Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня
С. В. Мочерний, В. М. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. Економічна теорія, 2000 - перейти до змісту підручника

Список рекомендованої літератури

1. Ba? Eier U., Heinrich J., Koch W. Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaft. - Koln: J.P. Bachern: 1984.
2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. Economies ', - McGraw-Hill Book Company, 1991.
3. Craven J. Introduction to economics: an integrated approach to fundamental principles. - 1990.
4. Dieckheuer G. Internationale Wirtschaftsbeziehungen. - Munchen: Oldenbourg Verlag, 1990.
5. Druraaux A. Privatisation - moms d'Etat? - Bruxelles: Univ. de Bruxelles, 1988.
6. Duesenberry J. V. Business Cycles and Economic Growth. - N.-Y. - Toronto - London, 1958.
7. Erlel R. Volkswirtschaftslehre: Einf. in Denkweise u. aktuelle Fragestellungen am Beispiel D. Bundesrepublik Deutscland. - Munchen, Wien: Oldenbourg, 1979.
8. Felderer В., Hamburgs. Makrookonomik und neue Makrookonomik. - Verlag: Springer, 1991.
9. Friedman M.R. Free to Choose. - N.-Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1980.
10. Fuest W., Kroker R. Die Finanzpolitik nach der Wiederverinigung / / Beitrage zur Wirtschafts-Und Sozialpolitik. - Koln: IddW, 1993. - № 213.
11. Gregory P.P., Stuart B.C. Comparative Economic Systems. - Boston: Houghton Mifflin Company, 1989.
12. Grill W., Percynski H. Wirtschaftslehre des Kreditwesens. - Gohlon, 1990.
13. Heibroner R.L. The Wordly Philosophers Pol. - N.-Y.: Simon and Schresler. Ine, 1967.
14. Jarchow H-J. Theorie und Politik des Geldes. - UTB Wirtschaftswissenschaften, 1988.
15. Kindleberger Ch. Economic Development. - N. Y., 1965.
16. McEachem W. A. Economics: a contemporary introduction. - South-West-em Publishing Co, 1991.
17. Osteuropa-Perspektiven / / Jarbuch, 1994/95. - Francfurt-am-Main: FAZ GmbH. Informationsdienste. 1994.
18. Pryor F. Property and Industrial Organization in Communist and Capitalist Nations. - Bloomington: Indiana University Press, 1973.
19. Sherman HJ. Macrodynamic Economics. - N. Y., Growth, Employment and Prices, 1964.
20. Shunipeter J. Can Capitalism Survive? - N.-Y.: Harper & Row, 1952.
21. VickerJ., Wright V. The politics of industrial privatisation in Western Europe: An overview / / West European politics. - 1988.
22. Абалкін Л. Зигзаги долі: розчарування й надії. - М.: Інститут економіки РАН, 1996.
23. Абалкін Л. Перспективи економіки Росії на кінець XX століття / / Економіст. - 1996. - № 12.
24. Абалкін Л. Країна має умовами для виведення економіки на шлях стійкого зростання / / Економіст. - 1996. - № 1.
25. Андріанов В. Державне регулювання і механізми саморегулювання в ринковій економіці / / Економіст. 1996. - № 5.
26. Бабак В. Проблеми інтеграції центрально-азіатських країн і Росія / / МЕ і МО. - 1993. - № 12.
27. Бабісс M. Переоцінка цінностей / / Кур'єр ЮНЕСКО. - 1991. - № 3.
28. Баккет M. Фермерське виробництво: організація, управління, аналіз. - М.: ВО Агропромиздат, 1989.
29. Барр Р. Політична економія: У 2 т. - М.: Міжнародні відносини, 1995.
30. Бартенєв С.А. Економічні теорії та школи (історія і сучасність). - М.: ВІК, 1996. -
31. Бевентер Е., Хампе І. Основні знання з ринкової економіки у восьми лекціях. - М.: Республіка, 1993.
32. Бенавідес П. Довгий шлях на Корфу / / Європа. - 1994. - № 5.
33. Борисов С. Азбука оборотності, або що треба знати про конвертованості валют.
- М.: Фінанси і статистика, 1992.
