Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

3.2. ВИДИ БЕЗРОБІТТЯ. РІВЕНЬ ПРИРОДНОГО БЕЗРОБІТТЯ


За характером прояву і причин, що викликають безработ-цу, вона ділиться на кілька видів.
Загальноприйнята в світі класифікація безробіття включає три основних види (типу): фрикційне, структурне і цікліч-ську.
Фрикційне безробіття - тимчасова незайнятість внаслідок добровільного переходу людей на іншу роботу, пов'язана з її поис-ком і очікуванням. Це безробіття серед осіб, для яких пошук міс-та роботи, відповідного їх кваліфікації і індивідуальним перевагам, вимагає часу.
Фрикційне безробіття обумовлена змінами в запропонованого-жении робочої сили, є добровільною і пов'язана зі свободою вибору професії, місця і часу роботи. Вона є неминучим продуктом динамічності ринку праці. Її величина залежить від часто-ти переміщення робочої сили і вакансій, а також швидкості і ефек-тивності, з якою люди, що шукають роботу, і вакансії знаходять один одного.
Її особливості:
а) вона охоплює досить велику кількість людей у всіх демографічних групах, галузях і регіонах;
б) вона триває відносно короткий період часу;
в) певний обсяг фрикційного безробіття неминучий при будь-яких умовах.
Структурна безробіття пов'язане з технологічними зсуву-ми у виробництві, що змінюють структуру попиту на робочу силу. Це безробіття серед осіб, професії яких виявилися "устарев-шими"-менш необхідними економіці внаслідок науково-технічного прогресу. У зв'язку з неможливістю швидкої підготов-ки нових і перепідготовки раніше зайнятих працівників пропозиція робочої сили не відповідає за якісними параметрами вимірюв-нившиеся попиту на працю. Ця безробіття є вимушеним.
Її особливості:
а) вона зачіпає певні групи робочої сили в резуль-Таті технологічних зрушень, занепаду провідних галузей економіки або регіонального переміщення робочих місць;
б) як правило, носить досить довготривалий характер.
Циклічна безробіття (іноді її називають безробіття не-достатнього попиту, або кейнсіанської безробіттям) виникає в ре-док нездатності сукупного попиту в економіці створити дос-таточность кількість робочих місць для всіх бажаючих працювати, т. е . є наслідком абсолютного скорочення сукупного спро-са.
Циклічна безробіття тісно пов'язана з рухом економіч-ського циклу: у фазі підйому рівень безробіття знижується, а у фазі депресії - зростає. Разом з тим безробіття недостатнього попиту може виникати не тільки з причини циклічного економіч-ського розвитку, а й в результаті хронічного економічного застою, що прийнято називати «довготривалої стагнацією».

Її особливості (у порівнянні з фрикційного і структурним безробіттям):
а) наявність істотних щорічних коливань зайнятості, пов'язаних із загальним економічним циклом;
б) широке поширення в масштабах всієї економіки;
в) тривалість циклічного безробіття, як правило (але не обов'язково), перевищує тривалість фрикційного, але ус-тупа тривалості структурного безробіття.
Соціально-економічні процеси, характерні для Фрикції-ційної і структурного безробіття, об'єктивні і природні для ри-нічний системи господарства. Вони обумовлені недосконалістю функціонування ринку праці, його запізнілою реакцією на зміну в попиті і пропозиції. Тому наявність цих двох форм безробіття - закономірне явище на ринку праці. Американський вчений-монетарист М. Фрідман об'єднав фрикційне і структурне без безробіттю в одне поняття - «природна безробіття», поставивши їй у відповідність поняття «повної зайнятості» населення. Тим самим би-ла висунута аксіома про те, що в реальній економіці не може бути стовідсоткового залучення у виробництво всього працездатного на-селища країни.
«Повна зайнятість» в економіці має на увазі наявність «есте-жавної безробіття», яка представляє собою стійку протягом тривалого періоду частку фрикційних і структурних безробітних у складі робочої сили (рівень природного безработ-ці). Повна зайнятість отримала назву нормальної безработ-ці.
