Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Рекомендована література

1. Бузгшшн А.В. Перехідна економіка: Курс лекцій з політичної економії. М.: Таурус, Просперус, 1994.
2. Добринін А.І., Журавльова Г. П. Загальна економічна теорія: Учеб. посібник. СПб.: Питер, 2000.
3. Иохин В.Я. Економічна теорія. М.: Юристь, 2000.
4. КейнсДж.М. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей. Антологія економічної класики: У 2 т. М.: МП «економ», 1993.
5. Курс економічної теорії / За заг. ред. проф. М.Н. Чепуріна, проф. Кисельової. Кіров: ЛСЛ, 1995.
6. Курс економічної теорії / Наук. ред. А.В. Сидорович. М.: ДІС, 1997.
7. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Економікс. Т. 2. М.: Республіка, 1993.
8. Маршах А. Принципи економічної науки. М.: Прогресс, 1993. Т. 1-3.
9. Мікроекономіка. Теорія і російська практика: М.: ВТД «КноРус», 1999.
10. Менк'ю Н. Грегорі.
Принципи економіки. Підручник XXI століття. СПб.: Питер, 1999.
11. Нурієв P.M. Курс мікроекономіки. М.: Норма-ИНФРА-М., 1998.
12. Петті В. Трактат про податки і збори. Антологія економічної класики: У 2 т. М.: МП «економ», 1993.
13. Рікардо Д. Начала політичної економії та оподаткування. Антологія економічної класики: У 2 т. М.: МП «економ», 1993.
14. Самуел'сон Поллі., Нордхаус Вільям Д. Економіка. М.: Біном-КноРус. 1997.
15. Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. Антологія економічної класики: У 2 т. М.: МП «економ», 1993.
16. Теорія перехідної економіки / За ред. В.Ц. Герасименко. Т. 1,2. М.: Теис, 1997.
17. Теорія фірми / Под ред. В.М. Гальперіна. СПб.: Економічна школа, 1995.
18. Фішер С., Дорибуш Р., Шмалензі Р. Економіка: Пер. з англ. М.: Справа ЛТД, 1993.

19. Ховард К., Журавльова Г.П. Принципи економіки вільної ринкової системи (економіки): Підручник. М,: Златоуст, 1995.
20. Економіка: Підручник / За ред. А.С. Булатова. М.: МАУП, 1999.
Рекомендована література
553
21. Економіка для інженера / Под ред. Д. Пальмер. Ю.А. Комарницький-го. М.: Доброе слово, 1998.
22. Економіка і бізнес. (Теорія і практика підприємництва) / Під ред. В.Д. Камаева. М.: МГТУ ім. Н.Е. Баумана, 1993.
23. Економічна теорія (політекономія) / Під ред. В.І. Відяпіна, Г.П. Журавльової. М.: РЕА ім. Г.В. Плеханова, 2000.
24. Економічна теорія / За ред. А.І. Добриніна, Л.С. Тарасевича. СПб.: Питер, 1997.
25. Економічна теорія. Завдання. Логічні схеми. Методичні матеріали / За ред. А.І. Добриніна, Л.С. Тарасевича. СПб.: Питер, 1999.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Рекомендована література "
 1. Рекомендована література
  / / - Книги - / / 1. Шевчук Д.А. Іпотека: просто про складне. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. 2. Шевчук Д.А. Квартира в кредит без проблем. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 3. Шевчук Д.А. Кредити фізичним особам. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 4. Шевчук Д.А. Купівля будинку та земельної ділянки: крок за кроком. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 5. Шевчук Д.А. Автокредит: технології одержання. - М.:
 2. Список рекомендованої літератури
  література, 1996. 63. Корнай Я. Тенденції постсоціалістичного розвитку: загальний огляд / / ВЕ. - 1996. - № 1. 64. Коуз Р. Фірма, ринок і право. - М.: Справа, 1993. 65. Курс загальної економічної теорії / За ред. А.І. Добриніна, Л.С. Тарасевича. - СПб., 1996. 66. Курс економічної теорії / За ред. ?.?. Чепуріна і?.?. Кисельової - Кіров: АСА, 1994. 67. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю.
