Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна. Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник., 2004 - перейти до змісту підручника

Приклади розв'язання завдань


1. Глобалізація посилює взаємозалежність економічних систем і, таким чином, може сприяти поширенню кон'юнктурних коливань на економіку всіх країн.
Крім того, глобалізація може сприяти стирання національних відмінностей, що не завжди сприяє економічному прогресу.

2. Відповідь: м.
3. Відповідь: б.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Приклади розв'язання завдань "
 1. Приклади розв'язання завдань
  1. До факторів, що визначає інтенсивність міжнародної трудової міграції відносяться,: - більш висока заробітна плата, більш комфортні умови праці та побуту в інших країнах в порівнянні з власною країною; - диспропорції економічної та соціальної структури країн-«донорів»; - політика заохочення припливу фахівців з -за кордону; - прагнення знизити витрати виробництва за рахунок
 2. Приклади розв'язання завдань
  1. Міжнародна торгівля сприяє зростанню добробуту громадян з наступних причин: 1) завдяки міжнародному обміну розширюється асортимент споживчих товарів в даній країні і економічні агенти можуть більш повно задовольняти свої потреби; 2) спеціалізація країни на якому-небудь товар дозволяє отримувати економію на масштабі виробництва і таким чином здешевлювати продукцію;
 3. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  приклади монопольних цін є наслідком втручання держави в бізнес. Вони не були породжені грою факторів, що діють на вільному ринку. Вони суть продукти не капіталізму, а саме спроб протидіяти силам, що визначає величину ринкових цін. Говорити про монополістичному капіталізмі означає спотворювати факти. Більш доречним буде говорити про монополістичному інтервенціонізм або
 4. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  прикладі територіального медичного об'єднання (ТМО), яке включає центральну районну лікарню і амбулаторно-акушерські пункти. У процесі здійснення своєї діяльності ТМО систематично набуває і витрачає різні матеріальні цінності. Під матеріальними цінностями розуміють речові елементи, використовувані в процесі господарської діяльності в якості предметів
 5. Принцип 9 Ціни ростуть тоді, коли уряди друкує надто багато грошей Принцип 10 У короткостроковій перспективі
  прикладу зробленого вами важливо-го вибору. 2. Які витрати втрачених можливостей ре-ня про похід в кінотеатр? 3. Вода необхідна для життя. Які предель-ні переваги склянки води? 4. Чому політики повинні пам'ятати про стимулиро-вання? 5. Чому торгівля між країнами не схожа на 6. 7. 9. 10. гру, в результаті якої визначаються побе-дители і переможені? Чим
 6. Висновки
  приклад каждо-го з них. Чому економісти іноді пропонують політи-кам протилежні поради? Завдання для самостійної роботи 1. Наведіть приклади використання специфічні-ческогонаучного мови в одному з предметів, які ви
 7. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Припустимо, що чемпіонка світу з машинопису закінчила університет і
  приклад, коли одна людина обла - дає абсолютною перевагою в якомусь виді діяльності, а інша людина володіє порівняльною перевагою. Яке - абсолютне або порівняльне - пре-майно має більше значення для торгів-ли? Поясніть вашу відповідь, використовуючи приклад, який ви привели у відповіді на питання 2. Чому економісти заперечують проти політики, яка
 8. Забезпечуючи національну безпеку, уряд само-тоятельно «поставляє товар», який не може надати ринок. У всіх
  приклад про-громадської блага. Чи може це благо пре-доставлятися приватним ринком? Поясніть. Дайте визначення і наведіть приклад общегс ресурсу. Чи будуть люди інтенсивно вико-ти його? Чому? -Ава 11. Громадські блага і загальні ресурси 253 Завдання для самостійної роботи Ми обговорювали, що один з результатів загально-дарських благ і загальних ресурсів - зовнішні
 9. 7.6. Особливості господарського розвитку Радянської Росії в 1917-1927 рр..
  Прикладі функціонування радянських трестів і синдикатів. Трест - основне виробниче ланка в промисловості, що представляє об'єднання однорідних чи взаємозалежних між собою підприємств, що діють на принципах госпрозрахунку, тобто повної фінансової самостійності, аж до випуску долгосроч-них облігаційних позик. В період утворення трестів декларувалася їх
 10. § 10. Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу
  приклад, голод, спрага і ін), 2) екзистенційні потреби (в безпеці існування, впевненості у завтрашньому дні, стабільності умов життя і т. п.); 3) потреби в соціальних зв'язках (спілкуванні, повазі, дружбі), 4) престижні потреби (у службовому зростанні, визнання, досягнення певного статусу); 5) творчі потреби (в самореалізації, розкритті своїх здібностей і
© 2014-2022  epi.cc.ua