Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Висновки


1. Ринок - це багатоскладова сфера взаємодії покупців і продавців, виробників і споживачів, здійснюваного через рух цін при регулюючому впливі інституційних норм і правил. Передумовами виникнення ринку служать суспільний поділ праці, економічна самостійність (відокремленість) товаровиробників, свобода підприємництва.
2. Ринок як розвинена система відносин товарного обміну представляє собою сукупність окремих ринків, насамперед ринків ресурсів. Ринки класифікуються залежно від об'єктів обміну, характеру обмінюваних товарів, умов функціонування і т.д.
3. Функції ринку визначаються розв'язуються їм завданнями. Ринок відповідає на питання: що, як і для кого виробляти? Він виконує ціноутворюючу, інформаційну, регулюючу, посередницьку і сануючих функції.
4. Конкуренція - одне з основоположних понять ринкової економіки. Це рушійний механізм ринку, фактор внутрішнього розвитку, боротьба учасників ринку за кращі умови виробництва і реалізації продукції.
Конкурентний ринок сприяє досягненню ефективності виробництва і оптимальному розподілу економічних ресурсів. Прийнято розрізняти конкуренцію досконалу і недосконалу, монополістичну, цінову і нецінову, сумлінну й несумлінну. Умовою для формування конкуренції служать певні передумови, створення необхідної інституційного середовища.
5. Економічна діяльність пов'язана з невизначеністю і ризиком. Невизначеність вибору обумовлюється неповнотою і неточністю інформації, Неминучістю помилок в процесі прогнозування. Не існує «патентованих» рецептів зниження ризику. Підвищенню надійності вибору можуть служити Диверсифікація розміщення коштів, всебічна оцінка прийнятих рішень.
6. Позитивні функції ринку роблять його в принципі достатньо ефективною системою. Разом з тим ринок потребує інституціональному регулюванні. Відхилення від умов досконалої конкуренції свідчать про недосконалість ринку.
7. Ринок не здатний протистояти монополістичним тенденціям. Він непридатний для усунення зовнішніх ефектів. Ринок не зацікавлений і не може виробляти суспільні блага. Він не здатний забезпечити соціальні гарантії і протидіяти соціальному розшаруванню. Недосконалості ринку нейтралізуються заходами державної економічної та соціальної політики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Висновки "
 1. 2. Передумови людської дії
  Ми називаємо задоволеністю або задоволенням такий стан людської істоти, яке не веде і не може привести ні до якого дії. Діюча людина прагне виправити незадовільний стан справ і досягти більш задовільного. Він уявляє собі умови, які краще підходять йому, а його діяльність спрямована на те, щоб здійснити бажане стан.
 2. 6. Інша Я
  Якщо ми готові прийняти поняття причинності в самому широкому сенсі, то телеологію можна назвати видом причинного дослідження. Кінцеві причини це передусім причини. Причина події розглядається як дія або квазідействіе, спрямоване до деякої мети. І первісна людина, і дитина з наївно-антропоморфічні точкою зору вважають цілком правдоподібним, що будь-яка зміна або
 3. 1. Праксиология та історія
  Існують дві гілки наук про людську діяльність: праксиология та історія. Історія це збирання і систематичне упорядкування всіх даних досвіду, що стосується людської діяльності. Вона займається конкретним змістом людської діяльності. Історія вивчає всі людські зусилля в їх нескінченної множинності та різноманітності і всі індивідуальні дії з їх випадковими,
 4. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  Заперечення існування будь-якого апріорного знання нова модна тенденція сучасної філософії. Все людське знання, стверджує вона, виводиться з досвіду. Цю позицію легко можна пояснити як перебільшену реакцію на крайнощі теології і помилкової філософії історії та природи. Метафізики прагнули інтуїтивно відкрити моральні заповіді, сенс історичної еволюції, властивості духу і матерії і
 5. 3. Апріорі і реальність
  Апріорні міркування чисто концептуальні і дедуктивний. Вони не можуть дати нічого, крім тавтологію та аналітичних міркувань. Всі їхні слідства виводяться з посилок і вже містяться в них. Отже, згідно популярному запереченню вони нічого не можуть додати до нашого знання. Всі геометричні теореми укладені в аксіомах. Поняття прямокутного трикутника вже включає в себе теорему
 6. 5. Принцип методологічної одиничності
  Праксиология починає свої дослідження не просто з дій індивіда, а з окремої дії. Вона не звертається в неясних термінах до людського дії взагалі, а має справу з конкретною дією, яке певний людина скоїла в певний день в конкретному місці. Зрозуміло, вона не стосується випадкових і зовнішніх характеристик цієї дії і його відмінностей від всіх інших дій, а
 7. 8. Концептуалізація і розуміння
  Завдання наук про людську діяльність полягає в розумінні сенсу і значущості людської діяльності. Вони застосовують з цією метою дві різні пізнавальні процедури: концептуалізація (сonception) і розуміння-інтерпретація (understanding). Концептуалізація розумовий інструмент праксиологии; розуміння специфічний засіб історії. Праксеологічне пізнання понятійно.
 8. 10. Метод економічної науки
  Предмет праксиологии суть експлікація категорії людської діяльності. Все, що потрібно для виведення всіх теорем праксиологии, знання сутності людської діяльності. Це наше власне знання, оскільки ми люди; жодна істота людського походження, якщо патологічні стани не звели його до простого рослинного існування, не позбавлене його. Для розуміння цих теорем не потрібно
 9. 2. Логічний аспект полілогізма
  Марксистський полілогізм стверджує, що логічна структура мислення різна у членів різних громадських класів. Расистський полілогізм відрізняється від марксистського тільки тим, що приписує специфічну логічну структуру мислення різних рас і стверджує, що всі члени певної раси незалежно від приналежності до якого-небудь класу наділені цієї специфічної логічної
 10. 2. Сенс ймовірності
  Трактування ймовірності заплутана математиками. З самого початку існувала двозначність у підході до обчислення ймовірності. Коли шевальє де Мере консультувався у Паскаля з проблем гри в кості, математик повинен був чесно сказати своєму другові правду, а саме те, що математика нічим не може допомогти учаснику гри, заснованій на чистій випадковості. Замість цього він огорнув свою відповідь
© 2014-2022  epi.cc.ua