Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. І. Салов. Економіка. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 44. МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

1. Зміст та умови загального макроекономічного рівноваги. Безліч різнотипних ринків, існуючих в економіці, переплетені в складну національну ринкову систему, де зміни на одному ринку тягнуть за собою численні і значні зміни на інших. Національне ринкове господарство в цілому, подібно частковим ринкам, характеризується загальним рівновагою.
Загальна економічна рівновага (ОЕР) - стійкий стан економіки, при якому: 1) споживачі максимізують значення функції корисності, 2) виробники максимізують отриманий прибуток; 3) ринкові ціни забезпечують рівність попиту та пропозиції; 4) ресурси в суспільстві розділені ефективно.
В основі ОЕР лежить механізм саморегулювання. Макроекономічна рівновага всієї національної економіки дозволяє підтримувати:
- динамічний стійке зростання національного виробництва;
- стабільний рівень цін на основі вільного ринкового ціноутворення та контролю інфляції;
- високий рівень зайнятості;
- рівноважний зовнішньоторговельний баланс країни.
2. Теоретичні погляди на рівновагу в народному господарстві. Вперше на можливість ОЕР в економіці звернув увагу А. Сміт у середині XVIII в., Висловивши припущення про «невидиму руку провидіння», яке спрямовує корисливі дії людей до загального блага. Послідовники А. Сміта (неокласична школа) виходять з автоматизму у формуванні ОЕР, так як пропозиція товарів, на їх думку, створює попит: адже ніхто не буде виробляти товари та виносити їх на ринок, якщо їх там ніхто не купить. Тому ОЕР дотримується при
AS=AD, (44.1)
де AS-сукупна пропозиція; AD-сукупний попит.
Механізм переходу з макроекономічного рівня рівноваги до ОЕР в рамках цієї концепції розробив Л.
Вальрас (див. питання 33). Загальна економічна рівновага за Л. Вальраса:


де m-перелік благ; n-перелік факторів, витрачених на виробництво товару; xn-кількість вироблених благ; p1 ... pn-ціни вироблених благ; y1 ... yn-ціни проданих факторів; y1 ... yn-передання та спожиті фактори.
З формули випливає, що загальна пропозиція кінцевих продуктів в грошовому вираженні має дорівнювати загальному попиті на них у вигляді суми доходів, отриманих їх власниками.
Д.М. Кейнс, виходячи з досвіду Великої депресії 30-х рр.. XX в., Обгрунтував неможливість досягнення ОЕР без державного втручання в економіку. Він же довів, що рівновага між AD і AS є похідним від балансу інвестицій і заощаджень в економіці. Отже, по Д.М. Кейнсу? ОЕР дотримується при
S=I, (44.3)
де S-загальні заощадження населення; I-загальні інвестиції в економіку.
3. Моделювання рівноваги. Як і на багато інших господарські процеси, що протікають в ринковій економіці, в сучасній економічній теорії немає єдності поглядів щодо ОЕР. Проте їх можна звести до двох позицій: а) до класичного підходу і б) кейнсіансько-ському підходу.
Кожна з перелічених концепцій має свою модель ОЕР. Класична модель ОЕР передбачає:
а) економіку досконалої конкуренції;
б) повну саморегуляцію ринку;
в) гроші як лічильну одиницю ;
г) повну зайнятість населення і повне завантаження виробничих потужностей;
д) результатом виробництва є виробнича функція лише по одному єдиному фактору - праці.
За цією моделлю формування ОЕР відбуватиметься наступним чином (рис. 44.1):


Рис. 44.1. Класична модель ОЕР
ND-попит на працю; NS-пропозиція праці.