34. Браун Л., Флейвін К., посмів С. Кінцевий термін - 2030 / / Америка. - 1990. - № 4.
35. Бузгадін A.B. Перехідна економіка: курс лекцій з політичної економії.
- М.: Таурус, Просперус, 1994.
36. Бистраков Ю.І., Колосов A.B. Економіка та екологія. - М., 1988.
37. Bee Г. ван дер. Історія світової економіки 1945 - 1990. - М.: Наука, 1994.
38. Вернадський В.І. Ноосфера. - М., 1967.
39. Вількеп?. Самостійна економіка як умова розвитку суспільства. - М.: Антропософія, 1994.
40. Гальперін В.М., Ігнатьєв С.М., Моргунов В.І. Мікроекономіка: У 2 т. / Заг. ред. В.М. Гальперіна. - СПб: Екон.школа, 1994. T.I.
41. Гелбрейт Дж. Нове індустріальне суспільство. - М.: Прогресс, 1969.
42. Гелбрейт Дж. Економічні теорії та щілини суспільства. - М.: Прогресс, 1978.
43. Гільфердінг Р. Фінансовий капітал. - М.: Изд-во соц. екон. літ-ри, 1959.
44. Гребенников П. І., Леусскчй А.І., Тарасович Л.С. Мікроекономіка / Під загальною ред. Л.С. Тарасевича. - СПб.: Изд-во СПбУЕФ. 1996.
45. Грейсон Д., 0'Дейл К. Американський менеджмент на порозі XX] століття. - М.: Економіка, 1991.
46. Грофф Л. Інформаційна революція: тенденції глобальної перебудови / / Проблеми теорії і практики управління. - 1990. - № 6.
47. Грузинів В.П. Економіка підприємства і підприємництво СОФІТ, 1994.
48. Джонсон П. Зробити капіталізм моральним / / Америка. - 1991. - № 4.
49. Добринін В. Проблеми розвитку сільського господарства в працях Н.Д. Кондратьєва / / Міжнародний сільськогосподарський журнал. - 1992. - № 6.
50. Долан Е. Дж. Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика. - Л., 1991.
51. Долан Е.Дж., Ліндсі Д. Ринок: мікроекономічному модель. / Пер. з англ. В. Лукашевич та ін; За заг. . Ред. Б. Лісовика і В. Лукашевича. - СПб., СП «Автокомп». - 1992.
52. Долан Е.Дж., Ліндсней Д. Мікроекономіка / Пер.с англ. ВЛукашевіча та ін; За заг. ред. Б. Лісовика і ВЛукашевіча. - СПб., 1994.
53. Доходи, рівень життя / / Економіст.
- 1996. - № 5.
54. Замятіна М.Ф. Екологізація науково-технічної діяльності (регіональний аспект) / / Регіональна політика. - 1993. - № 4.
55. Іншаков O.B. Механізм соціально-ринкової трансформації та сталого розвитку АПК Росії. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 1995.
56. Карлоф Б. Ділова стратегія. Концепція, зміст, символи. - М.: Економіка, 1991. .
57. Касл Е., Бекер М., Нелсон А. Ефективне фермерське господарство. - М.: Агропромиздат, 1991.
58. Кац І. Роль і завдання державного регулювання економіка / / Економіст.
- 1996. - № 9.
59. Кейнс Дж.М. Вибрані твори. '-' М,: Економіка, 1993.
60. Кларк Дж.Б. Розподіл багатства. - М.: Економіка, 1934.
61. Кондратьєв Н.Д. Проблеми економічної динаміки. - М., 1989.
62. Конституція Російської Федерації. - М.: Юридична література, 1996.
63. Корнай Я. Тенденції постсоціалістичного розвитку: загальний огляд / / ВЕ. - 1996. - № 1.
64. Коуз Р. Фірма, ринок і право. - М.: Справа, 1993.
65. Курс загальної економічної теорії / За ред. А.І. Добриніна, Л.С. Тарасевича. - СПб., 1996.
66. Курс економічної теорії / За ред. ?.?. Чепуріна і?.?. Кисельової - Кіров: АСА, 1994.
67. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Економікс: У 2 т. - М.: Республіка, 1993.
