Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. І. Салов. Економіка. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 38. НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД

1. Поняття національного доходу. Національний дохід - це сумарний дохід від використання протягом року в економіці всіх факторів виробництва. Він виражається сумою грошових доходів, отриманих населенням за участь в економічному житті суспільства.
Цільове призначення національного доходу (НД) - утворити фонд споживання населення і фонд накопичення для розширення виробництва, тому він, з одного боку, характеризує рівень добробуту населення в даний час, а з іншого - можливості зростання економіки в майбутньому.
Показник національного доходу є провідним елементом системи національних рахунків, в якій відслідковується його розподіл не тільки в домашньому господарстві, а й серед акціонерних товариств, урядових установ, фінансових структур та приватних некомерційних організацій.

2. Факторний складу національного доходу. При визначенні величини НД розрізняють чотири елементи по-факторного доходу:
1) заробітна плата - оплата найманої праці працівників і службовців з соціальними нарахуваннями (страхові платежі за працівника, соціальне забезпечення, виплати приватних пенсійних фондів);
2) рентний дохід - орендна плата за землю, житло, приміщення, обладнання, майно;
3) процентний дохід - позитивний підсумок операцій на ринку цінних паперів і надходження від індивідуальних вкладень в бізнес;
4) прибуток - доходи некорпорірованних сектора економіки (одноосібних господарств, партнерів, кооперативів та ін
) і корпорацій, прибуток яких з- за її розпадання на дивіденди та нераспределяемую частина, що використовується для розширення виробництва, обкладається двічі - як дохід фірми і як дохід акціонера
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 38. НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД"
 1. Тема 4. ЕКОНОМІЧНИЙ ВИБІР І КОРДОНУ ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
  1. Що, як і для кого виробляти? Будь-яка країна, розвиваючи виробництво, змушена ставити перед собою три фундаментальних питання: 1) що з благ виробляти, 2) як їх виробляти і 3) для кого це робити? В умовах ринкової економіки виробник ставить перед собою мету отримання максимально можливого доходу, відбираючи для виробництва найбільш підходящі для цієї мети матеріальні блага.
 2. Тема 10. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ
  1. Попит і його функція. Щоб побудувати чітку модель ринку, необхідно досліджувати в ідеальних умовах (при досконалої конкуренції) взаємодія найважливіших категорій ринку - попиту і пропозиції, за якими стоять покупці і продавці. Попит - це кількість товарів (послуг), яку покупці готові придбати на ринку. Величина попиту залежить від ряду факторів. Таку залежність прийнято
 3. Тема 19. Виручку і прибуток
  1. Результуючий показник діяльності фірми. У результаті продажу виробленої продукції на ринку підприємець отримує виручку. Виручка - це грошове надходження від реалізації продукції на ринку. Виручка, представлена як результат всієї діяльності фірми за певний період часу, є валовий прибуток фірми. Виручка, розрахована на одиницю проданої продукції, тобто середній
 4. Тема 28. РИНОК КАПІТАЛУ
  1. Сучасні трактування капіталу. В економічній теорії термін «капітал» застосовується в декількох значеннях: 1) як фактор виробництва, 2) як додаток капіталу до певної сфери - фінансовий капітал, людський капітал; 3) як система відносин найманої праці - капіталізм. 2. Попит і пропозиція капіталу. На ринок фактор виробництва «капітал» надходить у двох взаємопов'язаних
 5. Тема 35. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ЦІЛЕ
  1. Поняття макроекономіки. Макроекономіка - це частина економічної теорії, що вивчає економіку в цілому. Національна економіка, безумовно, являє собою сумарне поведінку ринкових агентів на мікроекономічному рівні, проте це не арифметична сума, що складається автоматично, так як при цьому чітко проявляються процеси, які слабо виражені або взагалі не видно на
 6. Тема 36. Кругообігу ДОХОДІВ І ПРОДУКТІВ
  1. Потоки і запаси в національній економіці 2. Модель обороту ресурсів у національній економіці 1. Потоки і запаси в національній економіці. Показники, що використовуються в макроекономічному аналізі, по-різному характеризують стан економічної системи: або вимірюють рухомий потік цінностей між секторами економіки, або оцінюють накопичене майно і характеризують його використання.
 7. Тема 37. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ І СПОСОБИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ
  1. ВНП як узагальнюючий показник розвитку країни 2. Витратний метод підрахунку ВНП 3. Дохідний метод підрахунку ВНП 4. Поняття доданої вартості 1. ВНП як узагальнюючий показник розвитку країни. Валовий національний продукт - ринкова вартість усіх кінцевих товарів, послуг, вироблених та використаних в країні за рік. Модифікацією валового національного продукту (ВНП) є
 8. Тема 39. Наявний особистий ДОХІД
  1. Особистий дохід населення. Якщо національний дохід - це, по суті, зароблений дохід, то особистий - отриманий. Вони різняться між собою внаслідок двох причин. З одного боку, частина заробленого працею доходу відокремлюється у формі: а) внесків на соціальне страхування, здійснюване підприємцем і самим працівником, і б) податків на прибуток як в частині дивідендів, так і
 9. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  1. Поняття інфляції та її форми. Інфляція як економічне явище обумовлена існуванням паперових грошей. Інфляція - надмірне переповнення грошового обігу паперовими грошима понад потреб товарообігу, що приводить до знецінення грошей, зростання цін, погіршення якості товарів, що випускаються. Інфляція проявляється в першу чергу в рівні цін, її можна зафіксувати через
 10. Тема 43. Циклічність ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  1. Поняття циклічності. Реальна економіка характеризується неповною зайнятістю, коливанням цін, що веде до періодичних злетів і падінь валового національного продукту (ВНП). {Foto89} Рис. 43.1. Різновиди економічного зростання R - постійний темп економічного зростання; R1 - замедляющийся темп зростання; R2 - прискорюється темп зростання; R3-коливальний темп зростання; ВНП - валовий
© 2014-2022  epi.cc.ua