Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

3. Ринки праці з недосконалою конкуренцією


На конкурентному ринку праці MRPL=P * MPL. Т.к. конкурентний ри-нок ефективний, то це рівність є умовою ефективності: до-додаткова виручка від застосування додаткової одиниці праці дорівнює громадським вигодам від додаткової продукції, випущеної за допомогою додаткової одиниці праці. Коли ринок готової продук-ції не є конкурентною (монополія), то це рівність не виконуємо-ється, і крива Р * МРL проходить вище кривої граничної виручки від граничного продукту MR * МРL. Точка В визначає рівноважну заробітну плату Wm і рівноважний обсяг пропозиції праці Lm для фірми-монополіста на товарному ринку.
Але цінність, яку споживачі витягують з застосування додат-Передачі одиниці праці характеризується лінією Р * МРL. Тому коли зайнято Lm праці, граничні витрати для фірми-монополіста - Wm менше, ніж граничні вигоди для суспільства Wm. Фірма максимізує прибуток, але її випуск менше ефективного рівня та ресурси використовують-ся в кількостях, менше ефективних.
На деяких ринках праці окремі покупці мають силу монопсонии (одного покупця) (єдина шахта в місті, універси-Тетское містечко, бавовняний комбінат в м.Шахти, держава в тоталітарних суспільствах).

Рис. 23. Вплив монопсонии на ринок праці
На конкурентних факторних ринках криві граничних і середніх факторних витрат збігаються АС=МС, для монопсонии - не збігаються. Т.к. крива граничних витрат монопсонии MС лежить вище кривої середніх витрат АС, то фірма-монопсонист розширюватиме приобрете-ня праці до тих пір, поки МС=АС.
Тут вигоди від придбання останньої одиниці праці (та іншого фактора) MRPL=MС. Монопсонист наймає Lm одиниць праці, Wm визна-виділяється крапкою на кривій середніх витрат або кривої пропозиції, со-відповідності Lm одиницям праці.
Монопсоніст максимізує вигоди (виручка (корисність) мінус витрати), коли гранична цінність доходів MR=MC. Т.к. MR=MRPL, то MRPL=MC. Ця умова аналогічно умові про максимизирующем при-бувальщина обсязі виробництва.
Таким чином, монопсонист наймає праці менше, ніж конку-рентна фірма і платить нижчу заробітну плату. Однак, чиста монопсонія - така ж абстракція, як абсолютно конкурентний ринок фактора. Частіше зустрічається олігопсонія, тобто така структура ринку факто-рів виробництва, коли невелика кількість фірм закуповує все ринкової ве пропозиція певного ресурсу (професійні футбольні команди, їх 20-30).
Продавці на факторних ринках також можуть виступати як монопо-листи - профспілка на ринку праці. Якщо профспілка прагне максімізі-ровать зайнятість, його вибір збігається з результатами досконалої конкуренції. Якщо він домагається більш високої зарплати, то він обмежує число своїх членів і, отже, зменшує зайнятість.

Рис. 24. Вплив профспілки на пропозицію праці і зарплату
Останньою ринковою структурою на факторних ринках є двостороння монополія. Це така ринкова структура, при якій єдиний продавець і єдиний покупець здійснюють купівлю-продаж факторів виробництва (для продавця - це праця або готова продукція). Обидва можуть контролювати ціни послуг чинників.

