Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

6.2. ТИПИ ПЛАТІЖНИХ (ГРОШОВИХ) СИСТЕМ


Грошова система являє собою встановлену государ-ством форму організації грошового обігу в країні. Грошова система кожної країни складається історично і закріплюється на раціональним законодавством.
Залежно від виду грошей (дійсні гроші або знаки вартості) розрізняють грошову систему двох типів: систему металевого обігу та систему паперово-кредитного обігу.
Система металевого обігу заснована на действитель-них грошах. В системі металевого обігу в залежності від того, один або кілька металів виконували роль грошей у вигляді мо-ні, виділяють два види грошової системи: біметалізм і мономера-таллізм.
Биметаллизм - грошова система, при якій роль загального еквівалента закріплена за двома металами (сріблом і золотом).
Монометаллизм - грошова система, при якій один метал (або срібло або золото) служить загальним еквівалентом.
Система біметалізму існувала в XVI-XVIII ст. і забезпе-чує на той момент стійкість грошового обігу. Але з розви-ством виробництва виникла необхідність переходу до одного метал-лу для зниження коливання цін на товари і в кінці XIX в. биметал-лизм і срібний монометалізм змінилися золотим монометал-лізм.
Виділяють три види золотого монометалізму: золотомонетний, золотослітковий та золотодевізний стандарти.

Золотомонетний стандарт існував в період розвитку ка-капіталістичного виробництва. При цьому стандарті золото беспрепят-середньо обмінювалося на банкноти і не заборонялося його рух між країнами. Кожна країна мала великі золоті запаси для забезпечення своєї національної валюти. Перша світова війна, тре-Бова великих військових витрат, призвела до скасування золотомонетного стандарту.
Після закінчення війни вводиться більш жорстка система золотого монометалізму, а саме, золотослітковий стандарт, предпола-гающим обмін банкнот на золоті злитки, та золотодевізний стан-дарт, при якому банкноти обмінювалися на девізи (платіжні кошти в іноземній валюті), які в свою чергу розмінюючись-лись на золото.
В результаті світової економічної кризи (1929-1933 рр..) Були скасовані всі види золотого монометалізму і утвердилася сис-тема паперово-кредитних грошей, тобто в обігу стали використовувати тільки замінники дійсних грошей (знаки вартості). Така система існує і в даний час.
Основні елементи сучасної грошової системи перерахування ни схематично на рис. 6.3.


Рис. 6.3. Елементи сучасної грошової системи
Реальне вартісне зміст грошової одиниці визначаються-ється не законодавчі прив'язкою до золота чи іншому грошового то-вару, а її купівельною спроможністю у світі товарів, економіч-ським і політичним становищем країни, роллю національної валю-ти в міжнародному грошовому і товарному обігу.