Таким чином, природна безробіття відображає равновес-ве стан ринку праці в умовах повної зайнятості, коли кіль-кість шукають роботу збігається з числом вакансій. Перевищення фактичного рівня безробіття в порівнянні з природним на-рушает збалансованість ринку праці, що виражається в появі в економіці циклічних безробітних, бажаючих працювати, але не на-що ходять роботу в силу абсолютного скорочення попиту на працю в пе-ріод спаду виробництва.
Рівень природної (нормальної) безробіття (або рівень безробіття при повній зайнятості) - поєднання фрикційного і структурного безробіття, відповідної потенційному ВНП. Це «нормальний», мінімально можливий в країні рівень безробіттю-тіци. У більшості розвинених країн цей показник дорівнює 4-6%.
Якщо фактичне безробіття фіксується на рівні 8%, то це означає, що вона функціонує в умовах неповної зайнятості, при цьому 2-3% безробіття припадає на її циклічну форму.
Рівень природного безробіття в останні роки має стійкої тенденцію до зростання. Так, якщо в 60-і роки в промислово розвинених країнах цей показник становив 4-5%, то в 70-80-ті роки він зріс до 7-8%.
Це пояснюється високою соціальною захищено-стю громадян у цих країнах (збільшенням допомоги з безробіття і бідності, зростанням мінімальної заробітної плати, пом'якшенням требо-ваний до котрі одержують допомогу), що приводить до тривалих пошуків роботи, підвищенню вимогливості безробітних до пропонованої роботи, до переваги високого соціального посібники зайнятості.
У той же час збільшення періоду пошуків роботи викликає годину-тично втрату професійних та кваліфікаційних якостей робочої сили. Все це змінює реальні умови функціонування рин-ка праці в бік його більшої інерційності, що виражається в рос-ті природного безробіття.
Тенденція до збільшення природного рівня безробіття в довгостроковому періоді пов'язана із збільшенням частки молоді, жінок у складі робочої сили, більш частими структурними зрушеннями в еко-номіці.
Крім основних видів безробіття, мають місце на ринку праці інші види:
Сезонна безробіття зазвичай ототожнюється з фрикційним безробіттям і виникає в результаті сезонних коливань попиту і пропозиції праці. Пов'язана з вивільненням зайнятих після закін-ня збирання врожаю, лову риби, лісозаготівель та інших робіт. Рівень пропозиції праці може змінюватися у зв'язку з напливом випускний-ков шкіл та вищих навчальних закладів у літні місяці, що часто вже не-посередньо викликає збільшення безробіття. Сезонна безробіттю-Тіца рідко являє собою серйозну проблему для економіки країни в цілому, однак вона може створити вельми неприємні і чувст-вітельние проблеми для деяких регіонів і товариств, які тес-але пов'язані з сезонним бізнесом.
Регіональна безробіття виникає в окремих районах в свя-зи з масовим закриттям підприємств.