Рис. 25. Двостороння монополія
Коли монопсонист стикається з монополією, що продає фактор виробництва, - це битва титанів, по характеристиці Хаймана Д.Н. Крива пропозиції робочої сили визначає ціну послуг праці. Т.к. фірма-монопсонист встановлює її на рівні Wm, відповідному перетину нию кривої її MС з MRPL в точці Е2, то привертає Lm одиниць послуг ре-сурсу. Але монополіст-профспілка для максимізації зарплати прагне встановити таку ціну на працю, яка спонукає наймача ресурсу при-набути кількість ресурсу, відповідного точці, де граничний до-хід від реалізації послуг даного чинника дорівнює граничним витратам на нього - Е2, де MR=MC, де продається Lp одиниць праці за ціною Wp. На по-Добнєв ринку не існує точки рівноваги і ціна встановлюється пу-тем переговорів у зазначених межах.
Ситуація двосторонньої монополії зустрічається дуже рідко.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Ринки праці з недосконалою конкуренцією "
 1. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
  . План: Введення 1. Проста неокласична модель попиту на працю. 2. Пропозиція праці: прийняття рішення про зайнятість. 3. Ринки праці з недосконалою конкуренцією. 4. Особливості ринку праці в перехідній економіці. 5. Формування інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя 6. Інфляція і безробіття 7. Державна політика на ринку праці.
 2. 5. Конкуренція
  У природі переважає нерозв'язний конфлікт інтересів. Засоби до існування рідкісні. Розмноження має тенденцію перевищувати можливості прожитку. Виживають тільки самі пристосовані рослини і тварини. Антагонізм між тваринами, вмираючими від голоду, і тими, хто вириває у них їжу, непримиренний. Громадська співпраця в рамках поділу праці усуває цей антагонізм. Ворожість
 3. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 4. Кейнсіанська макроекономічна модель
  Причини Великого краху, можливі шляхи виходу з нього та рекомендації щодо недопущення в майбутньому подібних економічних катастроф були проаналізовані та обгрунтовані в книзі видатного англійського економіста Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», опублікованій в 1936 р. Наслідком виходу в світ цієї книги було те, що макроекономіка виділилася в самостійний розділ
 5. 3. Виручка і прибуток фірми
  Принцип максимізації прибутку. Прибуток підприємства (фірми) У курсі мікроекономіки, як правило, виходять з того, що основною метою функціонування фірми є максимізація прибутку. Таке припущення є однією з базових передумов традиційної, неокласичної теорії фірми. В умовах ринкової економіки прибуток - це головний стимул і основний показник ефективності роботи будь-якого
 6. 3. Теорія недосконалої конкуренції Дж.Робинсон
  Дж.Робинсон (1903-1983), англійський економіст, представниця кембріджської школи в політичній економії. Як і Чемберлін, Дж.Робинсон в своїй найвідомішій роботі "Економічна теорія недосконалої конкуренції" (1933), досліджувала ті ж проблеми: зрушення в механізмі ринкової конкуренції, проблеми монополізації ринку, механізм монополістичного ціноутворення. Вирішальною умовою
 7. Тема 9. РИНОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
  1. Поняття ринку. В економічній теорії ринок - це сфера економічних відносин між людьми з приводу купівлі-продажу товарів і послуг, заснована на принципах добровільності та рівності в обміні. Ринок виконує важливі функції: - функцію саморегулювання економіки, засновану на взаємодії попиту і пропозиції , за допомогою якої даються відповіді на питання: що, як і для кого
 8. Висновки
  1. Ринок - це багатоскладова сфера взаємодії покупців і продавців, виробників і споживачів, здійснюваного через рух цін при регулюючому впливі інституційних норм і правил. Передумовами виникнення ринку служать суспільний поділ праці, економічна самостійність (відокремленість) товаровиробників, свобода підприємництва. 2. Ринок як розвинена
 9. § 23. Конкуренція, монополії і антимонопольна діяльність держави
  Конкуренція та її форми. Антимонопольна діяльність держави Конкуренція а її форми. Конкуренція (від лат. concurere - стикаюся), як уже зазначалося - одна з рушійних сил розвитку економічної системи. Як економічна категорія - це боротьба між товаровиробниками за найвигідніші умови виробництва і збуту-товарів і послуг, за привласнення найбільших прибутків. Конкуренція -
 10. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  Сутність і види ринкової монополії. Монополія - виключне право виробництва, промислу, торгівлі та інших видів діяльності, що належить одній особі, певній групі осіб або державі. Це означає, що за своєю природою монополія - пряма протилежність вільної конкуренції. У цьому легко переконатися, якщо зіставити основні параметри стану вільної конкуренції та
© 2014-2022  epi.cc.ua