Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

2. Сутність та напрямки аграрної реформи в Росії


Заглиблюється аграрний криза в Росії не є результатом тільки становлення ринкових відносин в аграрній сфері. Падіння про-виробництва сільськогосподарської продукції у великих колективних господарствах, їх важке фінансове становище - результат 60-річного гос-подстве неефективного в сільському господарстві великого виробництва, що тримається лише на масованої фінансової підтримки держави. Слід врахувати, проте, що падіння виробництва сільськогосподарської продукції у великих господарствах компенсувалося його зростанням в особистих підсобних господарствах, де зараз проводиться 44% валової сільськогоспо-дарської продукції (на початку 80-х років - 1/3).
Сучасна аграрна реформа в Росії, розпочата, як і інші на-правління ринкових перетворень, з 1991 р., традиційно для Росії планувалася і здійснювалася, як столипінська та інші реформи, зверху. Основними її напрямками є:
- земельна реформа, тобто приватизація землі в приватну і загальну доле-ву власність;
- реорганізація радгоспів і колгоспів, приватизація державних сільськогосподарських підприємств;
- приватизація підприємств 3 сфери АПК (зберігання, переробки , об-слуговування та матеріально-технічного забезпечення сільського госпо-дарства).
За Конституцією РФ земля є надбанням народу, проживаю-ного на даній території. Від імені народу розпоряджаються землею районні адміністрації.
Етапи земельної реформи в Росії:
1. 1991 р. - виділення із земель колгоспів і радгоспів земель сільських насе-лених пунктів - в Ростовській області за нормами: до 1 га пріусадеб-них ділянок і до 4 га пасовищ для худоби на 1 селянський двір, - в це-лом 865 тис.
га в області.
2. 1992 р. - створення фонду перерозподілу земель за рахунок 10% вилучених у колгоспів і радгоспів неефективно використовуваних земель (233 тис. га в Ростовській області).
3. 1992 - 1993 рр.. - Приватизація земель колективами колгоспів і радгоспів по среднерайонной нормі і формування нового фонду перерозподілу лення земель за рахунок земель, що перевищують безкоштовно приватизований-ні (відповідно 5,93 млн. га по Росії та 386,2 тис. га в Ростовській області).
4. 1993 -1994 рр.. - Введення указу Президента "Про регулювання земельних відносин та розвитку аграрної реформи в Росії", який вирішував оренду земельних часток у складі колективних господарств іншим зем-лепользователям без згоди інших власників.
5. 1993 -1996 рр.. - Введення "Положення про реорганізацію сельскохозяйст-ських підприємств з урахуванням практики Нижегородської області".
6. Березень 1996 - введення указу Президента РФ "Про реалізацію констатує-ційних прав громадян на землю».
Здійснення земельної реформи створило нову соціально-економічну структуру землеволодіння та землекористування, яка на прикладі Ростовської області представлена в таблиці 8.
Таблиця 10.
Соціально-економічна структура землекористування на 1.01.1998г. Ростовська область Росія Найменування землекористувачів сельскохозяйст-ються угіддя, тис. га у% до загальної площі сільськогосподарським угіддя,
тис. га Селянські господарства 673 7.7 12 200 Асоціації селянських господарств 114.6 1.3 Колективи громадян з садівництва і огородніче-ству
31.8
0.4
1922.1 Госсельхозпредпріятія 1997 23.
3 66600 Колгоспи 1694.9 19.8 АТ, ТОВ та інші недержавні сільськогоспо-дарські підприємства
3225.8
37.6
108 000 Інші підприємства 275.7 3.2 Землі сільських населених пунктів 428.9 5.0 6354 Фонд перерозподілу 386.2 16000 Інші землі 261.9 3.1
Другий напрямок аграрної реформи - реорганізація колгоспів і радгоспів в основному в партнерства. Якщо для великих промислових підприємств створення партнерств у процесі приватизації було заборонено-но, то приватизація землі та майна в агросфері здійснювалася в на-правлінні створення підприємств з власністю зайнятих.
Особливі умови визначені законодавством для реорганізації спеціалізованих радгоспів (рисо-, плодо-, овоче-, тваринницьких). Вони полягають в тому, що хоча землі та майно, що забезпечують виробництво даних видів продукції, становлять часткову власність ність працівників і пенсіонерів, але виділу при виході з господарства в на-турі не підлягають.
