Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

6.3. ПОНЯТТЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ. ВИМІР ГРОШОВОЇ МАСИ


Поняття грошей в тій чи іншій трактуванні дозволяє визначити категорію грошової маси та її структуру. У нашому викладі, най-більш поширеному, під грошовою масою розуміють всю сукупність грошей, що перебувають в обігу (пропозиція грошей). Вона складається з грошей, які використовуються для готівкових та безготівкових розрахунків. Готівкові розрахунки можуть здійснюватися в мелкоопто-вої та роздрібної торгівлі за допомогою банкнот і дрібної розмінної монети, які в загальному обсязі грошової маси становлять не-велику питому вагу. Сучасні тенденції розвитку готівкових розрахунків показують, що їх сфера звужується, і вони поступаються місцем розрахунками за допомогою чекових книжок та пластикових карток. Безна-особисті розрахунки використовуються при здійсненні великих угод в оп-тової торгівлі, як правило, між підприємствами і організаціями через банківські рахунки.
У процесі купівлі-продажу товарів, наданих послуг виникають розрахунки і платежі. Сукупність усіх грошових платежів утворює сукупний грошовий оборот. Сукупний грошовий оборот вклю-сподівається в себе готівкову грошову масу в обігу і безготівкові гроші, що знаходяться на рахунках у банках.
За часів «золотого стандарту» під грошима розуміли золо-ті монети, а також банкноти, розмінні на золото, і банківські гроші, у яких теж був «золотий» обмежувач. У сукупності вони становили грошову масу і були її структурними елементами.
Як бачимо, у грошової маси була металева основа.
З процесом заміщення «повноцінних» грошей банкнотами і бан-ковського депозитами принципово змінилася структура грошової маси. У випуску додаткових грошей і збільшенні грошової мас-си стали брати участь банки, і основою її формування став кредит чеками і векселями. Це означало, що кредитна система по-лучила можливість відігравати активну роль на грошовому ринку. В за-лежно від її стабільності (або нестабільності) залежить стан грошового ринку в цілому.
Структуру грошової маси становлять компоненти, відрізняю-щиеся один від одного ступенем ліквідності, під якою розуміється легкість перетворення фінансових активів у власне гроші, непо-безпосередніх використовувані для розрахунків. Абсолютно ліквідними вважа-ються готівку, так як вони не вимагають попереднього продажу як цінні папери або оборотності як депозити. Гроші - це готова купівельна сила.
Практично економічної аксіомою стало твердження про те, що величина грошової маси повинна мати свої межі і бути контрольованою. У практиці багатьох країн для її розрахунку використовують-ся спеціальні узагальнюючі показники, так звані денеж-ні агрегати, які одночасно відображають і її структуру - М1, М2, М3 і т.д. Ці показники пов'язують з іменами американських еко-номістів М. Фрідмена і А. Шварца. В Англії та Франції використовують-ють два таких показника, в Японії і Німеччині - три, в США - чотири.
Є відмінність і в підходах до відбору тих видів активів, які включаються в ці агреговані показники. Обумовлено це особливо-стями грошової системи кожної країни і пріоритетністю тих чи інших видів депозитів.
Для Росії характерна наступна угруповання грошової маси в агрегати, яка представлена на рис. 6.4.Рис. 6.4. Угруповання грошових коштів в грошові агрегати
Грошові агрегати М0 і М1 характеризують найбільш ліквідну частину грошової маси країни. Агрегати М2 і М3 мають здатне-стю постійно змінюватися.
Таким чином, грошові агрегати будуються з елементів перед-дущего агрегату і є носіями більшої маси грошей, але ме-неї ліквідною, ніж попередній. Рівень ліквідності визначається здатністю компонентів грошової маси швидко і беззбитково перетворюватися на загальноприйняте засіб обігу.