У квадранті III формується рівновага на ринку праці, де встановлюється ставка заробітної плати (W1) і кількість зайнятих (N1).
У квадранті IV шляхом проектування рівноважного значення зайнятих (N1) на криву виробничих можливостей y (N) отримуємо рівноважний обсяг національного продукту.
У квадранті I рівноважний обсяг національного продукту передбачає рівність сукупної пропозиції з попитом. Сукупна пропозиція представлено вертикальною лінією AS, так як в умовах повної зайнятості виробництво максимально завантажено і не може бути збільшена. Перетин AS і AD дає не тільки рівноважний обсяг прозіводства у, але і рівноважну ціну (P1).
У квадранті II відкладається рівноважна ціна праці, яка, як і ціна товару в квадранті I, залежить від кількості грошей в обігу, тобто MV=PQ. Якщо пропозиція грошей зросте, то рівновага не порушиться, а лише перейде на більш високий рівень цін. Саме це і демонструють зрушення кривих AD до AD? і W до W? квадрантах I і II.
В цілому класична модель при одночасному рівноважному стані ринків факторів виробництва, грошей і благ показує можливість досягнення ОЕР.
Кейнсіанці, визначаючи ОЕР, виходять з відмінних від класичної школи суджень:
а) в економіці відсутня гнучкість цін і повна саморегуляція, що викликає необхідність втручання держави (опосередковано, через економічну політику);
б) не пропозиція зумовлює попит, а навпаки. Тому вихідним є не ринок праці (квадрант III), а ринок благ (квадрант I);
в) ринок грошей не відділений від інших ринків, а ціни не є номінальними величинами, а важливим фактором формування ОЕР .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 44. макроекономічної рівноваги В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ "
 1. Соціально-економічні наслідки інфляції
  тема господарства не є ідеальною, розглянуті« хвороби »ринкової економіки стримують розвиток людського суспільства і не сприяють швидкому економічному
 2. Розрізняють ідеальне і реальне рівновагу
  макроекономічну рівновагу - це рівновага, устанавливающееся в економічній системі в умовах недосконалої конкуренції і при зовнішніх факторах впливу на
 3. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  тема буде позбавлятися від зайвих грошей, скуповуючи державні цінні папери, ціни на які піднімуться. Ринковий механізм у кінцевому рахунку призведе до того, що попит і пропозиція грошей не встановляться на вихідному рівноважному рівні. При цьому процентна ставка знизиться з рівня гь до рівня ГЕ. Якщо процентна ставка опуститься нижче рівноважного рівня (див. порушення рівноваги в т. В) до
 4. Визначення економічного зростання
  макроекономічних аспектів економічної безпеки помітно підвищується також в умовах великих національно -державних перетворень, що торкнулися в останні кілька років Росію. Поняття економічного росту використовується для порівняння ефективності національних економік і для характеристики окремих галузей виробництва, при вивченні динаміки економічного розвитку. Здатність
 5. 1. Економічні погляди К. Маркса
  макроекономічної рівноваги. Слід сказати, що саме Маркс перший в історії економічної думки (якщо не брати до уваги спробу фізіократів) сформулював умови макроекономічної рівноваги, умови реалізації сукупного суспільного продукту у вартісній та натурально-речовій формі в умовах простого і розширеного відтворення. Причину економічних криз
 6. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  макроекономічної політики. Якщо уряд вважає надмірно високим існуючий рівень безробіття в країні, то вживає заходів податково-бюджетної та фінансово-кредитної політики стимулювання попиту. Їх результатом є розширення виробництва, створення нових робочих місць, тобто рух економіки з точки в U2P2 Якщо ж економіка в цій точці буде демонструвати надмірну
 7. Роль вихідних умов
  макроекономічної рівноваги (зокрема, розміри інфляції, зовнішнього боргу та ін.); - трудова етика населення і переважний господарський менталітет; - відкритість економіки і суспільства по відношенню до країн з ринковою системою і
 8. Глосарій
  тема (централізована планова, комуністична) - економічна система, що панувала раніше в СРСР, країнах Східної та Центральної Європи і ряді азіатських держав. Її відмітні особливості - «громадська» (в реалії державна) власність на всі види виробничих ресурсів, монополізація і бюрократизація економіки в специфічних формах, централізоване планування як
 9. § 5. Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX в. Марксизм і сучасність. Історична школа та маржиналізм
  макроекономічного аналізу натуральних і грошових потоків матеріальних цінностей у народному господарстві. Ця таблиця стала прообразом методів аналізу системи "витрати - випуск», що використовуються і в XX ст., В яких розкриваються зв'язку міжгалузевого балансу. Поряд з класичною школою політичної економії, виникає вульгарна буржуазна політекономія, представники якої, зокрема,
 10. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  тема яких створює своєрідну культуру і визначає тип цивілізації. Самі інститути є особливими формами життя (в тому числі господарської), людських зв'язків і відносин, які носять стійкий характер, формують у суспільстві духовні якості та властивості. У свою чергу, інститути також виступають важливим фактором відбору. Розрізняють соціально-технологічний, соціально-психологічний і
© 2014-2022  epi.cc.ua