Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Золотий (золотомонетний) стандарт


Дана організація системи грошового обігу та міжнародних розрахунків передбачала закріплення за золотом грошових функцій і офіційне встановлення фіксованого золотого змісту (паритету) національної грошової одиниці. Встановлений золотий паритет був і офіційною ціною золота. Золоті монети перебували до обігу і мали силу законного платіжного засобу. Центральні банки були зобов'язані обмінювати паперові гроші (банкноти, казначейські білети та інші грошові знаки) на золото за номіналом. Був дозволений вільний ввіз і вивіз золота в будь-якому вигляді. Валютні курси країн фіксувалися на базі золотих паритетів національних грошових одиниць і коливалися у вузьких межах «золотих точок», які визначалися витратами (в основному на транспортування і страхування), пов'язаними з переміщенням золота між країнами.
Історично у своєму класичному вигляді золотий стандарт сформувався у Великобританії на початку XIX в., А до кінця його він був встановлений практично в усіх основних промислово розвинених країнах (в Росії - з 1897 р.), тим самим перетворившись на світову систему.
В умовах золотого стандарту регулювання платіжного балансу здійснювалося в основному стихійно шляхом переливів золота з одних країн в інші через приватні канали.
Держава практично не брала участь у процесі регулювання міжнародних розрахунків, а офіційні золоті резерви були головним регулятором незбалансованості платіжного балансу.
Об'єктивна основа для ліквідації системи золотого стандарту у його класичному варіанті була підготовлена розвитком міжнародного руху капіталу і еволюцією внутрішнього платіжного механізму, в якому кредит і безготівкові гроші зайняли панівне становище.
Наслідком цього стало якісна зміна механізму утворення і покриття сальдо платіжного балансу. Значно розширився економічний інструментарій, який перебував у розпорядженні державних органів і призначений для поточного балансування міжнародних розрахунків. Маніпулювання валютним курсом шляхом девальвації чи ревальвації валюти, зміна облікової процентної ставки, проведення інфляційної або дефляційної політики для регулювання руху товарів, послуг і капіталу, використання міжнародних позик і кредитів і, нарешті, реструктуризація зовнішньої заборгованості - все це дозволяло підтримувати платіжні баланси певною мірою тимчасово врівноваженими і відсунути погашення негативного сальдо (за рахунок резервів золота) на невизначений час, наприклад періодично продовжуючи терміни погашення отриманих кредитів або залучаючи нові кредити.

Одночасно ставало ясним, що регулярне відновлення економічних відносин між партнерами різних країн робить можливим і необхідним накопичення ними іноземної валюти (у готівковій та безготівковій формах) як своєрідного резерву для швидкого погашення своїх зобов'язань перед партнерами країни з даної національною валютою. Безперервність переказу грошових коштів забезпечується наявністю певних валютних запасів на рахунках як комерційних, так і центральних банків. При цьому накопичуються в основному так звані резервні валюти, тобто національні валюти, найбільш широко застосовуються в міжнародних розрахунках.
Таким чином, були підготовлені об'єктивні умови для заміни системи золотого стандарту на більш ефективну систему. При цьому каталізатором послужила політична та економічна нестабільність у світовій економіці та міжнародних відносинах в період між двома світовими війнами і сама Друга світова війна.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Золотий (золотомонетний) стандарт "
 1. Терміни і поняття
  золотомонетний) стандарт Золотовалютний стандарт (Бреттон-Вудська валютна система) Система плаваючих курсів Валюта Валютний ринок Валютний кошик Валютний курс Пряма і зворотне котирування Валютний арбітраж Курс покупця і курс продавця Крос-курс Курс «спот» Курс «форвард» (форвардний курс) Відкрита позиція Паритет купівельної спроможності Страхування валютних
 2. Глосарій
  золотом і могли для цих цілей розмінюватися на нього в США та Великобританії; ціна золота була незмінна (35 дол за тройську унцію, тобто за 31,1 г), валютні курси були фіксовані, а регулювання валютних відносин між країнами (крім соціалістичних) здійснювалося через Міжнародний валютний фонд Золотий (золотомонетний) стандарт - валютна система, при якій за золотом закріплюються
 3. 6.2. ТИПИ ПЛАТІЖНИХ (ГРОШОВИХ) СИСТЕМ
  золотом). Монометаллизм - грошова система, при якій один метал (або срібло або золото) служить загальним еквівалентом. Система біметалізму існувала в XVI-XVIII ст. і забезпе-чує на той момент стійкість грошового обігу. Але з розви-ством виробництва виникла необхідність переходу до одного метал-лу для зниження коливання цін на товари і в кінці XIX в. биметал-лизм і срібний
 4. § 2. СУЧАСНІ КОШТИ
  золотого стандарту відбувся в два етапи. Перший удар по золотомонетному і золотодевизному зверненням завдав руйнівний світова економічна криза 1929-1933 рр.. Досить сказати, що вартість цінних паперів у західних країнах впала в 3-4 рази. При колосальному знеціненні паперових грошей їх було неможливо розмінювати на золото. У підсумку в 1931-1936 рр.. всередині всіх країн обмін паперових грошей
 5. 9. Специфічна цінність грошей
  золото і срібло. У другій половині XIX в. все більше і більше держав стали здійснювати демонетизацию срібла. У всіх цих випадках все, що застосовувалося в якості грошей, використовувалося також і в негрошових цілях. В умовах золотого стандарту золото є грошима, а гроші є золотом. Не грає ніякої ролі, що закон присвоює статус законного платіжного засобу тільки
 6. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  золото й іноземну валюту та мінімальної ціни на те, що тепер є не заступником грошей, а кредитними грошима або інструментами, що не мають покриття. Тоді з'являється ефект, описуваний законом Грешема.]. Емісія грошових сертифікатів заняття дороге. Необхідно надрукувати банкноти, викарбувати монету, організувати складну систему обліку вкладів, безпечне зберігання резервів,
 7. 15. Міжрегіональні курси валют
  золоту точку вигідно стане поставляти золото з Нью-Йорка в Амстердам. Ці поставки знизять обмінний курс гульдена в Нью-Йорку нижче експортної золотої точки. Причина відмінності між конфігурацією міжрегіональних обмінних курсів товарів і міжрегіональних обмінних курсів грошей полягає в тому, що, як правило, товари рухаються тільки в одному напрямку, а саме з місць надмірного виробництва в
 8. 16. Процентні ставки і грошове відношення
  золотий стандарт, в В срібний. Кредитор, що збирається надати позичку з А в В, повинен спочатку продати золото за срібло, а при погашенні позики продати срібло за золото. Якби на дату погашення ціна срібла проти ціни золота впала, то на основну суму позики, яка виплачується боржником (в сріблі), можна було б купити меншу кількість золота, ніж те, яке було витрачено кредитором в
 9. 17. Вторинні засоби обміну
  золотого запасу своїх країн у центральному банку. Інші банки (приватні банки, тобто НЕ наділені особливими привілеями і не мають право емітувати банкноти) обмежують свої залишки готівки потребами поточних угод. Вони більше не створюють резерву проти зобов'язань, за якими настає термін погашення. Вони не вважають за необхідне приводити у відповідність терміни погашення своїх
 10. 19. Золотий стандарт
  золото і срібло для служби в якості грошей через їх мінералогічних, фізичних і хімічних властивостей. Використання грошей в ринковій економіці суть праксиологической необхідний факт. Те, що саме золото або що-небудь ще використовується в якості грошей суть просто історичний факт і як такий не може бути осягнуть каталлактики. В історії грошей, як і в будь-якої історичної дисципліни, також
© 2014-2022  epi.cc.ua