Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Висновки

1. Капітал - найважливіший фактор і ресурс господарської діяльності, головний об'єкт ринку капіталу. Він має багато значень, але найбільш про-ний - це будь-який ресурс економіки, створюваний з метою виробництва більшої кількості економічних благ і здатний приносити дохід.
2. Розрізняють такі види і форми капіталу: промисловий (продуктивний), торговий (купецький), лихварський (позичковий); фізичний і фінансовий, людський і юридичний; грошовий, продуктивний і товарний; стартовий і поточні витрати; авансований постійний і змінний; вільний, споживчий та допоміжний; Статутний.
3. Капітал - це рухома вартість, яка у своєму русі проходить кругообіг (послідовне проходження капіталу через три стадії і три функціональні форми) і оборот (це кругообіг, розглянутий не як окремий акт, а як періодично повторюваний процес).
4. За способом перенесення вартості капіталу на новий продукт виділяють основний (вартість якого переноситься на продукт поступово і повертається до підприємця по частинах) і оборотний (вартість якого входить в готовий продукт цілком і повністю повертається до підприємця в грошовій формі і протягом одного кругообігу) капітали. Виділяються також фонди обігу та оборотні кошти.
5. Мірою споживання основного капіталу виступає фізичний і моральний знос. Облік зносу має велике значення для встановлення норм амортизації.
6. Показниками ефективності використання капіталу є: швидкість обороту, фондовіддача, матеріаломісткість, коефіцієнт оборотності, термін окупності.
7. Ринок капіталу виступає складовою частиною ринку факторів (ресурсів) виробництва і ринку позикових капіталів, 1 які характеризуються певною специфікою.

8. Попит на капітал - це попит фірм на фізичний капітал (на ринку факторів) і грошовий капітал, обслуговуючий середньострокові і довгострокові операції банків (на ринку позикових капіталів). Обсяг попиту на фізичний капітал носить похідний характер по відношенню до попиту на кінцеву продукцію. При оптимізації попиту на капітал діє правило MRP=МКС.
9. Пропозиція капіталу являє собою вкладені домашніми господарствами у виробництво грошові кошти, надані в користування бізнесу у формі матеріальних засобів.
10. Типи ринкових структур на ринку капіталів такі ж, як і на ринку товарів і послуг: досконала конкуренція, монополії і монопсонії, олігополії і олігопсонії, монополістична конкуренція і дуополии.
11. Відсоток - це ціна капіталу, а саме та частина доходу, яку отримує власник капіталу протягом року. Якщо вона виражається у відсотках, то такий дохід називається процентною ставкою.
12. Розрізняють три підходи до розуміння сутності і джерела (причин) освіти відсотка: марксистський, в рамках теорії чистої продуктивності, і психологічний підхід в теорії граничної корисності.
13. З позицій теорії попиту та пропозиції величина відсотка визначається як своєрідна рівноважна ціна. Розрізняють середню і ринкову, номінальну і реальну ставки відсотка. Ринок капіталу часто називають ринком інвестицій.
14. Інвестиції різними економічними школами характеризуються по-різному. У російській практиці інвестиціями називаються всі види активів, що вкладаються в господарську діяльність в-цілях отримання доходу (фінансове визначення), або всі витрати на створення, розширення і технічного переозброєння основного капіталу, а також на пов'язані з цим зміни оборотного капіталу (економічне визначення).
Розрізняють інвестиції валові та чисті, матеріальні, фінансові (портфельні), нематеріальні; державні та приватні; надійні і ризикові; довгострокові і короткострокові.
15. При інвестуванні необхідно зіставляти витрати і доходи, що у різний час. Для цього використовується дисконтування - процес, зворотний нарахуванню складних відсотків. Інвестувати потрібно тільки тоді, коли очікувані доходи будуть вищими, ніж витрати, пов'язані з інвестиціями.
