Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна. Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник., 2004 - перейти до змісту підручника

Підсумковий тест


1. Що є головною метою для країн, що відносяться за рівнем промислового розвитку до Центру:
а) зростання матеріального добробуту;
б) зниження рівня бідності;
в) збереження навколишнього середовища;
г) високі темпи економічного зростання.
2. Під економічною інтеграцією розуміється:
а) взаємопроникнення національних процесів відтворення.
Б) взаимопереплетение національних процесів відтворення.
В) проведення узгодженої економічної політики
г) формування стійких зв'язків структурного характеру;
д) поділ праці;
е) правильної відповіді немає.
3. Виїзд працездатного населення з даної країни за її межі - це:
а) міграція;
б) імміграція;
в) еміграція ;
г) рееміграція.
4. Найбільш ефективним способом обмеження трудової міграції є:
а) жорсткість прикордонного контролю;
б) міжурядові угоди про обмеження;
в) встановлення квот на в'їзд в країну і виїзд з країни; г) працездатного населення;
д) вирівнювання в країнах умов використання робочої сили, розмірів оплати праці та рівнів життя.
5. Виїзд висококваліфікованих кадрів у промислово розвинені країни - це:
а) «витік умів»;
б) бізнес-еміграція;
в) політична еміграція;
г) етнічна еміграція.
6. Вирішення глобальних економічних проблем вимагає:
а) об'єднання зусиль всього світового співтовариства на тривалу перспективу;
б) двостороннього оперативного співробітництва країн;
в) координації зовнішньоекономічної діяльності країн в період економічних криз;
г) діяльності міжнародних громадських організацій.
7.Глобальной економічною проблемою є:
а) циклічність економічного розвитку;
б) інфляція;
в) забруднення навколишнього середовища;
г) забезпечення високих темпів економічного зростання.

8. Сучасний науковий підхід до вирішення глобальних економічних проблем базується на:
а) теорії економічного зростання
б) теорії формаційного розвитку;
в) концепції сталого розвитку;
г) концепції циклічного розвитку.
9. Всі назване нижче можна вважати нетарифними торговельними бар'єрами, за винятком:
а) норм безпеки на імпортовану продукцію, що встановлюються урядом;
б) мита в 2 долари на кожну пляшку французького вина, що імпортується в країну;
в) придбання державою всієї продукції у вітчизняних фірм;
г) факту, що Японія інспектує кожен автомобіль поставляється США, і відмовляє в прийомі всієї партії товару, якщо хоча б один з автомобілів не відповідає стандарту;
д) санітарних норм на імпортовану продукцію.
10. Здешевлення долара на валютних ринках означає, що:
а) імпортовані в США товари обходяться дешевше для американських громадян;
б) на закордонних ринках товарів долар володіє більшою купівельною спроможністю ;
в) експорт США стає менш дорогим для іноземців;
г) експорт США стає більш дорогим для іноземців;
д) виникає інша ситуація, чи не зазначена вище.
11. Коли держава субсидіює вітчизняне виробництво товарів, то:
а) виробники підвищують рівень технології виробництва;
б) виробництво може бути на рівні нижче ефективного;
в) ці субсидії подібні негативним податках на виробника;
г) виробники збільшують обсяг випуску;
д) попит на вітчизняні товари падає.
12. У яких випадках проблема національної безпеки не стоїть так гостро, якщо:
а) внутрішній ринок насичений продовольчими та промисловими товарами іноземного виробництва;
б) підприємства рентабельні;
в) продукція пріоритетних галузей даної країни конкурентоспроможна;
г) в країні високий життєвий рівень;
д) існують осередки соціальної напруженості.