68. Ленін В.І. Імперіалізм як вища стадія капіталізму / / Полі. зібр. соч. - Т. 27.
69. Ленін В.І. Про державу / / Полі. зібр. соч. - Т. 39.
70. Леонтьєв В. Економічні есе. - М.: ІПЛ, 1990.
71. Лівшиць А.Я. Введення в ринкову економіку. - М.: МП ТПО «Квадрат», 1991.
72. Линдерт П. Економіка світогосподарських зв'язків. - М.: Прогресс, 1992.
73. Лисовик Б.С. Праця і ринок. - СПб.: Вид-во Санкт-Петербурзького університету, 1991.
74. Львів Ю.А. Основи економіки і організації бізнесу. - СПб.: Форміка, 1992.
75. Ленерд Р. Макроекономіка. - М.:, 1994.
76. Макроекономіка: Підручник / За ред. Л.С. Тарасевича. - СПб.: Економічна школа, 1994.
77. Максимова В.Ф., Шишков АЛ. Макроекономіка. Ринкова економіка. - М.: СОМІНТЕК, 1992.
78. Малишев П., Стерліков Ф. Закони економічного життя. - М.: Думка, 1991.
79. Маркс К. До критики політичної економії / / К. Маркс, Ф. Енгельс. Соч. 2-е ізд.-Т. 13.
80. Маркс К. Капітал. / / К. Маркс, Ф. Енгельс. Соч. - 2-е вид. - Т. 23.
81. Маркс К. Тези про Фейєрбаха / / К. Маркс, Ф. Енгельс. Соч. 2-е вид. - Т. 3.
82. Маршалл А. Принципи політичної економії. - М.: Прогресс, 1983.
83. Мікро-макроекономіка: Практикум. - Спб.: АТ «СП Оркестр», 1994.
84. Мілль Д. Основи політичної економії. - М.: Прогресс, 1980.
85. МИТРОПОЛЬСЬКИЙ А.Б., Смирнов П.Є. Росія і Європейська інтеграція. - М.: Російський науковий фонд, 1993.
86. Менькью?. Г. Макроекономіка / Пер. з англ.; Заг. ред. Р.Г.Емцова та ін - М.: МГУ, 1994.
87. Податки в розвинених країнах / Под ред. І.Г. Русаковой. - М.: Фінанси і статистика, 1991.
88. Никифорова A.A. Ринок праці: зайнятість і безробіття. - М.: Міжнародні відносини, 1991.
89. Загальна економічна теорія (політекономія): Підручник / За ред. В.І. Відяпіна і Г.П. Журавльової. - М., 1995
90. Окунєва Л.П. Податки та оподаткування в Росії. - М.: АТ "Фінстат-інформ», 1996.
91. Основні тенденції перехідної економіки (вступний курс): Учеб. Посібник. - Кіров, 1996.
92. Основи підприємницької справи. - 2-вид. / За ред. Ю.М. Осипова. - М.: ВІК, 1996.
93. Основи ринкового господарства / За ред. В. Д. Камаєва, Б.І. Домненко. - М., 1992.
94. Павлова І.П. Основи теорії ринкової економіки. - СПб.: Изд-во СПбУЕФ, 1994.
95. катів К. Саморегулюючий ринок і фіктивні товари: праця, земля і гроші / / ТНЕ8КЗ, 1993. - № 2.
96. Пансков В. Податки та податкова політика-96 / / РЕЖ. - 1996. - № 1.
97. Паркінсон С.?. Закон і доходи. - М., 1992.
98 . Пашкус Ю.В. Гроші: минуле і сучасність. - Л.: ЛДУ, 1990.
99. Пезенті. Нариси політичної економії капіталізму. - М.: Прогресс, 1976.
100. Пепеляева С.Г. Основи податкового права. - М.: Інвест. Фонд, 1995.
101. Петіт В. Трактат про податки і збори. Антологія економічної класики: У 2 т. - М.: економ, 1991. - Т. 1.
102. Печчеи А. Людські якості. - М., 1980.
103 . пігуа. Економічна теорія добробуту. - М.: Прогресс, 1989. - TI: Передмова до першого видання. Гл. 7, § 3; Т. 2. Гл. 3, С. 227.
