення грошей в рамках еволюційного підходу був найбільш повно досліджений К. Марксом. Аналізуючи розвиток форм вартості, як вираження історичного процесу розвитку обміну, він досліджував чотири форми вартості: просту або випадкову; повну або розгорнуту; «загальну» і грошову.

Еволюція грошей відображена на схемі 11.
Схема 11.

Еволюція грошей


Грошова система, в якій загальним еквівалентом було золото і срібло, називалася біметалічною. Потім в xix - на початку xx ст. вона змінилася монометаллической (золотоденежних). Однак ходіння золота у внутрішньому обігу тривало порівняно недовго. Починаючи з періоду першої світової війни в умовах фінансової нестабільності виник процес демонетизації золота, в результаті якого повноцінні золоті гроші стали замінюватися знаками вартості (договірними грошима). Випускаються державою готівкові гроші мають абсолютної ліквідністю.
Ліквідність - це здатність будь-якого фінансового активу звертатися в готівку (Шевчук Д.А. Основи банківської справи. - Ростов-на-дону: Фенікс, 2006).
Найкраще сутність грошей проявляється в їх функціях. Класичними функціями грошей є міра вартості; засіб обігу; засіб платежу; засіб утворення скарбів; світові гроші.
В якості міри вартості гроші порівнюють вартості всіх товарів. Вартість товару, виражена в грошах, є його ціна. Технічна сторона вимірювання грошима вартості товарів пов'язана з масштабом цін, який представляє вагове кількість грошового матеріалу в грошовій одиниці, прийнятої в країні. Масштаб цін встановлюється державою.
Як засіб обігу гроші постійно переходять з рук в руки, будучи скороминущим посередником при обміні товарів, що робить можливим заміну повноцінних грошей договірними. Однак оплата товару готівкою в момент покупки не завжди можлива. Часто продавець стає кредитором, а покупець - позичальником. При цьому гроші виступають у функції засобу платежу. З цієї функції виросли кредитні гроші: вексель, банкнота, чек.
Вексель - боргова розписка приватної особи, що містить зобов'язання сплати певної суми в зазначений термін.
Банкноти - банківські векселі, забезпечуються всіма активами банку та володіють здатністю до вільного обігу.
Чек - письмове розпорядження власника вкладу своєму банку про видачу з його рахунку зазначеної суми пред'явнику чека.

Спочатку банкноти випускалися всіма банками замість звичайних грошей, згодом їх емісію (випуск) став здійснювати тільки центральний банк (Шевчук Д.А. Банківські операції. - Ростов-на-дону: Фенікс, 2006). Вони придбали силу законного і єдиного платіжного засобу. Еволюція кредитних грошей призвела до появи кредитних карток, електронних чекових книжок. У сучасних умовах відбувається зрощування функції засобу обігу і функції засобу платежу. Цю нову функцію грошей стали називати засобом обміну.
Функцію грошей як засобу утворення скарбів (засоби накопичення) у західній економічній літературі називають функцією засобу заощадження. Ринкова система створює можливості і стимули для перетворення скарбів в капітал, що приносить прибуток. При цьому багатство може міститися в різних формах: грошах або реальних активах, включаючи нерухомість, цінні папери і т. д.
Функцію світових грошей виділяють лише економісти марксистського спрямування. Вона пов'язана з обслуговуванням світової торгівлі. Довгий час цю функцію відводили золоту, але тепер воно практично витіснене із міжнародних платежів і розрахунків національними валютами розвинених країн (Шевчук Д.А. Організація і фінансування інвестицій. - Ростов-на-дону: Фенікс, 2006).
Такі основні причини виникнення ринкової системи. Однак, як свідчить історична практика, формування ринку продовжується і для його нормального функціонування необхідно забезпечення цілого ряду умов (Шевчук Д.А., Шевчук В.А. Гроші. Кредит. Банки. Курс лекцій в конспективному викладі: Учеб-метод. Пособ. - М: Фінанси і статистика, 2006):
1. свобода економічної діяльності господарюючих суб'єктів;
2. їх відповідальність за підсумки своєї економічної діяльності, аж до ліквідації підприємства;
3. вільне ціноутворення;
4. конкуренція товаровиробників, що виключає монополізм;
5. обмежене пряма участь держави в господарській діяльності;
6. активна орієнтація національної економіки на систему світогосподарських зв'язків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.2. Причини виникнення та умови розвитку ринку "
 1. Глава 7. Монополії і конкуренція
  причини виникнення та сутність монополій, їх вплив на конкуренцію, а також методи боротьби проти негативних сторін монополізму за допомогою антимонопольного
 2. Проблемні питання
  причини їх виникнення? 3. Як поводиться крива попиту та пропозиції в економіці дефіциту? 4. Які причини, що породжують виникнення державних цін? 5. Чому фермерам США не слід хвилюватися: дохід їм забезпечить держава через гарантовані ціни за умови не виробляти більше, ніж належить. 6. Чи може держава впливати на ринкові ціни за допомогою податків і
 3. Глава 24. Економічні аспекти глобальних проблем
  причини виникнення та сутність основних глобальних проблем сучасності, позначити шляхи їх
 4. 2. Виникнення і розвиток економічних зв'язків між країнами. Інтернаціоналізація, транснаціоналізація і глобалізація господарського життя
  причина виникнення і розвитку міжнародних економічних відносин - це відмінності в забезпеченості країн факторами виробництва (економічними ресурсами). З одного боку, це веде до міжнародного поділу праці. З іншого боку, різна наделенность країн факторами виробництва веде до переміщення самих цих факторів між
 5. Лекція 6 Тема: РИНКОВІ ВІДНОСИНИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА
  виникнення, роль та функції ринку; вивчаються роль і місце в економіці домашніх господарств, фірм і держави; досліджуються структура та інфраструктура ринку: біржа, банк, торгівля, комерція та інші
 6. Тренувальні завдання
  причини руйнування первіснообщинного
 7. Запитання і завдання для самоконтролю
  причини кризи колгоспно-радгоспної системи в колишньому СРСР. 4. Які найважливіші напрямки здійснення радикальної аграрної реформи? 5. Чому при реформуванні відносин власності в сільському господарстві необхідно забезпечувати спадкоємність? 6. Охарактеризуйте основні сфери АПК і шляхи поліпшення їх діяльності. 7. Назвіть загальні та особливі риси I і II диференціальних рент.
 8. Причини циклічності
  причинами, виникненням плям на Сонці, які ведуть до неврожаю і загальному економічному спаду (У. Джевонс, В. Вернадський); війнами, революціями та іншими політичними потрясіннями; освоєнням нових територій і пов'язаної з цим міграцією населення, коливаннями чисельності населення земної кулі; потужними проривами в технології, що дозволяє докорінно змінити структуру громадського
 9. Причини циклічності
  причинами, виникненням плям на Сонці, які ведуть до неврожаю і загальному економічному спаду (У. Джевонс, В. Вернадський); війнами, революціями та іншими політичними потрясіннями; освоєнням нових територій і пов'язаної з цим міграцією населення, коливаннями чисельності населення земної кулі; потужними проривами в технології, що дозволяє докорінно змінити структуру громадського
 10. № 65. Причини і наслідки боротьби північноамериканських колоній Англії за незалежність
  виникненням серйозних протиріч з метрополією. Колонії не влаштовувала політика Англії, яка намагалася перетворити їх на аграрно-сировинний придаток. Ці суперечності привели до Громадянської війни, яка закінчилася перемогою колоній і виникненням нової держави -
© 2014-2022  epi.cc.ua