Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

8.3. Баланс народного господарства

З 20-х рр.. в СРСР в якості альтернативної системи вимірювання національного багатства використовувався баланс народного господарства (БНХ). Він був розроблений для опису та аналізу економіки, заснованої на принципах централізованого планування і розподілу матеріальних ресурсів.
Баланс народного господарства - система таблиць з макроекономічними показниками, що характеризують в планованому (звітному) періоді рівень розвитку економіки, масштаби і темпи суспільного відтворення, а також найважливіші загальнодержавні пропорції.
Важливими частинами БНХ були: баланс виробництва, розподілу і використання національного доходу, баланс національного багатства, баланс трудових ресурсів, міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції. БНХ відбивав розвиток всіх галузей і секторів економіки, як охоплюються державним планом, так і не планованих безпосередньо (наприклад, особисті підсобні господарства населення).
Новаторські розробки в області БНХ, здійснені в СРСР у 20-ті роки, мали істотний вплив на розвиток макроекономічних досліджень, у тому числі і на СНС. Відомо, зокрема, що таблиця першого балансу народного господарства СРСР за 1923/24 рр.. містила риси міжгалузевого балансу. Традиційний МОБ в системі БНХ може бути представлений таблицею 19.
Таблиця 19.


Одна з найважливіших передумов МОБ в БНХ - лінійність зв'язків - полягала в тому, що випуск продукції передбачався пропорційним прямим витратам предметів праці і живої праці, тобто Якщо прямі витрати збільшити вдвічі, то і випуск (валова продукція) виросте той же вдвічі, а якщо у випуску даного продукту бере участь кілька галузей, то цей випуск виявляється лінійної (пропорційно) функцією всіх прямих витрат.
Важливо відзначити, що в мобі використовувалися два методи оцінки продукції:
- за цінами виробників, що враховує затарти на виробництво;
- за цінами кінцевого споживання, учмітивающім також витрати, пов'язані з реалізацією продукції.

Основним показником в БНХ був сукупний (валовий) суспільний продукт (СОП або ВОП). Він визначався як сума вироблених в суспільстві за рік матеріальних благ. У цьому показнику містився повторний рахунок предметів праці, тобто сировини, матеріалів, інструментів, палива та енергії. Для уникнення повторного рахунку використовувався показник кінцевого продукту (КП). Він включав предмети особистого та громадського невиробничого споживання та інвестиційні кошти і обчислювався як різниця між ВОП та обігом предметів праці.
Чистий продукт (ПП) товариства представляв собою валовий продукт за вирахуванням амортизаційних відрахувань. За речовинним змістом ПП - це предмети особистого споживання і засоби виробництва, призначені для розширеного виробництва. Разом з тим, чистий продукт є результатом витраченого в даному році праці, тому в політекономії він розглядався як національний дохід, тобто створена за рік вартість. За речовинним змістом НД розпадався на дві частини: фонд споживання і фонд нагромадження.
Потреба переходу нашої країни до СНР стала проявлятися в 70-і рр.., Коли СРСР почав активно взаємодіяти з торговим ринком. Це виявило істотні недоліки системи балансу народного господарства (див. схему 44).
Схема 44.
Недоліки БХН.