104.Піндаік Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. - М.: Економіка - Справа, 1992.
105. Пічугін Б. Іноземні приватні інвестиції в Росії / / МЕ і МО. - 1994. - № 11, 12. -
106. Політична економія / За ред. В.В. Радаева. - М.: Изд-во МГУ, 1992.
107. Політична економія сучасного капіталізму: Учеб. посібник / За ред. BC Торкановского. - СПб: Изд-во СПбУЕФ, 1993.
108. Політична економія: Навчально-методичний посібник для викладачів / Под ред . AB Сидоровича, Ф.М. Волкова. - М.: Изд-во МГУ, 1993.
109. Полтерович В. Економічна рівновага і господарський механізм. - М.: Наука, 1990.
110. Полишевскій Б. Потенціал інвестування / / Економіст - 1996. - № 3.
111. Послання Президента Російської Федерації Федеральним зборам 1996 року. - М., 1996 .
112. Межі зростання / Д.Л. Медоуз та ін - М., 1991.
113. Підприємство в умовах ринку / Под ред. проф. Б.А. Райзберг. - М., 1991.
114. Прикладна економіка.
- М.: Просвещение, 1992.
115. Природа моделей і моделі Природи / / Под ред. Д.М. Гвішіані - М., 1986.
116. Райзберг Б.А. Ринкова економіка. - М.: ТКА ІМЕРС , 1991.
117. Райхлин Е. Основи економічної теорії. товару ринків продукції. - М.: 1995.
118.Puкаpдo Д. Начала політичної економії та податкового оподаткування. Антологія економічної класики: У 2 т. М.: економ, 1993.
119. Рікардо Д. Твори. - М.: Госполитиздат, 1955.
120. Російська приватизація / / МЕ і МО. - 1995. - № 5.
121. Рузавин Г.І., Мартинов В. Т. Курс ринкової економіки / За ред. Г.І . Рузавіна. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1994.
122. Ринкова економіка: Підручник: У 3 т. М.: Сомінтек, 1992.
123. Сакс ДМС. Ринкова економіка і Росія. - М.: Економіка, 1995.
124. Самуельсон П. Економіка. - М.: МДП «Алгон», 1992. - Т. 2 .
125. Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. Антологія економічної класики: У 2-х т. - М.: економ, 1993.
126. Сталін І. Економічні проблеми соціалізму в СРСР. - М.: Главполіграфіздат, 1952.
127. Становлення ринкової економіки в країнах Східної Європи. - М.: РДГУ, 1994.
128. Стратегія розвитку ринкової економіки та програма першочергових кроків: Доповідь Інституту економіки РАН. - М.: ІЕ РАН, 1996.
129. Тічтчер Г. Введення в економетрію. - М ., 1965.
130. Тоинби А.Дж. Промисловий переворот в Англії в 18-му сторіччі. - М., 1912.
131. хмара-Барановський М. К. Соціальні основи кооперації. - М: Економіка, 1989.
132. Улюкаєв А. Росія на шляху реформ. - М.: Євразія, 1996.
133. Підручник з основ економічної теорії (економіка) / В.Д. Камасв та ін - М.: Владос, 1994.
134. Фінанси і статистика, 1992.
  135. Фішер С. Роль приватизації в перетворенні Східної Європи / / Становлення ринкової економіки в країнах Східної Європи. - М., 1994.
  136. Фішер С., Дорнбуш Р., Шмалензі Р. Економіка / Пер.с англ. - М.: Справа, 1993.
  137. Форрестер Дж. Світова динаміка. - М., 1972.
  138. Фрідман М. Капіталізм і свобода. -?. ?.: Chalidze Publications, 1982.
  139. Хайек?.?. Дорога до рабства / Пер. з англ.; Під ред. Я. Петракова. - М.: Економіка, 1992.
  140. Хайек?.?. Суспільство вільних. - L. Overseas Publications Interchange Ltd, 1990.
  141.Хайман Д.Н. Сучасна мікроекономіка: аналіз і застосування. / Под ред. С.В.Валдайцева: У 2 т. - М.: Фінанси і статистика, 1992.
