Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

ВСТУП


Реакцією економічної теорії на тривалість періоду стаю-ня ринкової системи в постсоціалістичних країнах є появив шиеся знову поняття «перехідний період »і« перехідна економіка », формування нової науки в системі економічних наук - теорії перехідної економіки. Навчальний курс «Теорія перехідної економіки» є-ється спробою теоретичного осмислення особливостей сучасної економіки Росії, що переходить від централізовано керованого госпо-дарства до ринкового. Трансформація наукових розробок у навчальну дисци-Плінія визначила можливість розробки програми і читання на еконо-номічному факультеті Ростовського держуніверситету нормативного курсу «Теорія перехідної економіки» з початку 1994р. Нові стандарти еконо-мічного освіти за спеціальністю «Економічна теорія» (спе-ціалістів, 5 років) передбачають введення обов'язкового в рамках Феде-рального компонента курсу «Теорія перехідної економіки».
За осталь-ним спеціальностями «Теорія перехідної економіки» буде читатися як «органічно-складова, відносно самостійна і завершальна частина курсу загальної економічної теорії». У програму «Економічна теорія» підготовки магістрів в рекомендований перелік спеціальних дисциплін також включена теорія перехідної економіки, а в число дисципліну федерального компонента - «Економіка перехідного періоду Рос-ці та СНД».
Безпрецедентний в історії соціально-економічна криза блешні-ства соціалістичних країн у 80-ті і 90-ті роки ХХ століття поставив перед економічною наукою складні проблеми не тільки з аналізу та обоб-щенію причин кризи, але і, що ще більш важливо, з подолання цьому кризи. Фактично криза вирішено було дозволити переходом від преж-ній системи господарювання до іншого - ринковій системі. Однак еконо-мическая теорія як у нас, так і на Заході виявилася не готова до такого повороту подій і не могла відповісти на безліч питань, що виникли в ході економічних реформ.
Зараз ясно одне, що перехід до ринкової економіки займе тривалий час і економічної теорії належить вирішити завдання теоретичного узагальнення закономірностей трансформа-ції економічних систем.
Економічні трансформації є предметом особливої науки, що виникла в другій половині 20 століття - транзитології. Безумовно, нель-зя вважати, що в рамках ЕТ існує особлива наука, кожна економіч-ська школа намагається внести свій вклад в аналіз явища, чітко визна-лився як перехід від індустріального суспільства до постіндустріаль-ному.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВСТУП "
 1. Введення
  Введення
 2. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  Багато хто звик звинувачувати економічну науку в відсталості. В даний час цілком очевидно, що наша економічна теорія знаходиться не в кращій формі. У людському знанні немає стану досконалості, як немає його і у інших людських досягнень. Людина позбавлена всезнання. Найдосконаліші теорії, що задовольняють на перший погляд нашу спрагу знань, одного разу виправляються або замінюються на
 3. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  Розробка економічної теорії в такій мірі евристично залежить від логічних процесів обчислення, що економісти не завжди усвідомлюють фундаментальні проблеми, що лежать в основі методів економічного розрахунку. Економісти схильні сприймати економічний розрахунок як само собою зрозумілий. Вони не розуміють, що він є не кінцевою даністю, а похідним, що вимагає зведення до більш
 4. 4. Стабілізація
  Продуктом всіх цих помилок є ідея стабілізації. Вади урядового грошового регулювання і катастрофічні наслідки політики, спрямованої на зниження ставки відсотка і стимулювання ділової активності шляхом кредитної експансії, викликали до життя ідеї, які врешті-решт породили гасло стабілізації. Можна пояснити його виникнення і його привабливість, можна
 5. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  Єдиний спосіб вивчення проблеми діяльності це уявити, що в кінцевому рахунку діяльність прагне до такого стану справ, в якому більше не буде діяльності, чи то тому, що будь-яке занепокоєння буде усунуто , чи то тому, що подальше усунення занепокоєння неможливо. Таким чином, діяльність веде до стану спокою, до відсутності діяльності. Відповідно,
 6. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  В ідеальній конструкції стаціонарної економіки загальна сума прибутку всіх підприємців дорівнює сумі всіх збитків підприємців. Прибуток, що отримується одним підприємцем, в загальній економічній системі врівноважується збитком іншого підприємця. Збільшення витрат споживачів на придбання певного товару врівноважується зменшенням їх витрат на придбання інших
 7. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  Проблема цін і витрат досліджується і за допомогою математичних методів. Завжди існували економісти, які вважали, що єдиним підходящим методом вивчення економічних проблем є математичні методи, і що висміювали економістів-логіків як літературних економістів. Якби антагонізм між економістами прихильниками логіки і математики представляв собою просто розбіжності
 8. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 9. 15. Химера неринкових цін
  Ціни явище ринкове. Вони породжуються ринковими процесом і є спинним мозком ринкової економіки. Поза ринку цін не існує. Ціни не можна, так би мовити, сконструювати синтетично. Вони є рівнодіюча певного збігу ринкових фактів, дій і реакцій членів ринкового співтовариства. Безглуздо вдаватися споглядальним роздумів з приводу того, якими могли б бути
 10. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  За своєю реалізованості різні товари і послуги істотно відрізняються один від одного. На деякі товари легко можна знайти претендента, готового заплатити максимальну компенсацію, яку можна отримати на ринку при даному положенні справ, або трохи меншу. Є товари, на які важко швидко знайти споживача, навіть якщо продавець готовий задовольнятися значно нижчими
© 2014-2022  epi.cc.ua