Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

1.Спрос на капітал


На ринку капіталу формується один з видів факторного доходу - відсоток, який був об'єктом аналізу у Е . Бем-Баверка, А. Маршалла, І. Фішера, Ф. Найта, В. Парето, Д. Хікса, П. Самуельсона. За К. Марксом капітал - це вартість, що приносить додаткову вартість. У більш широкому аспекті під капіталом розуміється цінність, що потік доходу (цінні папери, людський капітал, земля, виробничі фонди). Але більш вузько на ринку факторів виробництва під капіталом розуміється фізичний капітал або виробничі фонди, капітальні блага. Сакс Д. і Ларрен Ф. зазначають: «Під капіталом розуміється со-вокупность підприємств, обладнання та інших факторів тривалого користування".
Особливості капіталу як фактора виробництва:
1.В відміну від інших факторів виробництва капітал пов'язаний з поня-ством сполучених методів виробництва, тобто пов'язаних з тимчасовим ла-гом. Типовим прикладом є Робинзонада. Робінзон в день ловить і з'їдає 4 куріпки. Він може місяць виготовляти сильця і ловити 10 куро-патоки, але він повинен голодувати місяць або зайняти 4х30=120 куріпок. Це визначає чисту продуктивність капіталу 300-120=180 курей., 180 курей. може дозволити заплатити за кредит.
2. Другою особливістю капіталу є його відтворюваність економічною системою на відміну від праці і землі.
3.Проізводность попиту на капітал від попиту на продукцію, яка виробляється з його допомогою.

Чистий продуктивність капіталу визначає дохід на капітал і природну норму відсотка: 180:120 х100%=150%. У силу цієї вироб-тивність капітал і користується попитом.
Суб'єкти попиту на капітал - підприємці, фірми. Первинні суб'єкти пропозиції капіталу-домашні господарства.
Попит на капітал - це попит на інвестиційні кошти, а не про-сто на гроші. Інвестиційні кошти - це сума грошей для покупки капіталу у фізичній формі.
Крива попиту на капітал - це крива його граничного продукту. Як відомо, граничний продукт кожного фактора знижується при збіль-чении його використання, якщо величина іншого чинника виробництва ос-шається незмінною. Наприклад, кожна додаткова одиниця вводиться капіталу збільшує обсяг випуску, але із зростанням капіталу все меншою мірою. Ця властивість виробничої функції відомо як закон уби-вающей граничної продуктивності капіталу.
На малюнку 26а обсяг випуску показаний як функція від капіталу при постійному рівні використання праці у виробничому процесі. Нахил кривої випуску, який вимірює прирощення його обсягу в залежності від приросту обсягу використовуваного капіталу, дає представле-ние про MPK при всіх конкретних рівнях капіталу. При високому його рів-ні крива стає більш пологою. Якщо рівень капіталу спочатку високий, подальше його підвищення мало змінює обсяг випуску.
Це на-блюдение ще раз підтверджує факт спадної продуктивності ка-питала.