Основним фактором, безпосередньо регулюючим величину вартості грошей, є загальний рівень цін. Підвищення вартості грошей означає підвищення їх купівельної вартості, внаслідок зниження загального рівня цін (процес дефляції). І, навпаки, якщо підвищиться загальний рівень цін, то вартість грошей, або їх покупці-кові здатність, знизиться (процес інфляції).
Як бачимо, між рівнем цін і вартістю грошей існує обернено пропорційна залежність. На величину вартості грошей впливає і співвідношення пропозиції грошей і попиту на них.
Отже, сучасна паперово-кредитна система відрізняється від системи металевого обігу наступними характерними чер-тами:
1) скасуванням офіційного золотого вмісту в грошовій оди-ниці;
2) переважанням в грошовому обігу безготівкових платі-жей;
3) випуском кредитних грошей в порядку кредитування державного-ва, економіки, а також під приріст офіційних Золотова-валютних резервів країни;
4) посиленням державного регулювання грошового обра-домлення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.2. ТИПИ ПЛАТІЖНИХ (ГРОШОВИХ) СІСТЕМ "
 1. Коментарі
  типи, 59-62, 237-241 Ідеї, роль, 168-183 Ідеологія: вплив, 608; панівна, 177; марксистський сенс, 8, 72, 76, 80, 195; світогляд і, 169-178, 182; традиціоналізм і, 181 Витрати: бухгалтерський облік, 319-328; зовнішні, 614-621; обмежувальних заходів, 696 - 697; підприємницькі, 322; виробництва, 322, 347; реальні, 371, 596; зниження, 326; порівняльні, 150-155; транспортні,
 2. 9. Про ідеальному типі
  типи. Ідеальні типи це специфічні поняття, що застосовуються в історичному дослідженні та в представленні його результатів. Це концепції розуміння. Як такі вони докорінно відрізняються від праксиологических категорій і понять і від понять природничих наук. Ідеальний тип не є родовим поняттям, оскільки його опис не вказує на ознаку, присутність якого ясно і недвозначно
 3. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  типи, грунтуючись і посилаючись на категорії праксиологической теорії, нічого не змінює в фундаментальному логічному розрізненні ідеальних типів і економічних категорій. Економічні категорії відносяться до чистих інтегрованим функціям, ідеальні типи відносяться до історичних подій. У живому і діяльну людину неминуче поєднуються кілька функцій. Він ніколи не є просто
 4. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  платіжних документів, таких, як розрахункові палати. Всі ці фактори, безумовно, впливають на попит на гроші і величину залишків готівки індивідів і фірм. Але їх вплив непряме, через роль, яку вони відіграють у міркуваннях людей, що займаються визначенням величини достатнього запасу готівки. Вирішальне значення мають суб'єктивні оцінки відповідних людей. Дійові особи
 5. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  платіжними днями на одному і тому ж рівні. Кількість готівки в їхніх кишенях зменшується в міру наближення наступного платіжного дня. З іншого боку, торговці, що забезпечують їх усім необхідним для життя, відповідно збільшують свої залишки готівки. Обидва ці процеси обумовлюють один одного; між ними існує причинний залежність, що погоджує їх як у часі, так і
 6. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  платіжного засобу. Якщо щось насправді сприймається людьми як заступник грошей і тому є заступником грошей і одно по купівельній спроможності відповідної сумі грошей, то статус законного платіжного засобу не дозволить злобує людям своїми причіпками докучати оточуючим. Однак, якщо воно не є заступником грошей і торгується зі знижкою до номінальної
 7. 14. Платіжні баланси
  платіжним балансом. Кредит балансу завжди дорівнює дебету балансу. Якщо ми хочемо дізнатися положення індивіда в системі ринкової економіки, ми повинні подивитися на його платіжний баланс. Він розповість нам все про місце індивіда в структурі суспільного розподілу праці, покаже, що він дає оточуючим і що отримує або забирає у них. Він покаже, є людина економічно самостійним
 8. 15. Міжрегіональні курси валют
  платіжного балансу, полягає в тому, що вони приписують грошам виняткову роль. Вони не бачать, що стосовно міжрегіональних курсів обміну між грошима і товарами не існує ніякої різниці. Якщо торгівля між Х'юстоном і Ліверпулем взагалі можлива, то ціни на бавовну в цих двох місцях не можуть відрізнятися більше, ніж на загальну суму витрат, потрібних на доставку. Саме з тих же
 9. 19. Золотий стандарт
  платіжного засобу. Розмінні монети були не грошима, а заступниками грошей. Їх мінова цінність залежала немає від вмісту срібла, а від того, що в будь-який момент без затримок і витрат їх можна було поміняти на золото по повній номінальної вартості. Де-факто вони були борговими розписками, надрукованими на сріблі, вимогами на певну кількість золота. Протягом XIХ в. подвійний
 10. 2. Реакція ринку на втручання держави
  типи, які розганяють своїх суперників шляхом залякування або насильства. Якщо влада не бажає, щоб випадковість і насильство визначали розподіл наявної пропозиції і настав хаос, вона сама повинна регулювати, кому скільки дозволено купити. Вона повинна вдатися до раціонування [Для простоти в цьому параграфі ми досліджуємо тільки максимальні ціни на товари, а в наступному параграфі тільки
© 2014-2022  epi.cc.ua