Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

1. Особливості сучасної перехідної економіки


Перехідний стан економічної системи є об'єктивно етапом її розвитку, обумовленим характером руху каж-дой економічної системи від етапу становлення (формування) до досягнення вищого (зрілого стану) і від нього - до стану рег-ресса, стагнації, коли в силу змін в середовищі і власних елементів-тах система перестає функціонувати нормально. Отже, перехідна економіка - це економіка трансформаційна, реформу-ється, в ній поєднуються залишаються ще елементи старої економіч-ської системи і зароджуються елементи нової, що стає еконо-мічної системи. Тривалість стану співіснування виробниц-дарських відносин, що належать до різних цілісним систе-мам (феодалізму і капіталізму, капіталізму і соціалізму, централі-заклику керованої економіки та ринкової) залежить від послідовник-ності прогресивного руху від старої економічної системи до но-вої.
У здійсненні цієї послідовності визначальна роль належить державі як найважливішому економічному суб'єктів-ту.
Особливу складність у реалізації послідовного руху Росії від останньої форми тоталітаризму - централізованого плани-вання - до забезпечує свободу вибору кожного індивіда ринковою економікою накладає поєднання в сучасній перехідній еко-номіці загальноцивілізаційних транзитологічної процесів по-останньої чверті 20 століття від індустріального суспільства, економіко-теоретичної парадигмою (системою ідей і уявлень, здатної вирішити виниклі суперечності в науці) якого є веще-ственное багатство і його виробництво, а основна характеристика чоло-століття - людина "економічний", головний фактор виробництва до по-стіндустріальному суспільству, парадигмою якого стає людина у всьому багатстві її здібностей і потреб, і постсоціалі-стических перехідних процесів від централізовано-керованої еко-номіки до ринкової.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Особливості сучасної перехідної економіки "
 1. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Сучасної перехідної економіки. 2. Необхідність державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку і
 2. Коментарі
  особливо з точки зору здоров'я нації, необхідність відповідати на вимоги електорату, склад якого ставав все більш пролетарським, та інші подібні причини все сильніше пом'якшували гострі кути оригінальної доктрини. До кінця століття тих, хто сповідував цю доктрину в її первісній чистоті, можна було перерахувати по пальцях. [13] ід, его і суперего (у Фрейда воно, я і понад-я) в психології
 3. 4.6. Додаткова інформація
  особливо негативними наслідками володіє явище, що отримало назву "відпливу умів", тобто еміграції найбільш освічених і кваліфікованих фахівців з бідних країн і країн з перехідною економікою в багаті країни, що мають високий рівень життя. Суттєвою проблемою розвитку (в т. ч. кар'єрного) є шкідливі звички. Алкоголь необоротно руйнує клітини мозку (в будь-якому
 4. Економічне зростання
  особливо негативними наслідками володіє явище, що отримало назву «витоку умів», тобто еміграція найбільш освічених і кваліфікованих фахівців з бідних країн і країн з перехідною економікою в багаті країни, що мають високий рівень життя. 4. Стимулювати дослідження і розробки. Велика частина зростання рівня життя відбувається завдяки зростанню технологічних знань, які
 5. Інфляція та її показники
  особливо представники школи монетаризму, вважають збільшення грошової маси. Вони приходять до цього висновку з аналізу рівняння кількісної теорії грошей. Як зазначав глава монетаризму, відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії Мілтон Фрідман: «Інфляція є завжди і повсюдно чисто грошове явище ». Саме високі темпи зростання грошової маси (емісії грошей) з метою
 6. Види податків
  сучасних умовах не спостерігається - прямих регресивних податків немає. Однак всі непрямі податки з точки зору частки, яку вони займають в доході покупця (а не з точки зору встановлення ставки податку), є регресивними, причому чим вище ставка податку, тим більшою мірою регресивним він є. Найбільш регресивний характер мають акцизні податки. Оскільки непрямий податок -
 7. Генезис економічної науки
  особливо виділявся Конфуцій (551-479 рр.. до н.е.), вказувалося на розрізнення розумової та фізичної праці, причому перший оголошувався монополією «вищих» верств, а другий - долею «простолюдинів», основну масу яких складали раби. Цікаво, що вже в той час, наприклад, в працях китайського філософа Сюнь Цзи (III в. е.) висловлювалася думка про тому, що всі люди рівні від народження, що
 8. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  особливо результативна з погляду перспектив розширення зайнятості організація різноманітних громадських робіт, аж до будівництва пірамід, палаців, храмів і навіть риття і закапування канав; - повинна бути гнучкою політика заробітної плати. Представники монетаристської школи досліджували взаємозв'язок безробіття з динамікою реальної заробітної плати, інфляції. Інституційна
 9. Соціально-економічні наслідки інфляції
  особливість кейнсіанських рецептів - поглиблення бюджетного дефіциту, так як держзамовлення приватному бізнесу - додатковий державний витрата. При цьому дефіцит державного бюджету ні в якому разі не повинен покриватися додатковою емісією грошей, оскільки це є самою руйнівною і миттєво розповсюджується формою інфляції. Кейнс пропонував інший шлях - вдатися до
 10. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  особливості. Вони обумовлені не тільки національними традиція-Мі, організацією освіти і охорони здоров'я , але головним чином характером адміністративної системи, структурними особливостями економіки, розвитком оборонних галузей, чисельністю армії та ін Перше місце в бюджетних витратах повинні займати соціальні статті. У цьому виявляється головна мета бюджетної політики, як і всієї
© 2014-2022  epi.cc.ua