 3. Рекомендована література
  Ксенофонт. Домострой / / Спогади про Сократа. М.: Наука, 1993. С.197-262. Аристотель. Нікомахова етика. Політика / / Соч. Т. 4. М.: Думка, 1984. С. 53-293,375-644. Вчення. П'ятикнижжя Мойсея. М.: Республіка, 1993. Шумпетер Й, Історія економічного аналізу / / Витоки: Питання історії народного господарства та економічної думки. Вип. 1, 2. М.: Економіка, 1989-1990. Lowry S. (Ed.)
 4. Рекомендована література
  Меркантилізм / Под ред. І.С. Плотнікова. Л.: ОГИЗ-Соцекгіз, 1935. Кейнс Дж.М. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей. М,: Прогрес, 1978. Гл.23. Шумпетер Й. Історія економічного аналізу / / Витоки. Вив. 3. М.: ГУ-ВШЕ, 1998. Лнікін А.В. Юність науки. М.: Политиздат, 1987. Гол. 2, 5. Lowry S.T. (ed.) Pre-classicaf Economic Thought. Boston etc.,
 5. Рекомендована література
  ^ Ене Ф-Вибрані економічні твори. М.: Соцекгіз, 1960. аяндевіль Б. Байка про бджіл. М.: Думка, 1974. Петті В. Трактат про податки і збори / / Антологія економічної класики: Петті, Сміт, Рікардо. М.: економ, 1993. г owry S.T. (ed.) Pre-classical Economic Thought. Boston etc., 1987. uurphy A.E. Richard Cantillon and John Law / / Economies et Societes. Ser. Oeconomia. Histoire de
 6. Рекомендована література
  Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. М., 1961 (див.: Антологія економічної класики: Петті, Сміт, Рікардо. М.: економ-Ключ, 1993). Рікардо Д. Начала політичної економії та оподаткування / / Избр. соч. T.I. M., 194] (див.: Антологія економічної класики: Петті, Сміт, Рікардо. М.: економ-Ключ, 1993). Анікін А.В. Юність науки. М.: Политиздат, 1971. Гол. 9-12.
 7. Рекомендована література
  Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. М.; | 1961. Рікардо Д. Начала політичної економії і оподаткування / / Соч. Т. 1.М., 1955. МілльДж.Ст. Основи політичної економії. Т. 1-3. М.: Прогресс, 1980-1981. Маркс К. Капітал. Т. 2 / / Маркс К. і Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 24. Маркс К. З «критичної історії» / / Енгельс Ф. Анти-Дюрінг. М: Политиздат, 1967. Від. 2 (10).
 8. Рекомендована література
  Бентам І. Введення до принципів моралі та юриспруденції. СПб., 1998. Годскін Т. Захист праці проти домагань капіталу (1825) / / Соч. М, 1938. Мілль Дж.Ст. Основи політичної економії. Т. 1-3. М.: Прогресс, 1980-1981, Прудон П.-Ж. Що таке власність? М.: Республіка, 1997. Сен-Симон, Фур'є і їхньої школи. Укладач В. Семенов, М.-Л., 1926. 1S Сен-Симон, Фур'є і їхньої школи. М.-Л., 1926. С.
 9. Рекомендована література
  Маркс К. Капітал. Т. 1-3 / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 23 - 26. Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 42. Маркс К. Економічні рукописи 1857-1859 років / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 46. Ч. I, II. Негіші Т. Історія економічної теорії. М.: Аспект-пресс, 1995. Гол. I і 6. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і
 10. Рекомендована література
  Вебер М. Вибрані твори. М., 1990. Зомбарт В. Буржуа. М., 1994. Зомбарт В. Сучасний капіталізм. У 3-х т. М.-Л., 1928-1931. Булгаков С.Н. Твори. Т. 2. М., 1993. Стаття «Народне господарство та релігійна особистість». 17 Там же. С. 516. 158 Вітте СЮ. Національна економія і Фрідріх Ліст / / Питання економіки. 1992. № 2, 3. Козловські П. Етична економія як синтез
© 2014-2022  epi.cc.ua