Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в пе-перехідному економіці


Пропозиція товару - це кількість вироблених до продажу то-варів.
Особливості пропозиції в перехідній економіці:
1. Падіння (до 1999р.) Пропозиції вітчизняних товарів у зв'язку з падінням виробництва - при падінні ВВП на 50% промислове виробництво знизилося на 70-80%, в 1999р. промислове виробництво зросло на 7%, в 2000р. - На 10%.
2. Зростання пропозиції імпортних товарів у зв'язку з лібералізацією-їй зовнішньоекономічної діяльності, розвитком підприємництва розглянув-ва - ринок при даному рівні доходів насичений, але за 1999р. човникова торгівля скоротилася на 45%.
3. Зростання податків гальмує розвиток виробництва, а, значить, і пропозиції - порахуйте, яку частину новоствореної вартості виробник віддає державі (6О C + 20 V + 20 m).

4. Інфляція обумовлює високий банківський відсоток, відсут-ність довгострокових кредитів і падіння інвестиційної активності, а значить, падіння виробництва і пропозиції.
5. Недовикористання виробничих потужностей (45%) і ра-бочей сили (10%).
6. Значні субсидії держави не доходять або доходять не вчасно.
Особливості рівноважних цін у перехідній економіці:
1.В зв'язку з нерозвиненістю ринкової економіки ціна пропозиції значно перевищує ціну попиту, якісні імпортні товари з-вершенно недоступні більшості населення.

Рис. 11. Ціна пропозиції перевищує ціну попиту
2.Об 'ем пропозиції істотно перевищує обсяг попиту.


Рис. 12. Обсяг пропозиції перевищує обсяг попиту
Це є наслідком недосконалості громадської структу-ри виробництва і на поверхні виступає як недосконалість сис-теми цін. Громадське невдоволення існуючими рівноважними цінами утворює плідний грунт для державного втручання-тва в ринкове ціноутворення. На практиці це виливається у встановлення мінімальних і максимальних цін (наприклад, на мед. Препарати знову встановлена 25%-я націнка роздрібної торгівлі).

Рис. 13. Наслідки встановлення фіксованих цін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в пе-перехідному економіці"
 1. 1. Процес утворення ціни
  формування цін. Кінцеві ціни, відповідні цієї ідеальної конструкції, ні в якому разі не ідентичні ринковими цінами. У своїй діяльності підприємці та інші економічні агенти керуються не рівноважними цінами та умовами рівномірно функціонуючої економіки. Підприємці орієнтуються на очікувані майбутні ціни, а не на кінцеві або рівноважні ціни. Вони виявляють різницю
 2. Агрегирование
  формування попиту та пропозиції і умов їхньої рівноваги на кожному з ринків; визначення рівноважної ціни і рівноважного обсягу на основі співвідношення попиту та пропозиції; аналізу наслідків зміни рівноваги на кожному з ринків. Агрегирование ринків дає можливість виділити чотири макроекономічні ринку: 1) ринок товарів і послуг, або реальний ринок; 2) фінансовий ринок, або ринок
 3. Втручання в механізм ринкової рівноваги
  формування ціни, але воно привело до двох результатів: підвищення ціни і зниження обсягу продукції з Q2 до Q}. Стрілки на відповідних осях показують, як і наскільки змінилися ціна і кількість товару внаслідок запровадження податку. Якби лінія попиту була нееластичною і пологої в порівнянні з кривою пропозиції, то податок своєю вагою ліг би головним чином на плечі споживачів. Таким
 4. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  формування зайнятості лежать явища психологічного порядку: схильність до споживання, до заощадження, спонукання до інвестицій, переваги ліквідності; - головний, вирішальний чинник формування зайнятості - інвестиції оптимальних розмірів. На цьому шляху гарні всі засоби, але особливо результативна з погляду перспектив розширення зайнятості організація різноманітних громадських робіт,
 5. Неокейнсианские моделі економічного зростання
  формуванню нової течії - посткейнсіанства, визнаним лідером якого є представниця англійської кембріджської школи Дж. Робінсон. Оригінальність посткейнсіанства як самостійної течії проявилася найбільш виразно в розробці теорії економічного зростання та розподілу продукту, в основу якої покладена ідея, що темпи зростання суспільного продукту залежать від
 6. 2. Економічні погляди Й. Шумпетера
  формування цінностей підпорядковується закону альтернативних витрат. Підприємницька прибуток відсутній (надлишок ціни над оплатою факторів виробництва, придбаних на стороні, являє собою витрати втрачених можливостей безпосереднього організатора виробництва). Це чиста неокласична модель. Шумпетер додає, що в ній відсутня не тільки прибуток, але і відсоток, так як
 7. Тема 44. Макроекономічної рівноваги В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  формуванні ОЕР, так як пропозиція товарів, на їх думку, створює попит: адже ніхто не буде виробляти товари та виносити їх на ринок, якщо їх там ніхто не купить. Тому ОЕР дотримується при AS=AD, (44.1) де AS-сукупна пропозиція; AD-сукупний попит. Механізм переходу з макроекономічного рівня рівноваги до ОЕР в рамках цієї концепції розробив Л. Вальрас (див. питання 33).
 8. Таким чином, слідство встановлення нижньої межі ціни - надлишок пропонованої продукції.
  Формуванню небажаного механізму розподілу. У разі існування статі ринкової ціни деякі продавці не мають можливості реалізувати вироблену про-дукцію. Процвітають ті з них, хто вміє використовувати особисті переваги поку-Патель, засновані на расових або сімейних міркуваннях. Навпаки, на свобод-ном ринку основним елементом механізму розподілу служить ціна, а
 9. Регулювання ціни. Ціни «статі» і «стелі»
  формування рівноважної ціни дозволяє зробити наступні висновки. 1. У ринковій економіці існує механізм, що забезпечує узгодження інтересів продавців і покупців на ринках: - фірми можуть розширювати і звужувати виробництво залежно від зміни попиту, іншими словами, вони вільні у виборі обсягу і структури випуску; - ціни гнучкі, змінюються під впливом попиту та
 10. Економічні моделі
  формування системи поглядів, трактування основних категорій і методологію неокласиків. Представники неокласичної школи, займаючись аналізом ринкової економіки, широко використовують економічні моделі в якості найважливішого інструменту наукового дослідження. Економічні моделі являють собою формалізацію складних економічних відносин; моделі - це діаграми, графіки, таблиці, формули,
© 2014-2022  epi.cc.ua