Рис. 26. Виробнича функція і попит на капітал
На малюнку 26б MPK показаний, як функція капіталу. Графік MPK побудований для даного рівня використання праці. Однак що произой-дет, якщо раптово у виробничий процес буде включений додатковий працю? Ми будемо виходити з того, що за будь даному рівні інвестиційних коштів більш високий рівень L веде до підвищення граничної продуктивності капіталу. Тоді із збільшенням L (див. мал. 26б) MPK також зсувається вгору.
Крива попиту на капітал як відображення його граничної прибутковості (продуктивності) відображає відомий закон спадної прибутковості: у міру зростання інвестиційних коштів знижується граничний продукт ка-питала, тобто рівень доходу на капітал знижується в міру зростання обсягу застосовуваних інвестиційних коштів. Тому в багатьох капіталам країнах прибутковість капіталу нижче, ніж у менш розвинених. В умовах со-завершеною конкуренції природна норма відсотка внаслідок міграції-ції капіталу між галузями вирівнюється (і за К. Марксом також), але за інших рівних умовах.
НТР зрушує криву попиту на капітал вправо і підвищує його до-ходность.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1.Спрос на капітал"
 1. 2. Ринок капіталу. Процентна ставка
  попит і пропозицію грошового капіталу . Ринок капіталу як структурна ланка ринку факторів виробництва є типовим ринком. У принципах його організації і в механізмі його функціонування, встановлення рівноваги є багато спільного з аналогічними процесами на ринку праці. А саме: - обсяг попиту на фізичний капітал носить похідний характер по відношенню до попиту на кінцеву
 2. Процентна ставка
  попиту на вільні гроші, що також не могло сприяти падінню величини відсотка. К. Маркс розмежовував розуміння капіталу-власності і капіталу-функції. Відсоток тут - це дохід капіталу-власності, плата капіталісту за те, що він є його власником. А перед приємницької дохід - винагорода капіталу-функції, при привласнювати капіталістом у зв'язку з його організаційної
 3. Висновки
  попит фірм на фізичний капітал (на ринку факторів) і грошовий капітал, обслуговуючий середньострокові і довгострокові операції банків (на ринку позикових капіталів). Обсяг попиту на фізичний капітал носить похідний характер по відношенню до попиту на кінцеву продукцію. При оптимізації попиту на капітал діє правило MRP=МКС. 9. Пропозиція капіталу являє собою вкладені домашніми
 4. Неокейнсианские моделі економічного зростання
  попитом і пропозицією, веде до безробіття, нестійкості економічного розвитку. Він і його послідовники обстоювали державне регулювання факторів, що впливають на ефективний попит, що й забезпечує стійкість економіки. У числі послідовників Кейнса - такі представники неокейнсі-анства, як Рой Харрод, Ніколас Калдор, Овсій Домар, Елвін Хансен, Джоан Робінсон . Не тільки
 5. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  попиту та пропозиції. Саме Маршалл ввів в економічну теорію поняття "ціна попиту" і "ціна пропозиції". " Ціна попиту ", по Маршаллу, визначається корисністю товару, при цьому саму корисність він розглядає як максимальну ціну, яку готовий сплатити за товар покупець. Іншими словами, функція попиту на товар залежить від граничної корисності, а ціна попиту ні що інше, як грошова оцінка
 6. Тема 28. РИНОК КАПІТАЛУ
  попит на капітал формують підприємці. Ринкова пропозиція фактора «капітал» здійснюють домогосподарства. Величина капіталу, пропонованого домогосподарствами на ринку, залежить від відсоткової ставки , виплачуваної за користування позиковими ресурсом: чим вона вища, тим активніше надходить капітал на ринок. Однак тут є межа для будь-якого з домогосподарств, так як у людей виникає
 7. Тема 29. ВІДСОТКОВА СТАВКА ТА ІНВЕСТИЦІЇ
  попиту і пропозиції: процентна ставка зростає, якщо збільшується попит на капітал, і, навпаки, знижується при зростанні його пропозиції (рис. 29.1). Отже, відсоткова ставка - це рівноважна ціна на ринку капіталу. У господарській практиці процентні ставки різняться за термінами надання, умовами позик, ступенем забезпечення і т. д. {foto71} Рис. 29.1. Рівновага на ринку
 8. Промисловий економічний цикл
  попит на позичковий капітал. Це створює передумови для певного накопичення капіталу і сприяє пожвавленню виробництва. Тоді настає нова фаза в русі циклу - пожвавлення. Безробіття скорочується, зростає купівельний попит, спостерігається підвищення цін, норми прибутку, зростає попит на капітал, а отже, і збільшується ставка позичкового відсотка. Пожвавлення поступово охоплює
 9. Теорема вирівнювання цін на фактори виробництва (теорема Хекшера-Оліна-Самуельсона)
  попит на працю, що є дефіцитним в даній країні фактором, відносно скорочується, що призводить до зниження його ціни - заробітної плати. В іншій же країні, щодо краще наділеною трудовими ресурсами, спеціалізація на виробництві трудомістких товарів призводить до значного переміщенню трудових ресурсів у відповідні експортні галузі. Зростання попиту на працю веде до зростання
 10. Неокласична теорія
  попитом на них в різних країнах: вони рухаються звідти, де їх гранична продуктивність низька, туди, де вона висока. Для капіталу гранична продуктивність визначається насамперед процентної ставкою. Але при цьому Олін вказував на додаткові моменти (крім різниці в процентних ставках), які впливають на міжнародний рух капіталу: митні бар'єри (заважають ввезення товарів і
© 2014-2022  epi.cc.ua