Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

3. Внутрішня реструктуризація


Причинами повільної внутрішньої реструктуризації підприємств є:
? неефективність системи управління внаслідок відсутності страті-гии, незнання кон'юнктури ринку, низької кваліфікації менедж-мента, неефективності фінансового менеджменту.
? відсутність відповідальності менеджерів перед власниками,
? низькі розміри статутного капіталу,
? відсутність механізму стягнення майна на сплату боргу,
? високі витрати на соціальну сферу,
? диференціація цін природних монополій,
? відсутність інформації у акціонерів.
Стимульоване державою процес переходу підприємств на ринкові принципи функціонування - це зміст реформи під-приємств.
Мета реформи - їх реструктуризація, тобто поліпшення управління, підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності про-дукції, продуктивності праці, зниження витрат.
Завдання реформи підприємств:
? забезпечення інвестиційної привабливості підприємства,
? захист прав акціонерів,
? розмежування відповідальності власників і менеджерів,
? виконання рішень судів,
? забезпечення достовірною інформацією,
? створення ефективного менеджменту.
Після первинного фінансового оздоровлення і появи зацікавленими власників можлива реальна перебудова діяльності підприємств, яка вирішить кілька завдань:
1.освобожденіе підприємств від функцій, не властивих їм в ри-нічний економіці, через:
- введення держфінансування витрат по соцсфері,
-передачу соцінфраструктури на баланс місцевих органів влади,
- зняття обмежень на продаж або перепрофілювання об'єктів соцінфраструктури.

2.Внутрішня реструктуризацію підприємства:
- новий асортимент;
- маркетингові програми просування продукції;
-сертифікація;
- створення системи фінансового менеджменту;
- модернізація бухгалтерського обліку;
- створенню збутової мережі - лізингу;
- навчання новим методам роботи;
- зміна організаційної структури - двома способами:
а) шляхом виділення виробничих підрозділів підприємств в самостійні фірми, б) шляхом формування великих виробничих них комплексів з технологічно пов'язаних підприємств - холдингів, асоціацій, ФПГ.
Для здійснення цих заходів з реструктуризації держава має створити умови для реформування підприємств:
1.Відмінити особливе правове становище АТ, створених в процесі приватизації,
2.увелічіть мінімальний капітал АТ, підвищити відповідальність менеджерів за збереження майна і фінансові результати,
3.Встановити дозвільне право для менеджерів сумісник-ства,
4.повисіть відповідальність менеджерів за приховування інформації,
5.організавать їх підготовку та перепідготовку, забезпечити регист-рацію майнових прав,
6.ізменіть амортизаційну політику,
7.ускоріть передачу об'єктів соцсфери місцевим органам вла-сти,
8.ізменіть систему бухобліку,
9.ввесті єдині стандарти аудиту.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1.Какие фактори негативно впливають на ефективність функціонування підприємств?
2.Назовите причини неплатоспроможності підприємств.

