Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Причини циклічності

Причини циклічного розвитку економіки окремими теоріями пояснюються по-різному. Екстернальні теорії пояснюють економічний цикл зовнішніми причинами, виникненням плям на Сонці, які ведуть до неврожаю і загальному економічному спаду (У. Джевонс, В. Вернадський); війнами, революціями та іншими політичними потрясіннями; освоєнням нових територій і пов'язаної з цим міграцією населення, коливаннями чисельності населення земної кулі; потужними проривами в технології, що дозволяє докорінно змінити структуру суспільного виробництва.
Інтервальні теорії розглядають економічний цикл як породження внутрішніх причин: співвідношення оптимізму і песимізму в економічній діяльності людей (В. Парето, А. Лігу); надлишок заощаджень і брак інвестицій (Дж. Кейнс); протиріччя між суспільним характером виробництва і приватним привласненням (К. Маркс), порушення в галузі грошового попиту і пропозиції (І. Фішер, Р. Хоутрі); обсягів капіталу (М. Туган-Барановський, Г.
Кассель, А. Шпітхоф); недоспоживання і бідність населення (Т. Мальтус) та ін Така велика кількість поглядів пояснюється складністю і важливістю даного економічного процесу.
Підводячи підсумок, можна висловити сподівання, що в міру розвитку економічної науки будуть знайдені способи управління циклічними фазами в економіці вільного ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Причини циклічності"
 1. Висновки
  циклічність, безробіття та інфляцію, які свідчать про наявність «хвороб» ринкової економіки. 2. Циклічність - це рух національної економіки від одного макроекономічної рівноваги до іншого. Розрізняють такі види циклів: короткі цикли Дж. Китчина (2-4 роки), цикли К. Жугляра (7-12 років), промислові (періодичні) цикли К. Маркса (10 років), цикли С. Кузнеця (18-25 років),
 2. Тема 43. циклічність ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  причин циклічності в економіці (див. табл.). Таблиця {foto91} {foto92} Порівняння різних точок зору на причини циклічності показує, що в ній виявляються як зовнішні (екзогенні) чинники, так і внутрішні (ендогенні). У сучасних умовах прийнято вважати, що зовнішні чинники дають початковий імпульс циклічності, а внутрішні перетворять їх в фазові коливання. Причиною ж
 3. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  причини, що викликають такі катастрофи. Відтоді представники різних шкіл і напрямів по-різному пояснюють причини і механізм циклічних коливань в ході економічного розвитку. Необхідно відзначити, що спочатку теорії економічних циклів виникли і розвивалися як екзогенні концепції, що пояснюють циклічні коливання на основі впливу зовнішніх по відношенню до економічної
 4. Питання для самоперевірки
  причини, з яких показник ВНП не завжди точно характери-зует добробут нації. 6. Які причини циклічності розвитку економіки ви знаєте? 7. Якими явищами характеризуються основні фази економічного цик-ла? 8. Які основні джерела економічного зростання? 9. Який вплив ефекту акселератора на економічне зростання? 10. Які види виробничих пропорцій ви знаєте?
 5. 3.2. ВИДИ БЕЗРОБІТТЯ. рівень природного безробіття
  причин, що викликають безработ-цу, вона ділиться на кілька видів. Загальноприйнята в світі класифікація безробіття включає три основних види (типу): фрикційне, структурне і цікліч-ську. Фрикційне безробіття - тимчасова незайнятість внаслідок добровільного переходу людей на іншу роботу, пов'язана з її поис-ком і очікуванням. Це безробіття серед осіб, для яких пошук міс-та роботи,
 6. 8. Грошова, або заснована на фідуціарної кредиті теорія циклу виробництва
  циклічності виробництва. Не має значення, які обставини спонукають банки розширювати кредит і збивати валову ринкову ставку відсотка, яка встановилася б на вільному ринку. Важливо лише те, що банки і влади, що регулюють грошову сферу, керуються ідеєю, що рівень процентних ставок, що встановився на вільному позиковому ринку, є злом, що мета хорошою економічної
 7. Запитання для самоперевірки
  причин працювати склала 4 млн осіб. Визначте рівень безробіття в країні за методикою Міжнародної організації праці (МОП). 4. Відповідно до класичної теорії, безробіття є результат: а) дій фірм-монополістів; б) недосконалість ринкового механізму; в) дій профспілок і держави. 5. Виберіть правильні відповіді. Віднесіть перераховані нижче заходи боротьби з
 8. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  причини: - розширення державних замовлень (військових і соціальних); - збільшення попиту на засоби виробництва при повному завантаженні підприємства і повної зайнятості; - зростання купівельної спроможності населення внаслідок підвищення заробітної плати. Тут надлишковий попит наштовхується на обмежену пропозицію, яка не встигає за попитом, і відбувається загальне зростання товарних цін, тобто
 9. Причини середніх циклічних коливань
  причини економічних спадів і підйомів з впливом циклу капіталовкладень. У дослідженнях причин економічних циклів в даний час широке поширення отримав підхід, згідно з яким цикли є наслідком випадкових впливів на економічну систему, так званих імпульсів, або шоків, що порушують економічну рівновагу і викликають відповідні коливання. Вперше ці ідеї
 10. 6.2. Особливості індустріалізації західного світу
  причиною тако-го положення було збереження політичної роздробленості і феодального режиму в сільському господарстві і ремеслі. Передумови для процесу індустріалізації були створені французькою революцією 1789-1794 рр.., Наполеонівськими війнами, що призвели до часткового скасування феодальних повинностей на захоплених територіях, і аграр-ними реформами початку XIX в., В результаті яких виник особливий
© 2014-2022  epi.cc.ua