13. Які показники відносяться до індикаторів економічної безпеки другої групи:
а) загальний обсяг виробництва;
б) частка населення, що має доходи нижче прожиткового мінімуму;
в) рівень безробіття;
г) дефіцит бюджету;
д) розрив між доходами 10% найбільш високодохідних і 10% самих незахищених груп населення.
14. Припустимо, що обмінний курс японської ієни і долара США дорівнює 200 йен за долар, і Ви купуєте облігації на 200 000 йен із виплатою 10% річних. Якщо за рік ієна здешевити на 250 ієн за долар, то Ваші доходи від цієї інвестиції до кінця року складуть (в дол):
а) збиток 120;
б) збиток 900;
в) збиток 100;
г) збиток 920;
д) величину, яку неможливо визначити за наявними даними.
15. Якщо курс одиниці іноземної валюти виражається в національній валюті, то це:
а) пряме котирування;
б) непряма котирування;
в) крос-курс.
16. Повний контроль над об'єктами зарубіжних капіталовкладень внаслідок повної власності на зарубіжний капітал, а також володіння контрольним пакетом акцій забезпечує:
а) вивезення позичкового капіталу;
б) вивіз підприємницького капіталу у формі прямих інвестицій;
в) вивезення підприємницького капіталу у формі портфельних інвестицій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Підсумковий тест "
 1. 4. Рекомендації по роботі з навчальним посібником
  підсумковий тест з історії економіки. Для того, щоб вивчення курсу було усвідомленим, в тексті перед-бачено поля для питань і зауважень, з'ясувати які можна в ході подальшої самостійної роботи з додатковою литерату-рій або на консультації з викладачем, що веде курс. Виконання тестових завдань, використовуваних як самоконтролю, дозволить не тільки адекватно оцінити
 2. 3.4. Аналіз складу і структури витрат
  підсумкові суми, які відображені в звіті про виконання кошторису витрат установ на 1 січня 2002 г. Важливо об'єктами аналізу витрат прокуратури є: - склад і структура витрат; - зміна витрат за звітний період; - визначення факторів, що обумовлюють відхилення фактичних витрат від передбачених у кошторисі. Для вивчення складу і структури видатків установи їх
 3. 2.4. Види оцінки нерухомості
  підсумкової оцінки майна на підставі результатів застосування різних підходів до оцінки. Як правило, один з підходів вважається базовим, два інших необхідні для коригування отриманих результатів. При цьому враховується значимість і застосовність кожного підходу в конкретній ситуації. Через нерозвиненість ринку, специфічності об'єкта або недостатності доступної інформації деякі з
 4. 2.5.1. Порівняльний підхід
  підсумкової вартості оцінюваної нерухомості необхідна коригування зіставних продажів. Розрахунок та внесення коригувань проводиться на основі логічного аналізу попередніх розрахунків з урахуванням значущості кожного показника. Найбільш важливим є точне визначення поправочних коефіцієнтів. Переваги порівняльного підходу: 1. У підсумковій вартості відображається думка типових
 5. 2.5.2. Витратний підхід
  підсумкової вартості нерухомості: С=С + С. Переваги витратного підходу: 1. При оцінці нових об'єктів витратний підхід є найбільш надійним. 2. Даний підхід є доцільним і / або єдино можливим у наступних випадках: - аналіз найкращого та найбільш ефективного земельної ділянки; - техніко-економічний аналіз нового будівництва і поліпшень; -
 6. 2.8. Звіт про оцінку нерухомості
  підсумкову величину вартості. Додаток до звіту про оцінку містить всі фотографії, замальовки і карти, не включені в основні розділи звіту. Іноді в додаток включають словник термінів. У звіті, крім обмежуючих умов, можуть бути зазначені допущення - твердження, зроблені оцінювачем в процесі оцінки на основі його професійної думки, але не підкріплені фактичними
 7. 4.2. Методи аналізу інвестиційних проектів
  підсумкових даних від очікуваних запланованих результатів. Ризик дорівнює нулю, якщо є абсолютна впевненість щодо майбутніх подій. Імовірність - відносна можливість того, що якісь події відбудуться. При оцінці інвестицій в нерухомість ймовірність настання якої-небудь події прямо пов'язана з ризиком інвестиційного проекту. Визначення ступеня ймовірності
 8. 4.3. Ризики при фінансуванні нерухомості
  підсумкових даних від очікуваних запланованих результатів. Ризики залежать від специфіки інвестиційного проекту, прибутковості, стабільності на даному ринку. Розглянемо основні ризики, пов'язані з фінансуванням нерухомості: - кредитний ризик - втрати, якщо позичальник не виробляє платежів; - ризик процентних ставок - ймовірність того, що ставка по кредиту коригується рідше, ніж по
 9. КОНКУРЕНЦІЯ
  тест - на ефективність витрачання ресурсів. Те ж саме відноситься і до розміру фірми. Для деяких видів продукції підприємство має бути достатньо великим, щоб витягувати всі вигоди з потенційної економії від масштабу виробництва. Якщо зі збільшенням випуску витрати на одиницю продукції падають, дрібні фірми будуть мати більш високий рівень витрат і, отже,
 10. 3. Рівновага споживача. Ефект доходу і ефект заміщення
  Точка дотику кривої байдужості з бюджетним обмеженням означає положення рівноваги споживача. Рухаючись уздовж бюджетного обмеження, ми можемо знайти таку точку D, яка належить кривій байдужості 1) 2 більш високого порядку і в якій максимізується добробут споживача при даному бюджеті. Крива U3 є кривою більш високого порядку, ніж U2, проте вона виходить за
© 2014-2022  epi.cc.ua