Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. І. Салов. Економіка. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 37. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ І СПОСОБИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ

1. ВНП як узагальнюючий показник розвитку країни
2. Витратний метод підрахунку ВНП
3. Дохідний метод підрахунку ВНП
4. Поняття доданої вартості
1. ВНП як узагальнюючий показник розвитку країни. Валовий національний продукт - ринкова вартість усіх кінцевих товарів, послуг, вироблених та використаних в країні за рік.
Модифікацією валового національного продукту (ВНП) є показник валового внутрішнього продукту (ВВП): якщо показник ВНП враховує діяльність громадян країни не тільки на її території, а й за кордоном, то валовий внутрішній продукт - всіх людей на території країни незалежно від громадянства. Для більшості розвинених країн відмінності ВНП і ВВП незначні і не перевищують 2-3%, а динаміка показників Односпрямована, що дозволяє для спрощення їх ідентифікувати.
Аналіз динаміки ВНП по роках дозволяє охарактеризувати економічний розвиток країни, а розрахунок його на душу населення є найкращим показником для міжкраїнових порівнянь рівня життя. Для того щоб характер розвитку економіки в тривалому періоді не спотворювався під впливом зміни цін, використовуються показники номінального і реального ВНП. Номінальний ВНП розраховується в поточних ринкових цінах, а реальний ВНП - в незмінних, порівнянних, що враховують індекс цін.


Зміна цін включаються до складу ВНП кінцевих товарів і послуг дозволяє врахувати спеціальний індекс - дефлятор валового національного продукту.