  142, М.. Хансен Е. Економічні цикли і національний дохід. - М.: ІЛ, 1959.
  143. Харріс Л. Грошова теорія. - М.: Прогресс, 1990.
  144. Хасбулатов Р.І. Світова економіка. - М.: Інса, 1994.
  145. Лейле П. Економічний спосіб мислення. - М.: Новини, 1991.
  146. Хизрич Р., Петерс М. Підприємництво, або Як завести власну справу
  і добитися успіху. - М.: Прогресс-Універс, 1991.
  147. Хікс Дж. Р. Вартість і капітал. - М.; Вид. група «Прогрес», 1993.
  148. Xoвapд К., Журавльова Г. Принципи економіки вільної ринкової системи (економіки): Підручник. М.: Златоуст, 1995.
  149. Хойер В. Як робити бізнес у Європі. - М.: Прогресс, 1990.
  150. Хоскинг А. Курс підприємництва. - М.: Міжнародні відносини, 1993.
  151. Чаянов А. Основні види і форми організації селянської кооперації. - М., 1989.
  152. Чемберлін Е. Теорія монополістичної конкуренції. - М.: Економіка, 1996.
  153. Черник Д.Г. Податки. - М.: Фінанси і статистика, 1994.
  154. Шишков Ю. Тернистий шлях Росії у світову економіку / / РЕЖ. - 1996. - № 1.
  155. Штурман Д. Марксизм: наука чи утопія. - L.: Overseas Publications Interchange Ltd., 1989.
  156. Шумпетер І. Капіталізм, соціалізм і демократія. - М.: Економіка, 1995.
  157. Шумпетер І. Теорія економічного розвитку. - М.: Прогресс, 1982.
  158. Еклунд К. Ефективна економіка. - М.: Економіка, 1991. - С. Il-??, 29-41, 71-80, 95-103, 161-203, 223-243, 267-270.
  159. Економіка аграрного ринку. - К.: Вид-во Урал. ун-ту, 1995.
  160. Економіка зовнішніх зв'язків Росії / Під ред. A.C. Булатова. - М.: Изд-во БЕК, 1995.
  161. Економіка перехідного періоду: Учеб. посібник / За ред. В.В. Радаева, A.B. Бузгалін. - М.: Изд-во МГУ, 1995.
  162. Економіка російської цивілізації / Упоряд. O.A. Платонов. М.: Родник, 1995.
  163. Економіка: Підручник / За ред. A.C. Булатова. - М., 1994.
  164. Економікс: Теорія і практика: У 2 т. - Спб.: АТ «Дорваль», 1993. 165. Економічна стратегія фірми.: Навчальний посібник / За ред. А.П.Градова. - СПб.: Спеціальна література, 1995.
  166. Економічна теорія: Курс лекцій: У 2 т. - Іркутськ: Изд-во ІГЕА, 1996.
  167. Економічна теорія: Хрестоматія / Упоряд. Є. Ф. Борисов. М.: Вища школа 1995.
  168. Ельянову. Росія на світовому ринку: деякі проблеми У / МЕ і МО. - 1995
  - № 11. W.Енгельс Ф. Походження сім'ї, приватної власності і держави / / К. Маркс, Ф. Енгельс. Соч., 2-е вид. - Т. 22.
  170. Ерхард Л. Добробут для всіх. - М.: Почала-Пресс, 1991.
  171. Юткіна Т.Ф. Методичні основи оподаткування. - Сиктивкар: Вид-во Сиктивкарського держуніверситету, 1995.
  172. Якобсон Л.І. Економіка громадського сектору. Основи теорії державних
  фінансів: Підручник. - М.: Наука, 1995. М
  173. Яшин В. Інституційні інвестори в США / / МЕ і МО. - 1993. - № 2. 
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Список рекомендованої літератури"
 1. Список рекомендованої літератури з курсу
    1.Сажіна М.А., Чибриков Г.Г. Економічна теорія. Підручник для ВУЗов.-М. Видавництво НОРМА, 2006. 2.Курс економічної теорії. Підручник під ред. Чепуріна М.Н., Кисельової Є.А. - К.: Вид-во «АСА», 2006. 3.Економіческая теорія (політекономія). Підручник для студентів вузів, що навчаються за економічними спеціальностями. Под ред. В.І. Відяпіна, Г.П. Журавльової. - М.: ИНФРА-М, 2007. 4. Борисов Е.Ф.
