Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. І. Салов. Економіка. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 41. БЕЗРОБІТТЯ ТА ЇЇ ФОРМИ

1. Види безробіття
2. Природний рівень безробіття
3. Норма безробіття
4. Соціально-економічні наслідки безробіття
5. Боротьба з циклічним безробіттям
1. Види безробіття. Значна частина працездатного населення перебуває поза ринком - це незайняте населення, що складається з безробітних і непрацюючих.
Безробіття - економічна ситуація, при якій частина працездатного населення не може знайти роботи.
Непрацююче працездатне населення - частина дорослого населення, яка є економічно неактивною і не бажає працювати за наймом. До нього відносяться: домогосподарки, студентство, особи вільних професій, служителі релігійних культів, укладені і т. д.
Все працездатне населення неможливо зайняти (якщо, звичайно, суспільство не організовано за типом трудового табору або барачного комунізму).
Безробіття виступає в різних формах. Основними вважаються:
1. Фрикційна (добровільна) безробіття. Являє собою тимчасова відсутність роботи у зв'язку з переходом на іншу роботу за власним бажанням, а також період пошуку роботи особами, вперше її шукаючими.
2. Структурна. Виникає внаслідок невідповідності структури попиту на працю і пропозиції робочої сили.
До її складу потрапляють:
- особи з формальним рівнем кваліфікації (відсутність досвіду роботи за наявності диплома);
- фахівці, чиї професійні навички поступаються іншим на ринку або не затребувані в результаті технічних і соціальних змін (наприклад, викладач марксизму в вузі);
- працівники, чиї здібності дискримінуються роботодавцями (наприклад, жінки, особи, що суміщають роботу з навчанням).
3. Циклічна (кон'юнктурна) безробіття. Являє собою безробіття в умовах спаду виробництва, коли число претендентів на робочі місця істотно перевищує їх наявність.
При циклічному безробіттю йде загальне стиск економічної активності в країні, тому підвищення кваліфікації або перенавчання не рятує людей від безробіття. Оскільки циклічний розвиток економіки припускає чергування спадів і підйомів, то при підйомі вона істотно скорочується і може сходити нанівець.
Циклічна безробіття поряд зі структурною є формою вимушеної (примусової) безробіття.
2. Природний рівень безробіття. В умовах, коли циклічне безробіття відсутнє, економіка знаходиться в стані повної зайнятості, так як фрикційна і структурна безробіття природні і непереборні в ринковій економіці. Введений в науковий обіг М. Фрідманом природний рівень безробіття знаходиться під впливом факторів:
- демографічних;
- інфраструктурних;
- рівня мінімальної заробітної плати та соціальних виплат.
3. Норма безробіття. Існує безліч різних показників, що характеризують безробіття. Найбільш поширеним є показник норми безробіття, запропонований Міжнародною організацією праці (МОП):


Норму безробіття можна розрахувати як загальну, що включає фрикційне, структурне і циклічне, так і окремо.
Порівняння безробіття в різних країнах дозволяє зіставити життєвий рівень населення порівнюваних держав.
4. Соціально-економічні наслідки безробіття. Циклічна безробіття надає надзвичайно негативний вплив на ринкову економіку.
У суспільстві виникають величезні втрати через недовикористання робочої сили. Американський економіст Артур Оукен (1928-1980) розробив метод, який дозволяє їх оцінити: для цього необхідно порівняти ВНП в умовах фактичної і повної зайнятості:


де yF-обсяг ВНП в умовах зайнятості; y-фактичний обсяг ВНП; UF-норми безробіття в умовах повної зайнятості (природний рівень безробіття); U-фактична норма безробіття;? - коефіцієнт Оукена (приблизно 2.
5).
Відповідно до закону Оукена перевищення циклічного безробіття над природною на 1% веде до зниження фактичного рівня ВНП на 2,5% порівняно з потенційним.
Збільшується бюджетний тягар на згладжування наслідків безробіття: виплату допомог, відкриття та утримання центрів зайнятості населення, соціальну реабілітацію безробітних, створення за рахунок держави нових робочих місць, переорієнтацію в податковій політиці, посилення захисту власності, охорону закону та ін
Слабшають сімейні узи, розпадаються шлюби через нездатність глави сім'ї забезпечити її гідне існування. Безробітні деградують; вони випадають зі звичного кола спілкування, втрачають кваліфікацію і трудові навички.
Ростуть злочинність, наркоманія, знецінюються соціальні цінності.
5. Боротьба з циклічним безробіттям. Уряди розвинених країн визнають свою відповідальність за примусову масове безробіття, особливо циклічну, тому застосовують різні заходи з нейтралізації її негативних наслідків:
- фінансують розробку і здійснення економічних програм зі стимулювання зростання зайнятості населення і збільшення числа робочих місць в державному секторі;
- оплачують за державний рахунок на біржах праці як професійну первинну підготовку працівників, так і підвищення кваліфікації;
- надають допомогу людям, постраждалим від примусової безробіття (виплата допомоги з безробіття).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 41. БЕЗРОБІТТЯ ТА ЇЇ ФОРМИ "
 1. Тема 33. РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ І НЕРІВНІСТЬ
  безробіттю, допомога багатодітним сім'ям та ін Протягом життя людини його доходи змінюються: у молодості вони невеликі, до 40-50-ти років досягають піку, після 60-ти років, у зв'язку з виходом на пенсію, різко скорочуються. Таке послідовне зміна доходів протягом життя людини прийнято називати життєвим циклом доходу. 2. Крива Лоренца. Люди розрізняються за своїм становищем у суспільстві
 2. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  безробіттям можна проілюструвати за допомогою кривої А.У. Філліпса (1914-1975), професора лондонської школи економіки, який запропонував її в 1958 р. Проаналізувавши економіку Великобританії за сто років (1861-1956), Філліпс побудував криву, що показує зворотну залежність між зміною ставки зарплат і р рівнем безробіття. Так як за зростанням зарплати стоять ринкові ціни плати стоять ринкові
 3. Тема 58. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  тема, вовлекающая національні економіки в єдині для всіх господарські процеси за допомогою міжнародного поділу праці. Воно виникло на основі міжкраїнових економічних зв'язків і відносин, які спочатку проявилися у сфері зовнішньої торгівлі, а потім поширилися на виробничу сферу, наукові дослідження і розробки, міграцію робочої сили, використання фінансових
 4. 2. Кейнсіанської моделі регулювання МАКРОЕКОНОМІКИ
  тема не в змозі позбавити суспільство від криз і безробіття. Одночасно було спростовано положення про те, що в точної економіці діє "чиста" і "досконала конкуренція". До місця буде згадано, що в 1933 р. з'явилися Дж. Робінсона "Економічна теорія недосконалої конкуренції" та Е. Чемберліна "Теорія монополістичної конкуренції". Таким чином, всі усвідомили реальний стан
 5. Відповіді на запитання з залу
  тема розробляється економічними інститутами, в тому числі і нашим. Зроблено ряд пропозицій про введення соціальних індикаторів. Їх порогове значення характеризується рядом величин, наприклад чисельністю безробітних, величиною мінімального прожиткового мінімуму, кількістю людей, що живуть за межею бідності, рівнем захворюваності населення і т.д. Введення соціальних індикаторів і надання їм
 6. 6. Монопольні ціни
  тематична трактування теорії монопольних цін Економісти математичного напряму приділили особливу увагу теорії монопольних цін. Схоже, що монопольні ціни могли б стати розділом каталлактики, де математична трактування найбільш доречна в порівнянні з іншими розділами каталлактики. Проте користь, яку математика може надати цій області, також вельми невелика. Відносно
 7. Коментарі
  тема особистості: це матриця, в якій згодом диференціюються его і суперего. Ід включає все те психічне, що є вродженим і присутній при народженні, включаючи інстинкти. Ід резервуар психічної енергії і забезпечує енергію для двох інших систем. Его з'являється у зв'язку з тим, що потреби організму вимагають відповідних взаємодій зі світом об'єктивної реальності.
 8. ВИТРАТИ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ
  безробіттю, допомога біднякам і інші незліченні програми в сумі становлять тепер найбільш значну і саму швидкозростаючу (після відсотків по державному боргу) частина державних витрат. Незважаючи на настільки грандіозні зусилля і щедрість платників податків, Національна рада з соціального забезпечення (The National Council on Welfare) і Канадський рада соціального
 9. РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  тематичне очікування тривалості життя. Немає також причини віддавати деякої групі (яка б не була система державного допомоги) стільки ресурсів, щоб вона в кінцевому рахунку отримувала доходи вище середнього. Це призводить до соціального абсурду, коли бідніші члени суспільства субсидують своїми податками більш багатих. Щоб відповісти на це питання, треба поставити собі
 10. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  тема може по суті розвалитися від політичних скандалів, зробивши Японію нездатною формулювати загальну, військову та економічну політику. Однак треба зауважити, що суспільство настільки утворене, настільки працьовите і настільки багато інвестують, як японське, має ще важливі довгострокові передумови успіху. Сполучені Штати виглядають тепер сильніше, ніж на початку цього десятиліття. Американські
© 2014-2022  epi.cc.ua