Приватизація підприємств 3 сфери АПК практично завершена. Вона здійснювалася через відкрите акціонування, в основному з придбанням колективами цих підприємств 51% акцій. 10% акцій резерви-рова для продажу фермерам даної зони, а решта по закритій квотною підписці були куплені реорганізованими колгоспами і совхо-замі зони. Такий варіант приватизації забезпечив монопольне положен-ня переробників по відношенню до виробників сільськогоспо-ного сировини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Сутність та напрямки аграрної реформи в Росії "
 1. ТЕМА 8. Аграрні відносини і аграрна реформа в перехідній економіці
  напрямки аграрної реформи в Росії. 3.Характеристика сучасного сільського господарства Росії 4.Інстітуціональние основи реструктурування агросфери. 5.Уровень і перспективи державної підтримки сільського госпо-дарства в перехідній економіці. Висновок. Програмна анотація. Ринок земельних ресурсів і земельна рента. Нормативна ціна землі. Структура аграрних відносин і
 2. Лекція 10-я Нова історична школа
  сутність молодої історичної школи. Другою особливістю молодий історичної школи є проповідь емпіризму, боротьба з економічною теорією, в част-ності з абстрактним методом дослідження. У цьому відношенні історична школа справила великий вплив не тільки на не-німецьких економістів, але і на американських. В американській літературі широко проповідується повзучий емпіризм. Собст-
 3. 5.6. Економічна політика Катерини II
  сутність аграрної політики Катерини II характеризує-ся такими рисами: * зростання дворянського землеволодіння; * перетворення землі в товар; * розвиток селянської та купецької власності на зем-лю; * зміна феодальних повинностей . Під впливом підвищується попиту на сільськогосподарську продукцію посилювалася експлуатація селянства. У Черноземье по-стійно збільшувався обсяг
 4. 2. Фрідріх Ліст - економіст-геополітик
  суті продуктивних сил. Він вказував, що можна написати цілу книгу про добродійний вплив інституту майорату на розвиток продуктивних сил англійської нації, а з іншого боку, відзначав згубний вплив на промисловість Іспанії, Португалії та Франції ідеї, що для дворянства негожі заняття торгівлею і промислами. 2. Вченню про розподіл праці і принципу порівняльних
 5. 1. Ринок, план, рівновагу
  напрямку від рівноваги на ринку ^ є ліквідація ринку і встановлення у відповідній ів ласті закінченого строго планового розподілу з повним отк зом від вимог закону цінності ». Юровський побоювався, що реак цією на відсутність рівноваги може стати неринковий принци | «планового розподілу» - «у своїй закінченій формі має м розподілу за картками» 9. Виділивши основні
 6. Коментарі
  напрямок політичної економії, що виникло в середині XIX в. у Німеччині. Назва походить від історичного методу, який її теоретики (В. Рошер, Б. Гільдебранд, К. Кніс та ін.) намагалися ввести в політекономію. Представники історичної школи заперечували наявність спільних для всіх країн економічних законів, підкреслювали неповторність шляхів економічного розвитку кожної окремої країни, а
 7. Генезис економічної науки
  сутності, цілі і завдання економічної системи , економічна теорія виникла в XVI-XVII ст. Це період становлення капіталізму, зародження мануфактури, поглиблення суспільного розподілу праці, розширення зовнішніх і внутрішніх ринків, інтенсифікації грошового обігу. На ці процеси економічна наука відгукується появою меркантилізму. Сутність вчення меркантилістів зводиться до
 8. 1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
  спрямовану на формування та забезпечення перемоги соціалістичного устрою. Уклад тут розглядався як форма господарства. Концепція «природного» порядку змінюється в кінці XIX ст. критикою капіталістичної ринкової системи господарювання, постановками про можливу заміну її іншим ладом вже не тільки марксизмом, впитавшим і перетворив, ідеї соціалістів-утопістів, а й рядом найвизначніших
 9. 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
  сутність реструктуризації економіки на мікро-і макрорівнях. Реструктуризація підприємства - це широке коло заходів, спрямованих на підвищення економічної ефективності та ринкової конкурентоспроможності. Реструктуризація може проводитися двома принципово різними шляхами, які використовуються в ході ринкових реформ в країнах з перехідною економікою. Перший - проблеми реструктуризації
 10. Лекція 12-я Неокантіанство і «соціальний напрям»
  сутність громадськості них відносин, яка нібито «полягає в зовнішньому, т. е правовому регулюванні спільної діяльності людей> / Висувалася теза, що основний момент, який характеризує сутність суспільних відносин, є правове регулювання-ня, наявність правових норм. На перший погляд здається, що Штаммлер погоджувався з Марксом. Насправді Штаммлер спотворює погляди
© 2014-2022  epi.cc.ua