Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

РОЗДІЛ 2. МІКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХІДНОГО ЕКОНОМІКИ


У першому розділі проаналізовано ввідні економіко-теоретичні теми. Другий розділ присвячений аналізу мікроекономіче-ських проблем перехідної економіки, т.
е. аналізу процесів становлення ринкового ціноутворення, особливостей мотивів поведінки російських фірм і розвитку процесів інвестування в перехідній економіці.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РОЗДІЛ 2. мікроекономічних ПРОБЛЕМИ перехідною економікою "
 1. Неортодоксальний монетаризм-Реальні проблеми
  розділив долю багатьох теорій, що перетворилися на ідеологію. 583 584 Додаток 1 Блок-схема сент-луісской моделі I Додаток 2 Дані про темпи зростання цін і рівень безробіття США в 1360-1ЕЕ7 рр.. (Джерело: Economic Report of The President. 1998. P. 359, 330]. P - середньорічний темп зростання споживчих цін (%) і - середньорічний рівень безробіття (%)
 2. Коментарі
  розділився на помірне (пресвітеріани) і радикальне (індепенденти) течії. [39] Романови зі смертю Петра II (1730) династія Романових обірвалася в прямому чоловічому поколінні. Зі смертю Єлизавети Петрівни (17611762) династія Романових обірвалася в прямій жіночій лінії. Династію що носили прізвище Романових Петра III, який був сином герцога Гольштейн-Готторпского Фрідріха Карла та Анни, дочки
 3. Предмет макроекономіки
  розділ економічної теорії. Макроекономіка - це наука , яка вивчає поведінку економіки в цілому або її великих сукупностей (агрегатів), при цьому економіка розглядається як єдина складна, велика ієрархічно організована система, сукупність економічних процесів і явищ та їх показників. Вперше термін «макроекономіка» використовував у своїй статті в 1933 р. відомий норвезький
 4. Розділ III МАКРОЕКОНОМІКА
  розділом економічної теорії, в якому досліджується функціонування національної економіки як єдиного цілого. На це вказує приставка «макро» - великий, яка підкреслює, що даний розділ присвячений дослідженню великомасштабних народно-господарських проблем, таких, як формування обсягу і структури валового національного продукту, чинники та механізми економічного зростання та рівноваги
 5. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  розділ що-до структури суспільного продукту в соціалістичному суспільстві Маркс дав дуже детальний аналіз її, критикуючи ло-Зунг лассальянцев про боротьбу за так званий неурізані дохід. Маркс визначав, (які частини повинні бути відняті з суспільного продукту перш, ніж він надійде в розподіл-ня між окремими виробниками, пропонуючи вичі-тать те, що потрібно
 6. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  розділ між роботами Каутського до пер-виття світової війни і наступними роботами, в результаті чого виходить враження, що Каутський відразу став ренега-том. Таке уявлення є неправильним. ренегатство Каутського підготовлялося поступово, і вже в старих його рабо-тах, хоча вони в цілому відіграли позитивну роль, име-лись помилкові положення, які можна розглядати як
 7. Розділ IV перехідною економікою
  проблем перехідного періоду, однак це були проблеми країн, що переходять від традиційної до сучасної ринкової системи, тобто країн, що розвиваються. Ці рецепти придатні лише частково, а гостро необхідне для постсоціалістичних країн новий напрям економічної теорії - економічні проблеми перехідного періоду - ще тільки в стадії становлення. Проте вже зараз можна відзначити
 8. Глосарій
  розділений на певне число акцій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями АТ і несуть ризик збитків у межах вартості належних їм акцій. Акціонерне товариство буває відкритим і закритим. Відкритим визнається акціонерне товариство , учасники якого можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів (підписка на акції та їх вільний продаж), закритим - товариство, акції
 9. Список рекомендованої літератури
  мікроекономічна модель . / Пер. з англ. В. Лукашевич та ін; За заг .. ред. Б. Лісовика і В. Лукашевича. - СПб., СП «Автокомп». - 1992. 52. Долан Е.Дж., Ліндсней Д . Мікроекономіка / Пер.с англ. ВЛукашевіча та ін; За заг. ред. Б. Лісовика і ВЛукашевіча. - СПб., 1994. 53. Доходи, рівень життя / / Економіст. - 1996. - № 5. 54. Замятіна М.Ф. Екологізація науково-технічної діяльності
 10. 3. Теорія загальної рівноваги в XX в.: вклад А, Вальда, Дж. фон Неймана, Дж. Хікса, К. Ерроу і Ж. Дебре
  розділити на суму всіх цін, то | і, обдиманні вектори цін будуть знаходитися всередині одиничного симплекса. 17 DebreuG. Theory of VaJue: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium ... | w Haven, 1959. 229 Дж. Хікс, П. Самуельсон, К. Ерроу, Ф. Хан, Т. Негіші, Л. Мак-кензи, X. Узава - ось неповний перелік тих, хто в різний час досліджував проблему стійкості рівноваги. Але початок
© 2014-2022  epi.cc.ua