Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації


План:
1. Ринок, його структура, механізм функціонування та особливості становлення в РФ.
2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці.
3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній еко-номіці.
Програмна анотація.
Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії.
Критерії класифікації сегментів ринку. Переважно-ства і негативні сторони ринкової економіки. Особливості сучасних-ної ринкової економіки. Особливості сучасного етапу розвитку рин-ка в РФ.
Специфіка дії закону попиту в перехідній економіці. Вимірюв-ня кривої «дохід-споживання». Конфігурація кривих Енгеля.
Попит на товари Гіффена в перехідній економіці.
Особливості пропозиції в перехідній економіці. Зміна рав-новесних цін у перехідній економіці. Особливості еластичності попиту та пропозиції. Розподіл податкового тягаря в перехідній еконо-Міці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації "
 1. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  тематичних методів, що використовуються в економічних дослідженнях. Володимира Карповича Дмитрієва (1868-1913) вважають одним з найбільш яскравих представників математичної школи в політичній економії. Він залишив порівняно мало публікацій, але вони відрізняються багатством творчих ідей, новизною і значущістю розробок. Вперше в літературі Дмитрієв запропонував спосіб визначення повних витрат
 2. Лекція 10-я Нова історична школа
  тематичного праці. Це, звичайно, зовсім перекручує картину первісного гро-ва. Виходить, що ніякої первісної економіки не було, че * ловек не відрізнявся від тварин, кожен поодинці здобував собі засоби існування. Відповідно цієї неправдивої схе-ме Бюхер підбирав і фактичний матеріал. Візьмемо інше питання. Бюхер багато уваги приділяв ан-тичної економіці, але давав їй
 3. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  тема. Під патентом мається на увазі свідоцтво, видане урядом країни винахіднику на право виключного користування зробленим винаходом. Патентом також іменується документ, виданий на право заняття промислом, торгівлею, б) авторські права, згідно з якими автори отримують виключне право продавати або розмножувати їх твору протягом усього життя або в якийсь період;
 4. 3 . Основні етапи становлення й розвитку економічної науки
  тематізіруются, набувають науковий вигляд. У працях видатних грецьких філософів Ксенофонта (430 - 355гг. До н.е.), Платона (427-347р. До н.е.), Аристотеля (384-322р. До н.е.) можна побачити різні варіанти теоретичного осмислення економічного буття. Так, Ксенофонт, який написав такі роботи, як «Про доходи» та «Економіка», дав старт наукової економіці. У його дослідженнях економіка
 5. 1.1.8. ГРОШОВІ ВІДНОСИНИ. ГРОШІ. ТОРГІВЛЯ
  становлення (генезис) і виродження. Гроші --- + --- Становлення Виродження Становлення грошей (монетизація золота). Сутність грошей зазвичай показують на основі їх становлення (еволюції). Сьогодні такий підхід можна вважати загальновизнаним в економічних науках. Мається багато спеціальних
 6. Грошовий ринок
  тематику форм допомоги можна представити на основі наступній послідовності: В1.Мілосердіе? В2.Пособіе? В3.Субвенція? В4. Субсидія? В5. Дотація. (Взаємне) (офіційна) (цільова) (систематична) (планова) В1. Милосердя? різні форми одноразової благодійності. Воно буває трудовим, продуктовим, фінансовим, милостинею (милостинею) жебракові, пожертвою
 7. 2.10.10. Деякі міркування про ціни
  тема ринкових відносин охоплює всю їх сукупність, в тому числі товарні, вартісні, грошові тощо Значення кожного з них визначається теоретично (тобто системою) в єдності, а не відокремлено. Розвиток ринкових відносин призвело до виникнення грошей, грошових відносин і, тим самим, до формування торгівлі. Це змінило відображення праці як основного фактора пропорцій
 8. § 4.1 Поняття, предмет і метод податкового права
  тема не виступає відокремленої і незалежною частиною всієї системи державно-публічного регулювання, а органічно входить у фінансово-бюджетну систему країни. Податкова політика держави є невід'ємною частиною його фінансової політики, яка має по відношенню до першої визначальне значення. За словами К. Бєльського, норми податкового права в основному визначають поведінку суб'єктів
 9. Тема 4. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СПОЖИВЧОГО І ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
  тема кредитних бюро. Нагадаємо, що інститут кредитних історій (кредитні бюро) створюється для більш точної оцінки потенційних позичальників. Ці установи ведуть картотеку, що містить інформацію про минулі кредитних операціях позичальників, грунтуючись на відомостях, наданих кредитними організаціями, а також власних джерелах. Кредитори, за умови регулярності і достовірності
 10. Висновок
  становлення). - М.: Колос, 1998. 13. Указ Президента РФ "Про порядок приватизації та реформування підприємств і організацій агропромислового комплексу" / / Росій-ська газета. 1992. 8 вересня. 14. Белокрилова О.С. Аграрна політика: теорія і практика в перехідній економіці / / Економічні умови реструктуризації російської економіки. Матеріали 18 наукової сесії економічного
© 2014-2022  epi.cc.ua