Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці


Найважливіша проблема мікроекономіки - це механізм формуванні-ня цін. Фірма вирішує, що виробляти, як виробляти, для кого, тобто основні мікроекономічні показники - ціни і обсяг виробленої продукції - складаються під впливом законів попиту та про-позиції.
Як відомо, попит пов'язує кількість товару з їх ціною.
Кількість товару, на яку пред'явлений попит, визначається сле-дують факторами:
- ціною;
- смаками покупців;
- доходами;
- розподілом доходу серед домогосподарств;
- ціною на товари-замінники;
- загальним числом покупців;
- інфляційними очікуваннями.

Особливості попиту в перехідній економіці:
1. Відсутність товарів-субститутів, тому що ринок монополізований, робить попит менш еластичним.
2. Зменшення доходів (зниження рівня життя) приблизно в два рази підвищує попит на малоцінні товари, але в цілому зрушує кри-ву попиту вліво.

Рис. 8. Крива залежності попиту на малоцінні товари від доходу
3. Висока частка споживання - 78% доходів.

4. Розширення сфери дії парадоксу Гіффена.

Рис. 9. Парадокс Гіффена
5. Зміна конфігурації кривих Енгеля.

Рис. 10. Криві Енгеля
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці"
 1. ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
  План: 1. Ринок, його структура, механізм функціонування та особливості становлення в РФ. 2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці. 3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній еко-номіці. Програмна анотація. Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії. Критерії класифікації сегментів ринку. Переважно-ства і негативні
 2. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  Розглянемо погляди самого великого представника реви-зіонізма Карла Каутського. Каутський пройшов вельми звивистий життєвий шлях, пре-терпів велику еволюцію. Він почав свою наукову та політи-чний кар'єру захистом мальтузіанства, відразу ж виступивши як буржуазний ідеолог. Пізніше Каутський приєднався до соці-ал-демократії, причому на перших порах перебував під значним впливом
 3. 5.4. Становлення страхового ринку
  - Відмінні риси і функції страхування. Розвиток ринкової економіки в Росії поставило гостру проблему формування відповідної системи страхування. Це викликано, з одного боку, необхідністю страхового захисту від численних, усезростаючих ризиків в економічній діяльності суспільства, а також захисту життя, здоров'я, добробуту людини; а з іншого боку - потребою широко
 4. 5.6.2. Структура ринку цінних паперів
  | Державні цінні папери. Особливістю російського фондового ринку є домінування державних цінних паперів - державних короткострокових зобов'язань (ДКО), облігацій федеральної позики (ОФП), облігацій державної ощадної позики (ОГСЗ), облігацій внутрішньої позики (ОВВЗ) та ін Випуск державних боргових зобов'язань направ-льон на рішення
 5. 5.7.1. Інструменти бюджетно-кредитної та грошової політики
  Грошово-кредитна політика відіграє визначальну роль у формуванні бюджетно-податкової політики. Це обумовлено тим, що грошово-кредитні інструменти тісно пов'язані з обігом матеріальних цінностей, з динамікою і структурою ВВП, обігом матеріальних цінностей і з процесом створення і примноження цих «цінностей. Бюджет відділений від руху фізичного обсягу ВВП і є по суті одним з
 6. 6.4.2. Основні цілі та форми реалізації політики зайнятості в сучасній Росії
  Принциповим аспектом політики зайнятості на перспективу повинно залишатися збереження достатньо відчутною для населення ролі держави у сприянні та регулюванні її умов. Державне регулювання не повинно, однак, використовуватися для подавши-лення ринкового механізму її самонастроювання. Разом з тим не можна не враховувати перехідний характер російської економіки, предопределяющий
 7. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 8. 4.6. Додаткова інформація
  В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені прийшли до висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 9. Г.П. Журавльова. Економіка, 2006
  Описано економічні системи та їх типи, предмет і метод економічної теорії , а також основні етапи розвитку економіки як науки. Проаналізовано категорії і закони поведінки ринкових суб'єктів на мікрорівні, сутність ринку і ринкового механізму, його елементів. Дана характеристика принципів раціональної поведінки споживача і виробника (фірми). Розкрито особливості функціонування
 10. Генезис економічної науки
  Витоки економічної науки слід шукати в навчаннях мислителів стародавнього світу, перш за все країн Стародавнього Сходу - колиски світової цивілізації. Староіндійські «Закони Ману» (IV-III ст. до н. е..) відзначали існування суспільного розподілу праці, відносин панування і підпорядкування. У працях давньокитайських мислителів, серед яких особливо виділявся Конфуцій (551-479 рр.. до н.е.),
© 2014-2022  epi.cc.ua