Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

Висновок


Аналіз сучасного стану сільського господарства Росії (на прикладі Ростовської області) дозволяє спрогнозувати наступні на-правління виходу з аграрної кризи:
1. Структурна перебудова агропромислового виробництва в направ-лення подальшої адаптації підприємств до ринкових умов.
2. Освоєння швидко окупаються і ресурсозберігаючих технологій та про-ізводств.
3. Розгляд існуючих великомасштабних сільськогосподарських підприємств, створених на базі колгоспів і радгоспів на основі привати-зації землі та майна у приватну (часткову і сумісну) власність, в якості перехідної до ефективнішої в сільському господарстві сімейної приватної власності і дрібному (фермерському) госпо-ву.
4. Розвиток і державне заохочення (податковими пільгами і субси-стадіями) сільськогосподарської кооперації та агропромислової інте-грації.
5. Активізація інвестиційної діяльності шляхом залучення приватних вітчизняних та іноземних інвестицій та інших джерел.
6. Розвиток лізингу, підвищення ефективності використання державного-ських кредитних ресурсів.
7. Створення загальноросійської програми навчання сільських підприємцям-телей - нових господарів, які отримають землю в спадщину або куплять її у спадкоємців. За експертними оцінками їх не менше 1,5 млн. Якщо вони навчаться ефективно використовувати землю, то в Росії буде відроджена-но сільське господарство.
8. Підвищення ефективності державного субсидування сільського господарства через переорієнтацію субсидій з рівня виробника на рівень споживача продовольства, надання виробникам товарного кредиту і розвиток реального фінансового лізингу.
9. Уряду Росії слід вивчити і використати досвід Греції, до-билася від ЄС істотного субсидування сільськогосподарського виробництва .
10.
В якості непрямого способу підтримки сільського господарства слід використовувати пільгування акцизів і ПДВ на придбані ресурси, зокрема на пальне.
11. Для розвитку сільського підприємництва слід дозволити іно-дивною підприємцям працювати. Також було б непогано викорис-заклику нові управлінські методики та інші інновації, як це зробила Росія в кінці 19 - початку 20 століття.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.
1. Сєрова Є. Особливості державної підтримки аграрного сектора Росії / / Питання економіки. 1996. № 7. С.91.
2. Мелюхин О., Сєрова Є. Оцінка рівня державної підтримки сільського господарства / / Питання економіки. 1996. № 7.
3. Сєрова Є.В. Аграрна економіка. М., 1999.
4. Черняков Б.А. Аграрний сектор США в кінці ХX століття. - М.: РІЦ "Пі-лігр", 1997.
5. Шутько А. А. , Боєв В. Р., Сєрков А. Ф. Багатоукладна економіка АПК Росії: питання теорії і практики. - М.: Колос, 1998.
6. Хомяков Д. М., Іскандерян Р. А., Зволинський В. П. агропромислового ний комплекс Росії (стан та проблеми реформування). М.: МГУ, 1997.
7. Ніконов А.А. Спіраль багатовікової драми: аграрна наука і політика Росії (XVIII-XXвв.). М., 1995.
8. Федеральна цільова програма розвитку селянських (фермерських) господарств і кооперативів на 1996 - 2000 роки / / Економіка сільського госпо-дарства Росії. 1997. № 2
9. Федеральний закон "Про сільськогосподарську кооперацію" / / Економіка сільського господарства Россіі.1997. № 4.
10. Белокрилова О.С. Становлення селянських господарств у Росії: проти-воречія та шляхи їх вирішення / / Господарство право. 1994. № 7-8.
11. Белокрилова О.С., Кузнєцова В.П. Аграрна реформа в Ростовській об-ласті / / Північно-Кавказький регіон. 1994. № 1-2.
12. Казарезов В. В. Фермери Росії (нариси становлення). - М.: Колос, 1998.
13.
Указ Президента РФ "Про порядок приватизації та реформування підприємств і організацій агропромислового комплексу" / / Росій-ська газета. 1992. 8 вересня.
14. Белокрилова О.С. Аграрна політика: теорія і практика в перехідній економіці / / Економічні умови реструктуризації російської економіки. Матеріали 18 наукової сесії економічного факультетів та.Ростов, 1999.
15. Трейсі М. Сільське господарство і продовольство в економіці розвинених країн. Введення в теорію, практику і політику. СПб.: Економічна школа. 1995.
16. Концепція аграрної політики Росії в 1997 - 2000 роках. М.: Верші-на-Клуб, 1997.
17. Белокрилова О.С. та ін Економічна безпека: сутність, оцінка, тенденції / / Північно-Кавказький регіон. 1999. № 1.
18. Белокрилова О.С., Діц Є. В. та ін Фінансові інструменти активиза-ції підприємницької діяльності в агросфері: економіко-правовий аспект / / Господарство право. 1998. № 6.
19. Грядов С. І., Крячков І. Т., Удалов В. А., Гурин Ю. М. підприємцям-тва в АПК. М.: Колос, 1997.