2. Витратний метод підрахунку ВНП. Циркулярна макроекономічна модель кругообігу ресурсів показує зустрічний рух витрат на виробництво фірм і доходів населення, а основне макроекономічне тотожність (у=C + I + G+ X) визначає їх рівноважний стан.
При цьому ліва частина тотожності (у) - це загальна величина доходів у суспільстві, отриманий від виробництва та продажу продукції на ринку, тобто ВНП. Права частина тотожності (C + I + G+ X) - витрати, понесені при виробництві ВНП. Отже, розрахунок виробленого ВНП видатковими методом здійснюється за формулою:
ВНП=C + I + G + X, (37.3)
де С - споживчі витрати; I - інвестиційні витрати; G - державні витрати; X - експорт.
При розрахунку ВНП видатковими методом зі складу державних витрат (G) слід виключити трансфертні платежі населенню - пенсії, допомоги і т. д., - оскільки вони не є платою держави за поточне виробництво товарів і послуг. Незважаючи на те що трансферти збільшують доходи домогосподарств, вони ніяк не відбиваються на виробництві ВНП.
3. Дохідний метод підрахунку ВНП. Зворотний видатковим підрахунком спосіб визначення величини ВНП називається дохідним методом. У його основі лежить розрахунок показника національного доходу (НД).
Національний дохід - це сума всіх доходів населення, отриманих за надання наявних у них факторів виробництва.
Порівняння величин ВНП і НД показує, що друга з них значно менше першого, так як не всі товари доходять до кінцевого споживання населенням: залишається неврахованою інтерес в економіці держави. Якщо до НД додати крім прямого, врахованого в НД, ще й непряме оподаткування агентів ринку державою, здійснюване їм для більш стійкого забезпечення власних потреб (податок на додану вартість, з продажів та ін.), то можна розрахувати чистий національний продукт, у складі якого враховані не тільки факторні доходи населення, а й держави:
ЧНП=НД + Т, (37.
4)
де ЧНП - чистий національний продукт; НД - національний дохід; Т - непрямі податки.
До чистого національного продукту, у свою чергу, слід додати ту частину вартості продукту, яка не дістається ні населенню, ні державі, а залишається у розпорядженні фірм і спрямовується на відшкодування спожитих у процесі виробництва капітальних товарів, тобто амортизаційні відрахування (А). Тоді
ЧНП + А=ВНП. (37.5)
З урахуванням двох перерахованих коригувань дохідний метод розрахунку ВНП збігається з видатковим:
ВНП=НД + Т + А. (37.6)
При розрахунку ВНП будь-яким методом із його кола виключаються доходи від перепродажу раніше вироблених товарів та угод з цінними паперами, так як вони не носять продуктивного характеру.
4. Поняття доданої вартості. При вимірі ВНП слід уникати подвійного рахунку, тобто багаторазового обліку однієї і тієї ж продукції. Уникнути подвійного рахунку вдається, якщо в складі ВНП буде враховуватися тільки вартість, яку фірми додають до продукту.
Додана вартість визначається як різниця між продажами фірми і величиною придбаних з боку факторів виробництва. Тоді все інше складе проміжний продукт - сукупність вироблених протягом року товарів, що були використані для подальшої переробки.
Якщо скласти всі додані фірмами вартості протягом року разом, то можна також визначити розмір ВНП. Цей метод отримав назву виробничого.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 37. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ І СПОСОБИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ "
 1. ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ ТОРГОВОГО ДЕФІЦИТУ
  валовий внутрішній продукт, ВВП, [С + I + G + (Х - М)] має дорівнювати [С + S + Т]. Алгебраїчно З скорочується, і отримане рівняння каже, що [X - М] має дорівнювати [(S -1) + (Т - G)]. Якщо державні бюджети збалансовані, то член [Т-G] дорівнює нулю і [X-М] має дорівнювати [SI]. Звідси видно, що якщо деяка країна (Америка) має дефіцит платіжного балансу, то її заощадження
 2. Валовий внутрішній продукт
  валові внутрішні приватні інвестиції. Валові інвестиції (Igross) представляють собою сукупні інвестиції, що включають в себе як відновлювальні інвестиції (амортизацію) - А, так і чисті інвестиції - Inet: Igross=A + Inet. Такий поділ інвестицій пов'язане з особливостями функціонування основного капіталу. Справа в тому, що в процесі свого використання основний капітал
 3. 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво
  валовий суспільний продукт (ВОП), кінцевий суспільний продукт (КОП), чистий суспільний продукт (ПОП), валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний продукт (ЧІП) і національний дохід (НД). Перші три показники довгий час були основними при оцінці результатів річного виробництва в нашій країні. В основі методології їх обчислення лежала марксистська доктрина про розподіл
 4. Висновки
  валовий суспільний продукт (ВОП) - сума всіх створених за рік товарів у сфері матеріального виробництва; - кінцевий суспільний продукт (КОП) - різниця між валовим і проміжним продуктом. Останній (ПП) є продукт, існользуемий протягом року в процесі виробництва; - валовий національний продукт (ВНП) - сума товарів і послуг кінцевого споживання, вироблена протягом року
 5. Визначення економічного зростання
  валовий національний продукт і т.д. Вимірювання робиться, як правило, у відсотках. В економічній теорії склалося два основних підходи до трактування форм прояву економічного зростання. Найбільш поширеною є розуміння економічного зростання як підсумкової характеристики розвитку національної економіки за певний період, вимірюваної або темпами зростання реального обсягу ВНП (НД), або
 6. Тема 57. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТОК
  валового національного продукту (ВНП) за певний період (рік). 2. Збільшенням реального ВНП на душу населення за певний період (рік). Для визначення темпів зміни економічного зростання застосовуються показники: {foto130} Високі темпи економічного зростання не завжди виправдані, якщо вони досягаються на шкоду якості продукції. У цих випадках економічне зростання здійснюється на
 7. Фірми, в СВОК чергу, спрямовуючи отримані кошти на ринок факторів виробництва, виро; водять оплату праці
  валового внутрішнього продукту Тепер, коли ми в загальних рисах з'ясували значення ВВП, давайте зупинимося на способах його вимірювання. Отже, повернемося до визначення ВВП. - Валовий внутрішній продукт (ВВП) є ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених усередині країни за певний період часу. Валовий внутріш-ний продукт (ВВП) - є ринкова сто-імость всіх
 8. Глосарій
  тема (централізована планова, комуністична) - економічна система, що панувала раніше в СРСР, країнах Східної і Центральної Європи і ряді азіатських держав. Її відмітні особливості - «громадська» (в реалії державна) власність на всі види виробничих ресурсів, монополізація і бюрократизація економіки в специфічних формах, централізоване планування як
 9. 2.2. ВНП І ВВП, МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ
  валовий національний продукт (або GNP - gross national product) являє собою ринкову вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених в економіці за певний період часу. ВНП - вартість продукції, вироблена з використанням факто-рів виробництва, що знаходяться у власності резидентів, у тому числі і на території інших країн. ВВП - валовий внутрішній продукт - ринкова
 10. § 1. ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА І ЕКОНОМІКА
  валового внутрішнього продукту (суми вартості товарів і послуг, створених в країні), у розрахунку на душу населення. Якщо валовий внутрішній продукт у розрахунку на душу населення, вироблений в США в 1992 р., прийняти за 100%, то цей показник а; склав у Німеччині 89,1, Японії - 87,2, Канаді - 85,3, а в той Водночас у Танзанії - 2,7, Мозамбіку - 2,5 та Ефіопії - 1,5%. Розподіл - така
© 2014-2022  epi.cc.ua