Терміни і поняття
Капітал: фізичний, фінансовий, людський, юридичний, грошовий, продуктивний, товарний; торговельний і позичковий, промисловий і лихварський, стартовий; авансований постійний і змінний, вільний, споживчий і допоміжний, статутний, основний і оборотний; стартовий, власний і позиковий
Кругообіг капіталу
Оборот капіталу
Час обороту
Швидкість обороту
Амортизація
Амортизаційний фонд
Фізичний і моральний знос капіталу
Норма амортизації
Фондовіддача
Матеріаломісткість
Фондомісткість
Коефіцієнт оборотності
Мобільність капіталу
Ліквідність капіталу
Ринок капіталу
Грошовий ринок
Ринок позикових капіталів
Іпотечний ринок
Фінансовий ринок
Попит на ринку капіталу
Пропозиція на ринку капіталу
Рівновага на ринку капіталу
Відсоток
Процентна ставка
Інвестиції: валові і чисті
Структура інвестицій
Дисконтування
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Висновки"
 1. 2. Передумови людської дії
  висновки дійсні для будь-якого виду діяльності, незважаючи на переслідувані при цьому цілі. Це наука про засоби, а не про цілі. Вона використовує поняття щастя чисто у формальному сенсі. У термінах праксиологии твердження Єдина мета людини досягнення щастя тавтологічні. У ньому не сформульовано положення справ, щодо якого людина очікує щастя. Ідея про те, що мотивом
 2. 6. Інша Я
  висновків сучасних природничих наук. Враховуючи, що наука не може запропонувати нам остаточної істини та й хто знає, що таке насправді істина, щонайменше виразно можна сказати, що її результати ведуть нас до успіху. Але саме коли ми стаємо на цю прагматичну точку зору, порожнеча догм панфізікалізма стає особливо очевидною. Як вказувалося вище, науці не вдалося
 3. 1. Праксиология та історія
  виведення, що продемонструвала практичні докази своєї доцільності, хоча її задовільна епістемологична характеристика залишається поки невирішеною проблемою. Досвід, з яким мають справу науки про людську діяльність, завжди являє собою складні явища. Відносно людської діяльності не можна ставити лабораторних експериментів. Ми не маємо можливості
 4. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  виводиться з досвіду. Цю позицію легко можна пояснити як перебільшену реакцію на крайнощі теології і помилкової філософії історії та природи. Метафізики прагнули інтуїтивно відкрити моральні заповіді, сенс історичної еволюції, властивості духу і матерії і закони, що керують фізичними, хімічними та психологічними подіями. Їх невловимі спекуляції безтурботно ігнорували повсякденне знання.
 5. 3. Апріорі і реальність
  виводяться з посилок і вже містяться в них. Отже, згідно популярному запереченню вони нічого не можуть додати до нашого знання. Всі геометричні теореми укладені в аксіомах. Поняття прямокутного трикутника вже включає в себе теорему Піфагора. Ця теорема тавтологія, її дедуктивні результати складаються в аналітичному судженні. Проте ніхто не візьметься стверджувати, що
 6. 5. Принцип методологічної одиничності
  висновків, то повинні розглянути ці обмеження. Людське життя це безперервна послідовність одиничних дій. Але одиничне дію ні в якому разі не ізольовано. У ланцюжку дій існують зв'язки, що формують з неї дію більш високого рівня, націлене на більш віддалені результати. Кожна дія має два аспекти. З одного боку, це часткове дію в структурі
 7. 8. Концептуалізація і розуміння
  висновків. Виникає нерозв'язний конфлікт. Але його причина не в довільному поводженні з конкретним історичним явищем. Він виникає внаслідок наявності невирішених проблем в неісторичних науках. Припустимо, стародавній китайський історик повідомляє, що гріх імператора викликав катастрофічну посуху, але коли імператор спокутував свій гріх, знову пролився дощ. Жоден сучасний історик не прийняв би
 8. 10. Метод економічної науки
  виведення всіх теорем праксиологии, знання сутності людської діяльності. Це наше власне знання, оскільки ми люди; жодна істота людського походження, якщо патологічні стани не звели його до простого рослинного існування, не позбавлене його. Для розуміння цих теорем не потрібно ніякого особливого досвіду, і ніякий досвід, яким би багатим він не був, не здатний розкрити їх
 9. 2. Логічний аспект полілогізма
  висновки, хоча і правильні з точки зору авторської логіки, але невірні з точки зору пролетарської, арійської або німецької логіки. І нарешті, має бути пояснено, до яких висновків повинна вести заміна хибних висновків автора на правильні висновки логіки критика. Всі знають, що подібних спроб не було і не буде. Далі, існує факт розбіжностей щодо життєво важливих проблем
 10. 2. Сенс ймовірності
  виведення значно ширше, ніж проблеми, складові область обчислення ймовірності. Тільки історичну першість математичної трактування могло призвести до упередження, що ймовірність завжди означає частоту. Інша помилка полягає у змішуванні ймовірності з проблемою індуктивного міркування, застосовуваного в природничих науках. Спроби замінити загальною теорією ймовірності категорію причинного
© 2014-2022  epi.cc.ua