Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. І. Салов. Економіка. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 40. ІНДЕКСИ ЦІН

1. Характеристика ціни. Ціна - вартість одиниці товару, виражена в грошах. Всі товари і послуги, включені в ринковий оборот, мають ціни, які встановлюються під впливом ринкового механізму попиту та пропозиції.
Існують різноманітні класифікації цін залежно від критерію їх оцінки. Наприклад, за обсягом продажів і виду товарів розрізняють оптові, роздрібні ціни і тарифи (розцінки), а за ступенем свободи формування - тверді (фіксовані), регульовані і ринкові.
Величини цін, їх зростання і падіння зачіпають кожного в ринковій економіці, впливають на рівень життя, тому їх динаміку важливо відстежувати.
Робиться це за допомогою макроекономічного показника загального рівня цін, який розраховується у вигляді грошової оцінки вироблених в суспільстві благ. Загальний рівень цін у різні періоди часу неоднаковий, тому його зміна фіксується за допомогою індексу цін.


2. Споживчий кошик. Державні статистичні органи ведуть облік зміни рівня цін за допомогою цілої системи індексних показників. Зокрема, індекси розрізняються за охопленням товарів, включених в набір, тобто порівнянної «кошика», за якою йде порівняння цін. Існують:
а) індекс споживчих цін (ІСЦ), що враховує зміну у споживанні основних товарів і послуг середньої сім'єю.
Зазвичай споживча «кошик» налічує 300-400 найбільш уживаних у побуті благ;
б) індекс цін виробника, що розраховується по «кошику», що включає понад 3000 товарів промислового призначення. Цей індекс більш динамічний у порівнянні з ІСЦ, так як більш чутливий до науково-технічному прогресу;
в) дефлятор ВНП являє собою найбільш загальний з перерахованих індексів цін, так як в якості «Корзо - ни» передбачає всі кінцеві товари і послуги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 40. ІНДЕКСИ ЦІН "
 1. Тема 6. ВИДИ І МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
  тема - це впорядкована структура зв'язків між людьми щодо виробництва і споживання матеріальних благ і послуг. В економічній системі завжди існують три основні суб'єкти економіки: домогосподарства, фірми і держава. 2. Критерії класифікації. Економічні системи можна класифікувати за різними ознаками: - за функціональним призначенням; - галузевому набору; -
 2. Тема 33. РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ І НЕРІВНІСТЬ
  індекс цін. Для цього у вихідному базовому періоді передбачається збіг номінального і реального доходів; потім визначається зміна цін за певний період часу, облік якого наводить до розбіжності значень номінального і реального доходів у поточному періоді. Реальний дохід=Номінальний дохід - Індекс цін. (33.1) 4. Рівень життя населення. Рівень життя - кількість товарів і
 3. Тема 35. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ЦІЛЕ
  тема макроекономічних показників. Основні макроекономічні показники можна звести в чотири вихідні групи: - показники, що характеризують формування національного обсягу виробництва: валовий випуск продукції, валовий національний і внутрішній продукти, кінцевий і проміжний продукти, чистий національний продукт, національний, особистий і наявний доходи; - цінові показники:
 4. Тема 37. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ І СПОСОБИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ
  індекс цін. {Foto81} Зміна цін включаються до складу ВНП кінцевих товарів і послуг дозволяє врахувати спеціальний індекс - дефлятор валового національного продукту. {Foto82} 2. Витратний метод підрахунку ВНП. Циркулярна макроекономічна модель кругообігу ресурсів показує зустрічний рух витрат на виробництво фірм і доходів населення, а основне макроекономічне тотожність (у=
 5. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  індекс інфляції : {foto86} З певною часткою умовності можна виділити наступні форми інфляції за швидкістю протікання: 1. Інфляційний фон економіки - характеризується незначним, в межах декількох відсотків, зростанням цін протягом року і пов'язаний з коливанням кон'юнктури, активністю підприємців на ринку, що прагнуть максимізувати свою прибуток. Цей рівень інфляції не несе
 6. 4. Макроекономічний аспект моделі загальної рівноваги
  тема прозвучала у Дж. Хікса в ра-1м> ге «Вартість і капітал» (1939) 24. Хікс намагався подолати ста-i пчность рівноважної моделі і запропонував модель послідовних р мшовесних станів - так звану «многоперіодной модель», і якій особливу увагу приділив взаимовлиянию сьогодення і бу-чмцего через механізм очікувань цін. Пізніше в рамках цього напрямку пошуків була поставлена проблема
 7. 2. кейнсіанської моделі регулювання МАКРОЕКОНОМІКИ
  тема не в змозі позбавити суспільство від криз і безробіття. Одночасно було спростовано положення про те, що в точної економіці діє "чиста" і "досконала конкуренція". До місця буде згадано, що в 1933 р. з'явилися Дж. Робінсона "Економічна теорія недосконалої конкуренції" та Е. Чемберліна "Теорія монополістичної конкуренції". Таким чином, всі усвідомили реальний стан
 8. 4. Стабілізація
  тематику, що маніпулюють ринковою інформацією за допомогою своїх витончених методів. У практичному житті ніхто не дає себе обдурити за допомогою цих індексів. Ніхто не погодиться з вигадками, що їх слід розглядати як вимірювання. Там, де величини виміряні, всі подальші сумніви і розбіжності щодо їх розмірності припиняються. Ці питання вже улагоджені. Ніхто не ризикне сперечатися з
 9. 7. Грошовий розрахунок і зміни купівельної спроможності
  індексах, або шляхом прийняття на озброєння різних методів товарних еталонів робилися не для комерційних угод і грошового розрахунку. Їх мета полягала в забезпеченні договорів довгострокових позик еталоном, менш схильним коливанням. Комерсанти навіть не вважали за доцільне модифікувати методи бухгалтерського обліку, щоб зменшити певні похибки, викликані коливаннями
 10. Коментарі
  тема особистості: це матриця, в якій згодом диференціюються его і суперего. Ід включає все те психічне, що є вродженим і присутній при народженні, включаючи інстинкти. Ід резервуар психічної енергії і забезпечує енергію для двох інших систем. Его з'являється у зв'язку з тим, що потреби організму вимагають відповідних взаємодій зі світом об'єктивної реальності.
© 2014-2022  epi.cc.ua