Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. І. Салов. Економіка. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 4. ЕКОНОМІЧНИЙ ВИБІР І КОРДОНУ ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

1. Що, як і для кого виробляти? Будь-яка країна, розвиваючи виробництво, змушена ставити перед собою три фундаментальних питання: 1) що з благ виробляти, 2) як їх виробляти і 3) для кого це робити?
В умовах ринкової економіки виробник ставить перед собою мету отримання максимально можливого доходу, відбираючи для виробництва найбільш підходящі для цієї мети матеріальні блага. Це відповідь на перше питання: що робити?
Визначившись з колом товарів, що випускаються, фірми в ринковій економіці вибирають ті технології, які забезпечують найменші витрати на виробництво. Таким чином, ринок дає відповідь на друге фундаментальне питання економіки: як виробляти товари та послуги?
Населення, володіючи грошовим доходом, який також є обмеженим споживчим ресурсом, порівнюючи ціни різних товарів і приміряючи їх до власних можливостей, вибирає, що і за якою ціною купувати. Отже, у ринковій економіці товар виробляється для споживача.
2. Закон рідкості. У ринковій економіці ресурси не просто обмежені - вони рідкісні, тобто їх не вистачає на всіх, і тому люди змушені конкурувати за право їх використовувати.
У господарській практиці постійно відтворюється залежність між обмеженістю, рідкістю ресурсів і необхідністю для людей робити вибір: що виробляти, а від чого відмовитися. Тому в економіці діє закон рідкості. Його сутність полягає в неможливості удов - летвор безмежно зростаючі потреби, що змушує людей робити вибір у черговості і ступеня їх задоволення, а також змушує їх при цьому раціонально використовувати ресурси.

3. Крива виробничих можливостей. Дія закону рідкості можна проілюструвати за допомогою кривої виробничих можливостей. Вона показує, який максимальний обсяг виробництва товару або послуги може бути отриманий при даному обсязі виробництва іншого товару (рис. 4.1).


Рис. 4.1. Крива виробничих можливостей
СП - засоби виробництва;
ПП - предмети споживання.
Крива виробничих можливостей розмежовує економічний простір на дві частини: можливих і неможливих через незабезпеченість ресурсами рівнів виробництва. Сама ця крива може переміщатися, розширюючи або звужуючи сферу виробничих можливостей. Прогресивний зсув кривої відбувається у двох випадках:
1) під впливом науково-технічного прогресу (винаходів, нових технологій тощо);
2) в результаті зростання ресурсів (відкриття нового родовища, збільшення чисельності працездатного населення і т. п.).
При збалансованому співвідношенні факторів на перспективу зсув кривої виробничих можливостей буде здійснюватися рівномірно (рис. 4.2).
4. Поняття альтернативної вартості.
Крива виробничих можливостей показує ціну перемикання ресурсу з виробництва одного товару на інший у формі альтернативної вартості. Альтернативна вартість - це кількість альтернативного товару, яким треба поступитися заради виробництва додаткової одиниці даного товару.