Між агрегатами має бути рівновага, в іншому випадку відбувається порушення грошового обороту. Функція підтримки рівноваги покладається на Центральний (або емісійний) банк, ко-торий регулює процес трансформації найбільш ліквідних де-ніжних агрегатів в менш ліквідні. Визначити всю величину де-ніжною маси в країні можна за допомогою підсумовування всіх грошово-них агрегатів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.3. ПОНЯТТЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ. ВИМІР ГРОШОВОЇ МАСИ "
 1. Коментарі
  поняття політичної і правової думки, що означає сукупність вихідних цінностей, принципів і прав, що випливають з природи людини і незалежних від соціальних умов. Ідея природного права розвивалася ще в працях давньогрецьких філософів, а в середні століття була складовою частиною християнських релігійних вчень (наприклад, Фома Аквінський). У XVIIXVIII вв. ідея природного права
 2. 6.4. ГРОШОВИЙ РИНОК. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ
  поняття сукупного попиту як категорії макроекономічного рівня, що включає поточний і трансакційний попит. Величина першого визначається обсягом поточних угод у грошових цінах, вто-рого - кількістю грошей, яке підприємство і індивіди хочуть мати в запасі для можливих угод у майбутньому. Попит на гроші можна розрізняти як споживчий і як інвестиційний. Особливо цікавий і
 3. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  поняття ринку, де всі угоди виконуються в результаті прямого обміну. Грошей не існує; товари та послуги обмінюються безпосередньо на інші товари і послуги. Ця ідеальна конструкція необхідна. Можна знехтувати проміжної роллю грошей, для того щоб зрозуміти: в кінцевому рахунку завжди відбувається обмін економічними благами першого порядку. Але при цьому завжди слід остерігатися ілюзії,
 4. 4. Стабілізація
  зрозуміти його як плід останніх 150 років грошового обігу та банківської справи, можна, так би мовити, як виправдання згадати пом'якшувальні обставини допущених помилок. Але подібні співчутливі пояснення не роблять ці помилки більш розумними. Стабільність, на встановлення якої спрямовані програми стабілізації, беззмістовне і суперечливе поняття. У людини схильність до
 5. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  поняттю. Епіс-Темологічне обговорення функціонального розподілу cм.: Кларк Дж. Б. Розподіл багатства. М.: Економіка, 1990. С. 2728; B?? Ц?? Hm-Bawerk E. von. Gesammelte Shriften / Ed. F.X. Weiss. Vienna, 1924. P. 299. Термін розподіл не повинен нікого вводити в оману; його викорис-тання в цьому контексті пояснюється роллю, яку в історії економічної думки грала ідеальна
 6. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  зрозуміти, що зло, з яким вони боролися, присутній в будь-якому виді державного втручання в діяльність банків. Сьогодні навіть самі фанатичні етатісти не можуть заперечувати, що всі пороки, нібито властиві вільної банківської діяльності, мало що значать порівняно з катастрофічними наслідками жахливої інфляції, причиною якої є привілейовані і контрольовані
 7. 19. Золотий стандарт
  поняття стабільності і незмінності купівельної спроможності. У живому і мінливому світі не може існувати ніякої стабільності купівельної спроможності. В ідеальній конструкції рівномірно функціонуючої економіки не залишається місця для засобу обміну. Зміна купівельної спроможності складає сутність грошей. Насправді противники золотого стандарту і не ставлять своєю метою домогтися
 8. 4.6. Додаткова інформація
  поняття і термінологія, або мають конкретну трактування в чинних законодавчих і нормативних актах, або загальноприйняті і однозначно розуміються в суспільстві поняття. Нижче наведені в алфавітному порядку найбільш вживані поняття у сфері нерухомості, за винятком тих, які докладно розглядаються в цьому навчальному посібнику Акт передачі - документ, використовуваний іноді замість
 9. ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ
  зрозумілий як для мовця, так і для слухача - спілкування між ними було б неможливо. Те ж саме і з грошима. Якщо вони не мають стабільною і передбачуваною цінності, то для боржників і кредиторів ведення обміну виявиться накладною справою: заощадження, інвестиції та угоди, розтягнуті в часі (наприклад, оплата в розстрочку купленого будинку або автомобіля) будуть пов'язані з додатковим
 10. Сукупний попит
  поняття реальних грошових запасів). Під реальним багатством, або реальними грошовими запасами, розуміють відношення номінального багатства індивіда (М), вираженого в грошовій формі, до загального рівня цін (Р): реальні грошові запаси=М / Р. Таким чином, даний показник - це не що інше, як реальна купівельна спроможність номінального багатства людини, яке може бути
© 2014-2022  epi.cc.ua