Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Відкрита і закрита економіка

В перехідній економіці здійснюються процеси трансформації командної економіки на ринкову.
Командний економіка - це, як правило, автаркія, тобто господарська відокремленість, закритість окремої країни від світових господарських зв'язків. Один з теоретичних аргументів прихильників автаркії в тому і полягає, що створення відокремленої від решти світу національної економіки нібито оберігає її від коливань світової економічної кон'юнктури, а отже, і від можливих у зв'язку з цим кризових явищ, з їх негативними наслідками.
Світовий досвід наочно демонструє, що країни з закритою економікою стають біднішими тих, які беруть участь у світогосподарських зв'язках, що вони ізольовані від нових технологій, ідей, іноземних інвестицій і т.д. Країни з закритою економікою прагнуть більше продавати, ніж купувати на світовому ринку. На жаль, скорочення імпорту, як правило, призводить до сумних наслідків для економіки, в тому числі і для експорту даної країни. Пояснюється це наступним:
- по-перше, підприємства-експортери залежать від імпортних матеріалів, які стають все більш недоступними через високі тарифи або обмежень (квот);
- по-друге, країні, що вводить обмеження на імпорт, загрожує, що інші держави дадуть відповідь на це обмеженнями на експорт даної країни. Введені імпортні бар'єри погублять стимули до експорту продукції;
- по-третє, через імпортних обмежень підприємства даної країни змушені витрачати свої ресурси на виробництво імпортозамінної продукції, яка могла б ввозитися в країну і з меншими витратами . Звідси можливість підприємств збільшувати виробництво продукції на експорт неминуче скорочуються.
Лібералізація зовнішньої торгівлі об'єктивно необхідна в країнах із закритою економікою, хоча ясно, що їх внутрішня промисловість не зможе конкурувати з надходить з імпорту продукцією.
Це на певному етапі може викликати кризу економіки, високе безробіття та інші біди, які супроводжують економічну кризу. Такі побоювання стояли перед країнами Латинської Америки в 80-ті роки, перед Східною Європою наприкінці 80 - початку 90-х років, з такими ж проблемами зіткнулася і Росія на межі третього тисячоліття. І все ж приєднання до світового економічного співтовариства приносить не тільки негативні (не секрет, що неконкурентоспроможне виробництво не виживе), а й позитивні результати, оскільки країна змушена буде розвивати свій експортний потенціал, що з'явиться чинником внутрішньої стабілізації.
Важелями переходу закритої економіки до відкритої, які частково або повністю ліквідують різні торгові бар'єри, можуть бути імпортні тарифи, мита, податки на експорт, імпортні квоти, ліцензування імпорту та ін; їх правильне поєднання означає лібералізацію зовнішньої торгівлі.
У Росії лібералізація зовнішньої торгівлі почала здійснюватися в 1992 р. з прийняттям низки правових актів, фактично отменявших монополію держави на зовнішньоекономічну діяльність. Підприємствам і організаціям будь-яких форм власності було надано право здійснювати експортно-імпортні операції, що призвело до різкого збільшення числа учасників зовнішньоекономічних зв'язків.
Лібералізація зовнішньої торгівлі дала можливість за допомогою імпорту забезпечити господарство в цілому і населення необхідними товарами і подолати товарний дефіцит, який дістався у спадок від планової економіки, обмежити свавілля монопольних виробників і істотно розширити збут продукції на зовнішніх ринках для національних виробників.
Російська економіка, яка характеризується зараз як перехідна економіка, вкрай диспропорційно і нестабільна.
Тому їй необхідні всі можливі засоби зовнішньоторговельного регулювання, включаючи захисні (протекціоністські) заходи. Але було б невірним негайно застосовувати інструменти жорсткої протекціоністської політики, бо це загрожує погіршенням відносин з країнами - споживачами російської експортної продукції і її кредиторами, зростанням внутрішніх цін і цілком ймовірними бюджетними втратами, та й погано узгоджується з курсом на формування відкритої ринкової економіки та інтеграцію Росії у світову господарську систему.
У конкретних умовах сучасної Росії «відкриття» національної економіки має бути поступовим, що спирається на продуману структурну політику, при розумному поєднанні заходів лібералізації і протекціонізму.
Неминуча в майбутньому реструктуризація зовнішньоекономічної діяльності в Росії може тим, що необхідно одночасно підтримувати хоча б на колишньому рівні діючий палив-но-сировинної експортний потенціал (в міру розширення внутрішнього попиту значення цих видів експорту може відносно знизитися) і розвивати експортний потенціал обробних галузей. Великі інвестиції необхідні також для створення сучасних високотехнологічних імпортозамінних виробництв.