Недоліки БХН


У 80-ті роки потреба в більш глибокому і комплексному аналізі макроекономіки стало відчуватися все більш ясно. Органами державної статистики в доповненні до БНХ в його традиційному вигляді став розроблятися ряд нових таблиць, була почата розробка балансу нематеріальних послуг, витрат на їх надання. Також в практику були введені макроекономічні розрахунки показника загального обсягу споживання населенням, що охоплює в доповненні до вартості споживання матеріальних благ, також вартість нематеріальних послуг, що надійшли населенню з усіх джерел (за рахунок особистих доходів, за рахунок суспільних фондів споживання і т. п.). Перехід до ринкової економіки з'явився ще одним важливим фактором, що сприяє поширенню СНС як найбільш універсального методу в східно-європейських країнах і СРСР.
У 1988 році був зроблений наступний важливий крок у вдосконаленні макроекономічної статистики нашої країни, їм стало введення в регулярну статистичну практику показника валового внутрішнього продукту (ВВП), що грунтується на принципах СНР. У сучасний період стан СНС в Росії може розглядатися тільки як початкова стадія переходу до міжнародного стандарту оцінки основних економічних показників країни. Це підтверджується існуванням ряду проблем, пов'язаних з невідповідністю системи бухобліку міжнародному стандарту; нестикування облікових даних між різними рівнями економіки; обмеженим характером використання показників СНС на практиці.
Разом з тим перехід від БНХ до СНР є необхідним, т. к. передбачає вирішення важливих завдань. Він забезпечить більш широку і орієнтовану на ринкову економіку систему макроекономічної інформації, необхідної передусім для розробки економічної політики органами державного управління. Крім того впровадження показників СНР сприятиме налагодженню міжнародного співробітництва на основі універсального статистичного мови. Це дозволить вирішити проблему надання даних в міжнародні економічні організації.
Рішення проблем, пов'язаних з переходом до СНР, вимагає значних ресурсів. Однак для такого переходу є і сприятливі умови. Між СНС і БНХ існує багато спільного в методах впорядкування даних з метою виявлення найбільш значущих результатів і закономірностей економічного процесу. Наприклад, в обох системах проводиться різниця між потоками товарів і потоками доходів; потоками і запасами ресурсів; проміжним і кінцевим споживанням; доходами, створеними у виробництві, і доходами, отриманими від перерозподілу; поточними й одноразовими витратами; виробленими і невироблених активами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.3. Баланс народного господарства "
 1. Витоки міжгалузевого балансу
  балансових методів дослідження макроекономічної рівноваги є Росія. Але предтечею балансових підходів до дослідження макроекономічних процесів з'явилася «Економічна таблиця» Ф. Кене і схеми відтворення К. Маркса. Задовго до встановлення радянської влади і розробки перших планів розвитку народного господарства російський економіст В.К. Дмитрієв, аналізуючи фактори, що визначають
 2. 2. «Генетика» і «телеологія» в дискусіях про методи побудови господарських планів
  балансових методів. Найвищим досягненням став опублікований в 1926 р. «Баланс народного господарства Сою-СРСР за 1923/24 рік», складений під керівництвом управляю-I пі 1 про ЦСУ СРСР Павла Івановича Попова (разом з ним у розробці брали участь Л.Н. Литошенко, Про . А. Квіткін, Н.О. Дубенецький, | Ф I. Дубовик та И.А, Морозова). Народногосподарський баланс li1> вивів велике враження на 19-річного
 3. Народне господарство та раціональна організація господарської діяльності
  народному або громадському господарстві. Німецькі економісти В. Рошер і К. Бюхнер оголосили предметом політичної економії народне господарство, під яким ними розуміється відношення людей до зовнішньої природи. А. Богданов та І. Степанов свого часу відзначали, що визначення, яке увійшло в підручники політичної економії як «науки про громадському господарстві ... абсолютно неточно і ненауково », бо« у поняття про
 4. Управління народним господарством.
  Народним господарством виглядала наступним чином. ЦК партії розробляв теоретичні основи діяльності апарату. Загальне керівництво здійснював Раднарком (РНК), вирішував найбільш важливі питання. Окремими сторонами народногосподарського життя керували народні комісаріати. Їх місцевими органами були відповідні відділи виконкомів Рад. Вища рада народного господарства (ВРНГ),
 5. Ключові терміни
  балансу Фінансування Корекція платіжного балансу Чисті закордонні активи Баланс руху капіталів Операції з офіційними резервами Інтервенція Платіжний баланс Криза платіжного
 6. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  баланс характеризує як структуру звітної бухгалтерської форми, так і динаміку окремих її показників. Він систематизує її попередні розрахунки. Всі показники порівняльного аналітичного балансу можна розбити на три групи: - статті балансу в абсолютному вираженні на початок і кінець року; - показники структури балансу на початок і кінець року, - динаміка статей балансу в
 7. 13.6. Національне рахівництво: балансовий метод, метод системи національних рахунків