 2. 4. Виробництво
    Успішно здійснена діяльність досягає шуканого результату. Вона виробляє продукт. Виробництво не акт творіння; воно не дає нічого, що б не існувало раніше. Воно являє собою трансформацію даних елементів шляхом упорядкування і поєднання. Виробник не творець. Людина творить тільки в думках і в світі уяви. У світі зовнішніх явищ він лише перетворювач. Він може
 3. 4.6. Додаткова інформація
    В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 4. Рекомендована література
    / / - Книги - / / 1. Шевчук Д.А. Іпотека: просто про складне. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. 2. Шевчук Д.А. Квартира в кредит без проблем. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 3. Шевчук Д.А. Кредити фізичним особам. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 4. Шевчук Д.А. Купівля будинку та земельної ділянки: крок за кроком. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 5. Шевчук Д.А. Автокредит: технології одержання. - М.:
 5. Рекомендована література
    1. Бузгшшн А.В. Перехідна економіка: Курс лекцій з політичної економії. М.: Таурус, Просперус, 1994. 2. Добринін А.І., Журавльова Г. П. Загальна економічна теорія: Учеб. посібник. СПб.: Питер, 2000. 3. Иохин В.Я. Економічна теорія. М.: Юристь, 2000. 4. КейнсДж.М. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей. Антологія економічної класики: У 2 т. М.: МП «економ», 1993. 5. Курс
 6. ПЕРЕДМОВА
    У навчальному посібнику «Економіка. Макроекономіка »автори згрупували матеріал, що характеризує закономірності економі-чного розвитку суспільства на макрорівні. Саме тому навчальний посібник починається з визначення предмета макроекономіки як відносно молодої галузі еконо-мічної науки та інструментарію, за допомогою якого вона вивчає свій предмет. Далі послідовно, відповідно до
 7. Рекомендована література
    Ксенофонт. Домострой / / Спогади про Сократа. М.: Наука, 1993. С.197-262. Аристотель. Нікомахова етика. Політика / / Соч. Т. 4. М.: Думка, 1984. С. 53-293,375-644. Вчення. П'ятикнижжя Мойсея. М.: Республіка, 1993. Шумпетер Й, Історія економічного аналізу / / Витоки: Питання історії народного господарства та економічної думки. Вип. 1, 2. М.: Економіка, 1989-1990. Lowry S. (Ed.)
 8. Рекомендована література
    Меркантилізм / Под ред. І.С. Плотнікова. Л.: ОГИЗ-Соцекгіз, 1935. Кейнс Дж.М. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей. М,: Прогрес, 1978. Гл.23. Шумпетер Й. Історія економічного аналізу / / Витоки. Вив. 3. М.: ГУ-ВШЕ, 1998. Лнікін А.В. Юність науки. М.: Политиздат, 1987. Гол. 2, 5. Lowry S.T. (ed.) Pre-classicaf Economic Thought. Boston etc.,
 9. Рекомендована література
    ^ Ене Ф-Вибрані економічні твори. М.: Соцекгіз, 1960. аяндевіль Б. Байка про бджіл. М.: Думка, 1974. Петті В. Трактат про податки і збори / / Антологія економічної класики: Петті, Сміт, Рікардо. М.: економ, 1993. г owry S.T. (ed.) Pre-classical Economic Thought. Boston etc., 1987. uurphy A.E. Richard Cantillon and John Law / / Economies et Societes. Ser. Oeconomia. Histoire de
 10. Рекомендована література
    Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. М., 1961 (див.: Антологія економічної класики: Петті, Сміт, Рікардо. М.: економ-Ключ, 1993). Рікардо Д. Начала політичної економії та оподаткування / / Избр. соч. T.I. M., 194] (див.: Антологія економічної класики: Петті, Сміт, Рікардо. М.: економ-Ключ, 1993). Анікін А.В. Юність науки. М.: Политиздат, 1971. Гол. 9-12.
© 2014-2022  epi.cc.ua