З урахуванням конкретного стану економіки Росії і її теперішнього місця в системі світових господарських зв'язків найбільший ефект для її розвитку може дати комбінована модель, несуперечливо поєднує застосування інструментів проекспортно та імпортозамінної стратегії. Причому розвиток імпортозамінних виробництв в цьому випадку не означає повернення до автаркії і відокремлення від зовнішнього світу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відкрита і закрита економіка "
 1. Поняття відкритої і закритої економіки
  відкритий доступ на більшість ринків і в більшість галузей і сфер (в закритій економіці більшість ринків, галузей і сфер для них закрито). Однак у світі майже немає повністю відкритих, тобто повністю лібералізованих економік, за винятком декількох невеликих держав. Тому нерідко говорять про більш відкритих менш відкритих економіках. Так, російська економіка більш відкрита, ніж
 2. 4.6. Додаткова інформація
  відкритих водойм і грунту, санітарного очищення, зниження шуму та ін Благоустрій здійснюється з метою приведення тій чи іншій території у стан, придатний для будівництва та нормального використання за призначенням, створення здорових, зручних і культурних умов життя населення. Вторинний іпотечний ринок - ринок, де здійснюється купівля-продаж перших закладених,
 3. ХТО змінив структуру ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  відкритті нового заводу в штаті Кентуккі отримав ПО 000 заяв на 1300 місць, чому б йому не наймати закінчили коледж? (30) В середньому можна таким чином отримати за ту ж плату найкращу робочу силу. Це суперечить описаним в підручниках моделям, де заробітна плата швидко регулюється, розвантажуючи в короткий час ринки робочої сили, тоді як зміни в поставках робочої сили, викликані
 4. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  відкрити ринки, обіцянки, що торгові профіцити скоро зникнуть, - занадто часто, щоб їм вірити. Легко вирішити суперечку, відкриті або замкнуті японські ринки. Чи продаються ті ж продукти на обох ринках за однією і тією ж ціною (з додатком або вирахуванням вартості перевезення)? Якщо ні, то ринки замкнуті, тому що в іншому випадку небудь капіталіст перевіз би товари з більш дешевого ринку
 5. ЯПОНІЯ
  відкриття, можна просто краще робити деталі, ніж ті, хто вперше зробив ці відкриття. Але не можна стати лідером, будучи нездатним робити фундаментальні відкриття, що ведуть до створення абсолютно нових галузей промисловості. Японія копіює американську індустрію напівпровідників, вчиться робити базові кристали пам'яті з випадковим доступом краще американців і займає домінуюче місце на ринку.
 6. Агрегирование
  відкритій економіці. Агрегирование ринків проводиться з метою виявлення закономірностей функціонування кожного з них: дослідження особливостей формування попиту та пропозиції і умов їхньої рівноваги на кожному з ринків; визначення рівноважної ціни і рівноважного обсягу на основі співвідношення попиту та пропозиції; аналізу наслідків зміни рівноваги на кожному з ринків.
 7. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  відкритої економіки) принцип рівності доходів і витрат також зберігається. З урахуванням витрат іноземного сектора, які називаються чистим експортом (Xn) і являють собою різницю між експортом та імпортом: Xn=Ex - Im, можна записати формулу сукупних витрат, які дорівнюють сумі витрат всіх макроекономічних агентів - домогосподарств, фірм, держави та іноземного сектора : Е
 8. 1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів
  відкритої національної економіки ускладнюється додаванням ще одного господарюючого суб'єкта - іноземного сектора. Іноземний сектор пов'язаний з іншими економічними суб'єктами трьома основними способами: 1) імпорт товарів і послуг, який надходить в країні на ринок продуктів, а відбитий в моделі кругообігу зустрічний потік грошових платежів - з ринку продуктів в іноземний сектор економіки;
 9. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  відкритій економіці частина вироблених товарів продається за межами країни, оскільки товари експортуються. У той же час частина грошей всередині країни витрачається на покупку ввезеного з Інших країн імпортного товару. Різниця між експортом та імпортом становить чистий експорт (X), сума якого включається до В Н П. Другий спосіб оцінки ВНП - через доходи. Дохідна частина складається з доходів
 10. Глава 18. Міжнародні економічні відносини. Зовнішня торгівля і валютний курс
  відкритої економіки). Світове господарство - предмет дослідження багатьох наук, в тому числі конкретних економічних дисциплін. Економіка як наука на відміну від них в якості предмета дослідження розглядає закономірності соціально-економічного розвитку людського суспільства як результат взаємодії ряду чинників, що створюють матеріальну основу для економічного
© 2014-2022  epi.cc.ua