3.Какие інституційні перетворення створюють умови для нормальної діяльності підприємств?
4.Какова критерії дієздатності підприємств?
5.Назовите причини повільної внутрішньої реструктуризації під-приємств.
6.Что включає внутрішня реструктуризація?
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Гайгер Л. Макроекономічна теорія і перехідна економіка. М., 1996. Гл.14.
2. Борисов Е.Ф. Економічна теорія. М., 1997. Гл.7.
3.Концепция реформування підприємств і інших комерційних організацій / / Російська газета. 1997. 13 листопада. С. 5.
4.Курс перехідної економіки. / Под ред. Абалкін А.І. М., 1997. Розділ 3.
5.Основи теорії перехідної економіки / За ред. Кисельової Е.А., Чепуріна М.Н. Кіров, 1996. Гл.13, 14.
6. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)» / / Рос-сийской газета. 1998. 20 січня.
7.Елекоев С., Зондхоф Г., Кролл Х. Реструктуризація промисло-вих підприємств / / Питання економіки. 1997. № 9.
8.Нещадін А. І ін Подолання кризи російської промисло-вості: фінансове оздоровлення і реструктуризація підприємств / / Во-тання економіки. 1997. № 4.
9. Батчіков С., Петров Ю. Промислова політика в реформаційний-ном виборі Росії / / РЕЖ. 1997. № 10.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Внутрішня реструктуризація "
 1. ТЕМА 5. Концепція та напрями формування підприємств у перехідній економіці Росії
  реструктуризації. 3.Внутренняя реструктуризація. Програмна анотація. Концепція реформування підприємств. Методи реструктуризації-ції підприємств. Комерціалізація. Демонополізація. Антимонополь-ве регулювання і розвиток конкуренції. Конверсія. Формування механізму функціонування державних і муніципальних під-приємств в перехідній
 2. 1. Необхідність реформування підприємств
  внутрішня реструктуризація підпри-ємств. Криза неплатежів проявляється у зростанні заборгованості підприємств і в першу чергу перед бюджетом. Причинами зростання неплатоспроможності підприємств являють-ся: - Дефіцит кредитних ресурсів у 1992-95гг. в результаті відсутності нормальної системи комерційного кредитування, в якості якої скрізь у світі виступає поставка продукції на умовах
 3. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  внутрішня група обіцяла ввести в 1999 р. загальну валюту . У кінцевому рахунку вони це зроблять не стільки тому, що цього хочуть, а тому, що не зробити цього було б занадто болісно і для людей всередині зони спільної валюти, і для людей поза нею. Для прийому в Спільнота країни повинні задовольняти вимогам конвергенції: це ряд умов, оголошених необхідними для членства, наприклад, дефіцити і
 4. Відкрита і закрита економіка
  внутрішня промисловість не зможе конкурувати з надходить з імпорту продукцією. Це на певному етапі може викликати кризу економіки, високе безробіття та інші біди, які супроводжують економічну кризу. Такі побоювання стояли перед країнами Латинської Америки в 80-ті роки, перед Східною Європою наприкінці 80 - початку 90-х років, з такими ж проблемами зіткнулася і Росія на рубежі
 5. Види цінних паперів
  внутрішньої позики (ОВВЗ), що є засобом реструктуризації внутрішнього валютного боргу. Поряд з центральним урядом і його органами цінні папери для кредитування заборгованості випускають місцеві органи влади. Це вже інший тип цінних паперів - муніципальні облігації. Як і інші облігації, вони представляють собою зобов'язання по відшкодуванню боргу до певного терміну з
 6. Типи приватних компанії
  внутрішніх власників (інсайдерів), бо вони, як правило, пом'якшуються загальної зацікавленістю в поліпшенні результатів діяльності. Однак серйозним недоліком є те, що у старого менеджменту немає достатнього досвіду роботи в ринкових умовах, а залучення зовнішніх інвесторів (аутсайдерів), які могли б привнести такий досвід і розширити обмежені інвестиційні можливості
 7. Золотий (золотомонетний) стандарт
  внутрішнього платіжного механізму, в якому кредит і безготівкові гроші зайняли панівне становище. Наслідком цього стало якісна зміна механізму утворення і покриття сальдо платіжного балансу. Значно розширився економічний інструментарій, який перебував у розпорядженні державних органів і призначений для поточного балансування міжнародних розрахунків.
 8. Глосарій
  внутрішній продукт (ВВП) - додана вартість всього обсягу товарів і послуг у всіх сферах економіки країни незалежно від національної належності підприємств, розташованих на території даної країни Валовий дохід - добуток ціни на кількість продукції Валовий національний продукт (ВНП) - додана вартість всього обсягу продукції і послуг у всіх сферах національної економіки
 9. 20.1. Фінанси підприємств і бюджет
  внутрішній продукт суспільства, первинні грошові накопичення, які надходять у порядку перерозподілу в централізовані фонди грошових коштів і забезпечують основну частину доходів бюджетної системи. Фінансування розвитку підприємств сфери матеріального виробництва здійснюється за рахунок власних коштів (в основному - прибутку та амортизації), залучених коштів з банківської сфери і
 10. Словник термінів
  внутрішній продукт (ВВП) - узагальнюючий макроекономічний показник, що відображає сумарну ринкову вартість кінцевих продуктів і послуг, вироблених на території країни, незалежно від національної приналежності функціонуючих у її народному господарстві юридичних і фізичних осіб за певний період часу. ВВП - модифікація іншого макроекономічного показника - валового національного
© 2014-2022  epi.cc.ua