Рис. 4.2. Рівномірний зсув кривої виробничих можливостей
По суті мова йде про фіксацію втрачених виробником можливостей - так званих альтернативних (вмененних) витрат.
5. Виробнича функція. Зрушення кривої виробничих можливостей наочно показує, що чим більшим обсягом ресурсів володіє економіка, тим більших результатів вона може досягти.
Подібна залежність між кількістю використаних факторів виробництва та максимально можливим обсягом випуску продукції називається виробничою функцією.
Будь-яка фірма має свою виробничу функцію.
У загальному вигляді її можна записати:
y=f (a1, a2, ... an), (4.1)
де у - обсяг виробництва продукту; a1, a2 ... an-застосовані фактори виробництва.
Підсумовуючи виробничі функції всіх діючих в національній економіці фірм, можна отримати одну загальну, агрегированную виробничу функцію. У ній все різноманіття індивідуальних виробничих функцій розподіляється на три великих агрегату - праця, капітал, землю:
y=f (L, K, N), (4.2)
де y - обсяг виробництва; L - праця; K - капітал; N - земля.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 4. ЕКОНОМІЧНИЙ ВИБІР І КОРДОНУ ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ "
 1. 15. Химера неринкових цін
  тема соціальної організації краще відповідає досягненню тих цілей, яким люди повинні присвятити свої праці і турботи. Питання стоїть так: ринкова економіка чи соціалізм? Ніякого третього рішення не існує. Поняття ринкової економіки з неринковими цінами абсурдно. Сама ідея витратних цін нездійсненна. Навіть якщо формулу витратних цін прикласти до підприємницької прибутку, то вона
 2. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  темах А і В. Обидві рівні за розміром і населенню, станом технологічних знань та природних ресурсів. Відрізняються вони тільки запасами капітальних благ, які в А більше, ніж у В. З цього випливає, що в А багато приємним виробничі процеси забезпечують більший випуск продукції на одиницю витрат, ніж ті, які використовуються в В. Жителі В не можуть розглядати можливість прийняття на
 3. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  тема рухалася у напрямку до стану, в якому всі прагнуть працювати наймані працівники були б повністю задіяні, а незворотні фактори виробництва використовувалися б в тій мірі, в якій це дозволяли попит споживачів і наявний запас неспецифічних матеріальних ресурсів і праці. Подальше розширення виробництва можливе тільки в тому випадку, якщо за допомогою додаткової
 4. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  тема, яка спонукає найбільш кмітливі і рухливі уми до максимального прояву своїх здібностей з метою підвищення добробуту неповороткого і повільного більшості. В області історичного досвіду вимірювання неможливі. Оскільки гроші не є мірилом цінності і задоволеності, то їх не можна використовувати з метою порівняння рівня життя людей в різні періоди
 5. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  тема громадської організації соціалізм або інтервенціонізм змінить очевидно несправедливий капіталістичний спосіб виробництва. У цьому полягає майже повсюдно прийнята соціальна філософія нашої епохи. Вона не створена Марксом, хоча своєю популярністю вона зобов'язана в основному роботам Маркса і марксистів. Під нею сьогодні підписуються не тільки марксисти, але й не меншою мірою ті
 6. Коментарі
  тема особистості: це матриця, в якій згодом диференціюються его і суперего. Ід включає все те психічне, що є вродженим і присутній при народженні, включаючи інстинкти. Ід резервуар психічної енергії і забезпечує енергію для двох інших систем. Его з'являється у зв'язку з тим, що потреби організму вимагають відповідних взаємодій зі світом об'єктивної реальності.
 7. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  тематично набуває і витрачає різні матеріальні цінності. Під матеріальними цінностями розуміють речові елементи, використовувані в процесі господарської діяльності в якості предметів праці. Вони цілком споживаються в кожному господарському та виробничому циклі і повністю переносять свою вартість на витрати бюджетних організацій і вартість виробленої ними продукції
 8. 4.6. Додаткова інформація
  тематики. Поруч стоять лапки можуть бути двох видів - "..." і «...» (лапки та ялинки). Правильно: "слова« слова »" або «слова" слова "». Неправильно: «слова» «і" слова "слова". Ці помилки є навіть у назвах великих фірм і деяких статтях і книжках. 2. Якщо наприкінці пропозиції є інформація в дужках, крапка ставиться після дужок, не ставиться перед дужками і всередині перед
 9. СВОБОДА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  економічному зростанні вісімнадцяти країн, що розвиваються в 80 - ті роки - восьми країн з найнижчими торговими бар'єрами і десяти - з найвищими. Перші вісім протягом 80-х років скоротили і до того невисокий рівень імпортних тарифів. У більшості випадків вони утримувалися і від застосування контролю за валютними курсами, так що доходи чорного ринку від нелегальної конверсії
 10. ПЛИТА П'ЯТА: багатополярний світ БЕЗ домінуючої держави
  тема потрапила в замкнене коло. В іноземців просто не було способу дістати гроші, щоб купити обладнання, а без покупки цього обладнання вони не могли відновити цивільне виробництво. Відповіддю був поштовх з боку держави - так званий план Маршалла. Сполучені Штати вирішили дати своїм колишнім союзникам і колишнім ворогам фінансові кошти, потрібні їм для купівлі обладнання,
© 2014-2022  epi.cc.ua