  баланси, в яких відображено, з одного боку, наявність ресурсів, з іншого - їх використання. Національне рахівництво має свою історію. Економісти давно зрозуміли, що дослідження економіки неможливо без зіставлення доходів і витрат, без балансу. Першу спробу розробити баланс зробив в 1758 р. Франсуа Кене (представник школи фізіократів), склавши «Економічну таблицю». Однак
 8. Терміни і поняття
  баланс Резиденти Нерезиденти Чиста міжнародна інвестиційна позиція країни Поточні операції Поточний платіжний баланс (баланс за поточними операціями) Підсумковий баланс (баланс офіційних розрахунків) Міжнародна інвестиційна позиція країни Еластіціонний підхід Абсорбційний підхід Монетаристский
 9. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  баланс служить індикатором для оцінки фінансового стану підприємства. Разом балансу носить назву валюти балансу і дає орієнтовну суму коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений баланс, у якому об'єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що підвищує його
 10. 85. Платіжний баланс
  баланс-це вартісне вираження всього комплексу міжнародних господарських зв'язків країни у формі співвідношення показників вивезення і ввезення товарів, послуг, капіталів. Балансовий рахунок міжнародних операцій є кількісне і якісне вартісне вираження масштабів, структури і характеру зовнішньоекономічних операцій країни, її участі у світовому господарстві. На практиці прийнято
 11. Глава 8 ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
  балансом. Залежно від того, за який період цей документ складається, він може відображати міжнародні угоди за місяць, квартал, рік. Більшість країн публікує платіжний баланс за рік. З платіжного балансу можна дізнатися, чи є країна в більшій мірі експортером або імпортером, який вид послуг переважно експортує або імпортує, виплачує більше відсотків на капітал
 12. Запитання для закріплення матеріалу
  баланс, які його розділи і стандартні компоненти? Хто є резидентом і нерезидентом за російським законодавством? 3. Які критерії занесення операцій на дебет або кредит платіжного балансу? j ~ 4 ~ | Яка взаємозв'язок між рахунком поточних операцій, розташовуваним доходом країни та її заощадженнями? 5. Які операції заносяться на статтю «Доходи»? 6. Які операції проводяться
 13. 1. Поняття Системи національних рахунків
  балансом народного господарства, яка використовувалася вже при складанні першого п'ятирічного плану розвитку народного господарства (1928-1932 рр..). На Заході розробка подібної системи почалася після Великої депресії 1929-1933 рр.. Ряд важливих принципів цієї системи був сформульований ще А. Маршаллом, потім Дж.М. Кейнсом; великий внесок внесли англійські економісти Р. Стоун, К. Кларк, Дж. Хікс і
 14. Запитання для самоперевірки
  баланс охоплює всі зовнішньоекономічні платежі країни; 2) платіжний баланс охоплює всі зовнішньоекономічні операції країни? 2. Хто з перелічених юридичних осіб є російським резидентом: а) представництво компанії «Дженерал Моторс» в Москві; б) підприємство, зареєстроване в Москві зі 100%-ним участю компанії «Дженерал Моторс», в) представництво «Інкомбанку» в
 15. Побудова міжгалузевого балансу
  балансу. У ньому представлена система даних про обсяги виробництва, складі виробничих витрат і розподіл продукції в народному господарстві. Особливість шахової таблиці, у вигляді якої представлений міжгалузевий баланс, полягає в тому, що в ній суміщені дані про розподіл продукції і матеріальних витратах. Справа в тому, що продукція однієї галузі (наприклад, електроенергетики),
 16. 87. Торговий баланс і баланс послуг
  баланс. Економічне значення дефіциту або профіциту торгового балансу стосовно конкретної країни залежить від її положення в світовому господарстві, характеру її зв'язків з іншими країнами і загальної економічної політики. Для країн, що відстають від лідерів за рівнем економічного розвитку, активний торговий баланс необхідний як джерело надходження валютних коштів для виконання своїх
 17. Додаткова література
  народного господарства та економічної думки. Вип.1. - М., 1989. Капіталізм і ринок: економісти розмірковують / Под ред. В. І. Кузнецова та ін - М., 1993. Осипов Ю.М. Філософія господарства. - М., 1992. Суперечності та імперативи загальноцивілізаційного процесу / / Укр. МГУ. Сер. соц.-політ. досл. 1992. № 1.
 18. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ
  народності Півночі. У народному господарстві Східного Сибіру зайнято близько 5 млн. чол. (72%), у невиробничій сфері - 1,4 млн. чол. (28%). У 1995 р. в промисловості регіону було зайнято 45% робітників і службовців, в сільському господарстві - 5%, на транспорті і зв'язку - 7,5%, в будівництві - 12%. Перехід криночной відносин призвів до безробіття. За офіційними даними, чисельність безробітних в 1995 р.
 19. Висновки
    баланс являє собою статистичний звіт про всі міжнародних угодах резидентів тієї чи іншої країни з нерезидентами за певний період часу. Він відображає співвідношення між обсягом товарів та послуг, отриманих даною країною з-за кордону та наданих закордону, а також зміни у фінансовій позиції країни по відношенню до закордону. Динаміка платіжного балансу є важливим
© 2014-2022  epi.cc.ua