Приховане безробіття включає людей, які формально ра-ботают, але фактично займають зайве робоче місце. Значні масштаби прихованої (латентної) безробіття характерні для сучас-менной економіки Росії та Башкортостану. Пояснюється це великою кількістю великих оборонних і містоутворюючих підприємств. Оборонні підприємства не закриваються і не реструктуруються в очікуванні великих федеральних замовлень. Працівники цих підприємств не звільняються. Вони або роками вважаються які у адміні-тивних відпустках, або виходять на роботу раз на тиждень. Якщо ж підприємство є містоутворюючим, а ринок праці - локальним, то масові звільнення можуть призвести до різкого загострення соці-альної обстановки в регіоні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2. ВИДИ БЕЗРОБІТТЯ. рівень природного безробіття "
 1. Коментарі
  види, 400-401; випуск в обіг державою, 386; гнучкий стандарт, 738, 741; гарячі, 433-434; рушійна сила, 389-391; грошове ставлення, 385, 390, 402-403, 427-431, 511-513; грошовий сертифікат, 406, 413, 415; заступники грошей, право вимоги, 404-406; здорові , 211, 733; імпорт і експорт, 422; капітал і, 485-488; якість законного платіжного засобу, 732; кількісна теорія, 40, 55,
 2. ЗНИКНЕННЯ КЛАСИЧНИХ порівняльних переваг
  види індустрії, що мають найбільші перспективи розвитку в 90-х рр.. і на початку двадцять першого століття: мікроелектроніка, біотехнологія, виробництво нових штучних матеріалів, телекомунікації, цивільне авіабудування, машинобудування та робототехніка, комп'ютери (апаратне оснащення і програмне забезпечення) (6). Все це - штучні інтелектуальні види промисловості, які можна
 3. РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  види праці, вони бачать низькооплачувану працю, оскільки єдино важлива для них частину пакета компенсацій - це одержуваний на руки заробіток. Інша частина його або іде до інших (престарілим), або повинна доставити їм блага у віддаленому майбутньому, анітрохи не приймаються до уваги. Обидві сторони, по суті, вислизають від цієї економічної системи з її оподаткуванням. Підприємець
 4. Види безробіття. Природний рівень безробіття
  безробіття: а) втрата роботи (звільнення), б) добровільний відхід з роботи, в) початкове поява на ринку праці; а також три види безробіття - фрикційне, структурне і циклічне. 1. Фрикційне безробіття (від лат. Frictio - тертя). Цей тип безробіття пов'язаний з пошуком роботи і очікуванням виходу на роботу. Пошук роботи вимагає часу і зусиль, тому людина, що очікує, що шукає
 5. 1. Конкуренція: поняття і види. Ефективність конкурентних ринків
  безробіття, нестабільність, диференціація, соціальна несправедливість, інфляція, освіта монополій і т.д. За Смітом, сутність конкурентної поведінки виробників складало «чесне» - без змови - суперництво виробників за допомогою, як правило, цінового тиску на конкурентів. Чи не суперництво у встановленні ціни, а відсутність можливості впливати на ціну є ключовим
 6. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  види індексів цін: - індекс споживчих цін; - індекс оптових цін ; - індекс цін - неявний дефлятор ВНП; - індекс експортних та імпортних цін. Найбільш часто використовується показник рівня цін - індекс споживчих цін - це відношення ціни споживчого кошика в поточному році до її ціни в базисному році. При обчисленні цього індексу беруть до уваги не всі кінцеві товари і
 7. Висновки
  види циклів: короткі цикли Дж. Китчина (2-4 роки), цикли К. Жугляра (7-12 років), промислові (періодичні) цикли К. Маркса (10 років), цикли С. Кузнеця (18-25 років), довгі хвилі Н.Д. Кондратьєва (50-60 років), цикли Форрестера (200 років), Тоффлера (1000-2000 років) - розвиток цивілізацій. 3. Цикли (хвилі) - періодичні коливання економічної або ділової активності. Вони включають чотири фази:
 8. Тема 41. БЕЗРОБІТТЯ ТА ЇЇ ФОРМИ
  безробіття 2. Природний рівень безробіття 3. Норма безробіття 4. Соціально-економічні наслідки безробіття 5. Боротьба з циклічним безробіттям 1. Види безробіття. Значна частина працездатного населення перебуває поза ринком - це незайняте населення, що складається з безробітних і непрацюючих. Безробіття - економічна ситуація, при якій частина працездатного
 9. Тому фірмі вигідно збільшити заробітну плату і мати у своєму розпорядженні здорових, здатних до
  види діяльності дозволяють робочим самостійно задавати рівень інтенсивності праці. У процесі конт-роля менеджерів за їх роботою виявляються самі недбайливі співробітники, кото-яких звільняють. Однак далеко не всіх таких співробітників вдається «вирахувати», оскільки контроль вимагає великих витрат і далеко не завжди ефективний. Один із шляхів вирішення проблеми - підвищення зарплати вище
 10. Тому деякі економісти стверджують, що страхування з безробіття збільшує можливості економіки в
  види державної по-літики. Коли Конгрес США обговорює закони про мінімальну заробітну пла-ті, питання укладення колективних договорів або страхування з безработ-це, результатиего діяльності відображаються на природному рівні
© 2014-2022  epi.cc.ua