Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. І. Салов. Економіка. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

Тема 39. Наявний особистий ДОХІД

1. Особистий дохід населення. Якщо національний дохід - це, по суті, зароблений дохід, то особистий - отриманий. Вони різняться між собою внаслідок двох причин.
З одного боку, частина заробленого працею доходу відокремлюється у формі: а) внесків на соціальне страхування, здійснюване підприємцем і самим працівником, і б) податків на прибуток як в частині дивідендів, так і нераспределяемой. У результаті ці доходи не доходять до домогосподарств, осідаючи в державних структурах.
З іншого боку, частина доходів, отриманих домогос-подарство, є не їх трудовим доходом, а трансфертними платежами з боку держави у вигляді допомоги по соціальному страхуванню, безробіття, а також пенсій, різних субсидій і виплат відсотків по державних цінних паперів.

ЛД=НД - R-Тр + П, (39.1)
де ЛД - особистий дохід населення; НД - національний дохід; R-внески на соціальне страхування; Тр - податки на прибуток корпорацій; П - трансфертні платежі населенню.
2. Наявний доход. Дохід, що знаходиться в особистому розпорядженні населення (наявний дохід), ще менше особистого доходу, так як передбачає попередню виплату індивідуальних податків:
а) прибуткового податку;
б) податку на майно;
в) податку на спадщину.
Абсолютно переважаючим серед них є прибутковий податок.
Наявний доход - підсумковий, очищений від всіх обов'язкових платежів національного добробуту, що розподіляється на споживання і заощадження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 39. Наявний особистий ДОХІД "
 1. Тема 35. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ЦІЛЕ
  тема макроекономічних показників. Основні макроекономічні показники можна звести в чотири вихідні групи: - показники, що характеризують формування національного обсягу виробництва: валовий випуск продукції, валовий національний і внутрішній продукти, кінцевий і проміжний продукти, чистий національний продукт, національний, особистий і наявний доходи; - цінові показники:
 2. Система національних рахунків
  тема національних рахунків (СНР) - це сукупність статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній
 3. Співвідношення показників у системі національних рахунків.
  Наявний особистий дохід (РЛД). Змістовне відміну ВНП від ВВП вже було розглянуто раніше. Нагадаємо: величина ВНП відрізняється від величини ВВП на величину чистого доходу іноземних факторів (ЧДІФ): ВНП=ВВП - ЧДІФ. Оскільки величина ЧДІФ являє собою різницю між доходами, заробленими іноземцями (нерезидентами) за допомогою належних їм (іноземних) факторів виробництва в
 4. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  наявного національного доходу , під яким розуміється загальна величина доходів, отриманих та переданих господарським одиницям в результаті виробничої діяльності або від власності, а також в результаті перерозподільних процесів При обчисленні наявного національного доходу сумуються: - заробітна плата - винагорода особам найманої праці, що виплачується у грошовій
 5. Висновки
  наявний дохід населення або домашніх господарств (РД) - це загальний особистий дохід за мінусом індивідуальних податків; - національне багатство (Н Б) - сукупність матеріальних благ, якими володіє національна економіка на певну дату і які створені працею людей за весь попередній період її розвитку; - чисто економічний добробут - показник, що характеризує не Запитання для самоперевірки
 6. наявний дохід; е) прибуток підприємства; ж) національний дохід. 7. Валовий національний продукт - це показник: а) рівня цін проданих товарів і послуг; б) загальних витрат уряду і муніципальних органів; в) кількості товарів і послуг, вироблених приватним бізнесом; г) ринкової вартості національного валового випуску кінцевих товарів і послуг. 8. Валовий
  Тема 3. РЕСУРСИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 7. володіє суспільство для виробництва товарів і послуг. Загальна величина ресурсів характеризує потенційні можливості розвитку економіки. Вони є вихідною ланкою в процесі виробництва благ (рис. 3.1). Рис. 3. У. Процес виробництва благ До них відносяться: - природні (природні) ресурси; - матеріальні ресурси; - людські ресурси; - фінансові ресурси у вигляді грошових
  Тема 12. Споживчі переваги НА РИНКУ І закон спадної граничної корисності
 8. тематичної формі описати дії споживачів як передбачувані та послідовні. 4. Крива байдужості та бюджетне обмеження. Систему споживчих переваг можна представити у вигляді графіків. Вперше це зробив англійський економіст Ф. Еджуорт в 1881 р., побудувавши криві байдужості. Крива байдужості - геометричне місце точок, що показує сукупність наборів товарів,
  Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
 9. розпорядженні
  Графік (б) являє криву попиту, побудовану на підставі рішень споживача.
 10. Тема для відмінників «Товари Гіффена» - товари, зростання ціни на які супроводжувалосяється одночасним збільшенням попиту. Однак економічна теорія припускає існування висхідних кривих попиту, коли в протиріччя із законом попиту зростання ціни на товар веде до збільшен-нію обсягів його закупівель. Розглянемо випадок, коли споживач купує два товари - м'ясо та картоплю (рис.
  тема для отличников «Товары Гиффена» - товары, рост цены на которые сопровожда- ется одновременным увеличением спроса. Однако экономическая теория допускает существование восходящих кривых спроса, когда в противоречие закону спроса рост цены на товар ведет к увеличе- нию объемов его закупок. Рассмотрим случай, когда потребитель приобретает два товара - мясо и картофель (рис.
© 2014-2022  epi.cc.ua