20. Федеральний закон "Про державне регулювання агропромислового виробництва" (14.07.1997) / / Російська газета. 1997. 23 липня, Економіка сільського господарства Россіі.1997. № 9.
21. Роль держави в економіці / Під ред. В.Н. Овчинникова, О.С. Біло-Крилової. Ростов-на-Дону: Книга, 1997.
22 . Постанова уряду РФ "Про вдосконалення лізингової діяльності в агропромисловому комплексі Російської Федеративної-ції" / / Економіка сільського господарства Росії. 1997. № 12.
23. Белокрилова О.С. Розвиток інвестиційних процесів в аграрній сфе-ре перехідної економіки. Ростов. Изд. РГУ. 1998.
24. Белокрилова О., Клавдіенко Т. Економіко-правовий статус кредитного товариства як нового суб'єкта фінансового ринку / / Господарство право. 1997 . № 10.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Висновок"
 1. 2. Передумови людської дії
  висновків, виведених з помилкових психологічних посилок [Cм.: McDougall W. An Introduction to Social Psychology. 14th ed. Boston, 1921. P. 11.]. Раціоналізм, праксиология і економічна наука не розглядають початкові спонукальні причини і цілі діяльності, а вивчають засоби, що застосовуються для досягнення переслідуваних цілей. Незважаючи на незбагненність глибини, з якої з'являються
 2. 10. Метод економічної науки
  укладені всі поняття і теореми праксиологии. Перше завдання полягає в тому, щоб витягти і дедуціровать їх, тлумачити їх зміст і визначити загальні умови діяльності як такої. Показавши, які умови необхідні для будь-якої діяльності, необхідно піти далі і визначити зрозуміло, в категоріальному і формальному сенсі менш загальні умови окремих типів діяльності. Другу задачу можна
 3. 2. Логічний аспект полілогізма
  висновками повинна вести заміна хибних висновків автора на правильні висновки логіки критика. Всі знають, що подібних спроб не було і не буде. Далі, існує факт розбіжностей щодо життєво важливих проблем між людьми, що належать до одного і того ж класу, раси чи нації . На превеликий жаль, кажуть нацисти, є німці, які думають не відповідно до істинно німецьким
 4. 3. праксиологической аспект полілогізма
  висновків. Він додав своєї теорії форму загального закону, дійсного для всієї історичної епохи суспільних класів, тому що твердження, яке застосовно лише до одиничного історичного факту, не може розглядатися в якості закону. З тих же причин він не обмежив сферу її дійсності тільки рамками економічної думки, але включив сюди всі галузі знання . На думку
 5. 5. Чисельна оцінка і вірогідність події
  укладання парі. Заява б є оцінкою результату наближається події. Його цифри відносяться не до більшою чи меншою мірою ймовірності, а до очікуваних результатів голосування. Такі твердження можуть грунтуватися на систематичних дослідженнях типу опитувань Інституту Геллапа або просто на оцінках. Інша справа заяву в. Це твердження про очікуване кінець, виражене в
 6. 1. Людське співробітництво
  укладення договорів заснували людське суспільство. Дії, що призвели до суспільного співпраці і щодня їх відтворюють, не переслідували нічого, крім співробітництва і взаємної допомоги один одному для досягнення конкретних одиничних цілей. Весь комплекс взаємовідносин, створений цими узгодженими діями, називається суспільством. Воно замінює спільною роботою принаймні
 7. 2. Світогляд і ідеологія
  укладення, виведені з цих ідеологій нацистами. Для іноземних держав, які поділяють ці два принципи, залишався єдиний спосіб спростувати нацизм перемогти нацистів у війні. І до тих пір, поки ідеологія соціалізму і націоналізму переважатиме у світовій громадській думці, німці чи інші народи, як тільки їм випаде відповідна можливість, завжди можуть ще раз
 8. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  є угоді. Кінцева ціна гіпотетична ціна. Ринкова ціна є історичним фактом і тому ми в стані зафіксувати її за чисельної точністю в доларах і центах. Кінцева ціна може бути визначена тільки шляхом визначення умов, потрібних для її виникнення. Їй не можна приписати ніякої чисельної цінності в грошових термінах або в кількостях інших товарів. Вона ніколи
 9. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  укладення відповідних форвардних угод від можливих збитків, він перестає бути підприємцем, а підприємницька функція розвивається на іншій стороні контракту. Переробник, який купує партію бавовни-сирцю для своєї фабрики і тут же продає таке ж його кількість на форвардному ринку, відмовляється від частини своєї підприємницької функції. Протягом цього періоду він не отримає
 10. 1. Процес утворення ціни
  укладенню угод, які повинні привести до вирівнювання цін. Всі відомі нам ціни є минулими цінами. Вони являють собою факти економічної історії. Говорячи про сьогоднішні ціни, ми маємо на увазі, що ціни в найближчому майбутньому не будуть відрізнятися від цін найближчого минулого. Проте все, що затверджується щодо майбутніх цін, є виключно результатом розуміння майбутніх
© 2014-2022  epi.cc.ua