Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна. Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник., 2004 - перейти до змісту підручника

Приклади розв'язання завдань


1. До факторів, що визначає інтенсивність міжнародної трудової міграції відносяться,:
- більш висока заробітна плата, більш комфортні умови праці та побуту в інших країнах в порівнянні з власною країною;
- диспропорції економічної та соціальної структури країн-«донорів»;
- політика заохочення припливу фахівців з-за кордону;
- прагнення знизити витрати виробництва за рахунок більш дешевої в порівняно з національною іноземної робочої сили;
- інформатизація виробництва і суспільного життя, що зростає взаємодія науки і культури різних країн;
- зростання мобільності робочої сили як наслідок діяльності транснаціональних корпорацій ;
- становлення і розвиток глобально інтегрованою економіки.

2. Характеристика процесу Визначення В'їзд працездатного населення в країну імміграція Виїзд працездатного населення з країни еміграція Повернення в країну на постійне місце проживання її колишніх вибулих громадян рееміграція Переміщення працездатного населення з однієї країни в іншу терміном більш ніж на рік міграція
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Приклади розв'язання завдань"
 1. Приклади розв'язання завдань
  1. Глобалізація посилює взаємозалежність економічних систем і, таким чином, може сприяти поширенню кон'юнктурних коливань на економіку всіх країн. Крім того, глобалізація може сприяти стирання національних відмінностей, що не завжди сприяє економічному прогресу. 2. Відповідь: м. 3. Відповідь:
 2. Приклади розв'язання завдань
  1. Міжнародна торгівля сприяє зростанню добробуту громадян з наступних причин: 1) завдяки міжнародному обміну розширюється асортимент споживчих товарів в даній країні і економічні агенти можуть більш повно задовольняти свої потреби; 2) спеціалізація країни на якому-небудь товар дозволяє отримувати економію на масштабі виробництва і таким чином здешевлювати продукцію;
 3. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  З незапам'ятних часів люди базікають про благословенних умовах, якими їх предки насолоджувалися в первісному природному стані. Зі старих міфів, переказів і поем образ первісного щастя перейшов в різні філософії XVII і XVIII ст. На їх мові термін природний означав те, що добре і корисно для людських справ, в той час як термін цивілізація мав образливий зміст. Відхилення від
 4. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  Головною умовою функціонування бюджетних установ є їх повне забезпечення матеріальними ресурсами і раціональне їх використання. В умовах економічної кризи і під впливом інфляційних процесів, у зв'язку з браком бюджетних коштів перед більшістю бюджетних установ стоїть завдання, пов'язана із забезпеченням їх матеріальними цінностями, необхідними для нормальної
 5. Принцип 9 Ціни ростуть тоді, коли уряди друкує надто багато грошей Принцип 10 У короткостроковій перспективі
  Принцип 9 Ціни ростуть тоді, коли уряди друкує надто багато грошей Принцип 10 У короткостроковій перспективі суспільство має зробити вибір між інфляцією та безробіттям Таблиця 1.1 ДЕСЯТЬ ПРИНЦИПІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ _ -: нках та економіці в цілому. Щоб розібратися з ними, потрібно якийсь :: мие з вашого боку, але це завдання цілком вам по плечу. Ми будемо
 6. Висновки
  Висновки Економісти відносяться до предмета свого дослі-нання з науковою об'єктивністю. До основних методів пізнання навколишнього світу належать допущення і спрощені моделі. Економічна теорія складається з двох поділу-лов: мікроекономіки та макроекономіки. Еконо-Місті, що спеціалізуються на мікроекономіки, вивчають процеси прийняття рішень домашні-ми господарствами і фірмами та їх
 7. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Припустимо, що чемпіонка світу з машинопису закінчила університет і
  ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Припустимо, що чемпіонка світу з машинопису закінчила університет і отримала кваліфікацію хірурга. Чи повинна вона самосто-стійно друкувати необхідні в новій роботі документи або найняти секретаря? Поясніть своє рішення. Висновок Аналіз принципу порівняльної переваги показує, що торгівля прино-сит користь кожної бере участь в ній стороні, з чого
 8. Забезпечуючи національну безпеку, уряд само-тоятельно «поставляє товар», який не може надати ринок. У всіх
  Забезпечуючи національну безпеку, уряд само-тоятельно «поставляє товар», який не може надати ринок. У всіх випадках грамотно розроблена і реалізована політика підвищує ефектив-ність розподілу ресурсів і веде до збільшення економічного 'лагосостоянія. 252 Частина 4. Економічна теорія суспільного сестдрд Висновки Блага характеризуються
 9. 7.6. Особливості господарського розвитку Радянської Росії в 1917-1927 рр..
  За характером економічної політики перших 10 років після Ок-Жовтневої революції поділяються на період "військового коммуніз-ма" (1918-1920) і період нової економічної політики - неп (1921-1927), що розрізняються між собою насамперед ставленням до част-ному капіталу, застосуванню найманої праці і ступенем використання та визнання товарно-грошових відносин. "Військовий комунізм" - внутрішня
 10. § 10. Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу
  Соціально-економічний аспект сутності людини. Економічні потреби та інтереси. Навколишнє середовище та особливості відтворення робочої сили Соціально-економічний аспект сутності людини. Так як людина - мисляча істота, наділена природними силами, "то праця з фізіологічної точки зору - це виконання ним певних функцій, кожна з яких пов'язана з витратою розумової,
© 2014-2022  epi.cc.ua