Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна. Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник., 2004 - перейти до змісту підручника

Висновки


1. Світовий ринок - це система економічних відносин, що характеризується проникненням одних країн в економіку інших за допомогою товарного обігу. Головною ознакою світового ринку як економічної системи є вивезення товарів.
Світове господарство - це система економічних відносин між країнами, коли головною сполучною ланкою між ними стають не відносини обміну самі по собі, а відносини виробництва (міжнародне підприємництво). З появою світового господарства на зміну вивезення товарів приходить вивезення факторів виробництва та їх міжнародне комбінування, здійснюване підприємцями.
2. Світове господарство відображає більш високу стадію розвитку ринкової економіки, на якій крім традиційної зовнішньої торгівлі особливий розвиток отримують вивіз капіталу, міжнародна міграція робочої сили, торгівля виробничими ресурсами та технологіями, міжнародні корпорації та міждержавні економічні організації.

3. У структурі світового господарства чітко позначаються центр і периферія, межі яких рухливі, мінливі і багато в чому визначаються рівнем розвитку продуктивних сил в тій чи іншій країні. Центр - це головним чином промислово розвинені країни з ефективним ринковим господарством, що розвиваються по типу соціального ринкового господарства. Периферія - це, перш за все, країни, що розвиваються, як правило, мають сировинну спеціалізацію, недостатньо ефективний механізм саморозвитку, низький рівень внутрішньої інтегрованості економіки.
4. Інтернаціоналізація господарського життя проявляється у двох основних формах - глобалізації та економічної інтеграції. В даний час під глобалізацією увазі: зростання рівня взаємозалежності економік різних країн; якісне прискорення в масштабах всі планети обмінів товарами, послугами, капіталами, інформацією; лібералізація торгівлі та інших форм економічних взаємозв'язків; зближення національних економічних систем; об'єднання окремих країн у єдиний світовий господарський комплекс .
Під економічною інтеграцією розуміється така форма інтернаціоналізації господарського життя двох або більше держав, принциповими відмінностями якої від всіх інших форм міждержавного економічного співробітництва є взаємопроникнення і взаимопереплетение національних процесів відтворення.
5. Процес інтеграції у своєму розвитку проходить ряд етапів: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, повний економічний союз.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Висновки "
 1. 2. Передумови людської дії
  висновки дійсні для будь-якого виду діяльності, незважаючи на переслідувані при цьому цілі. Це наука про засоби, а не про цілі. Вона використовує поняття щастя чисто у формальному сенсі. У термінах праксиологии твердження Єдина мета людини досягнення щастя тавтологічні. У ньому не сформульовано положення справ, щодо якого людина очікує щастя. Ідея про те, що мотивом
 2. 6. Інша Я
  висновків сучасних природничих наук. Враховуючи, що наука не може запропонувати нам остаточної істини та й хто знає, що таке насправді істина, щонайменше виразно можна сказати, що її результати ведуть нас до успіху. Але саме коли ми стаємо на цю прагматичну точку зору, порожнеча догм панфізікалізма стає особливо очевидною. Як вказувалося вище, науці не вдалося
 3. 1. Праксиология та історія
  виведення, що продемонструвала практичні докази своєї доцільності, хоча її задовільна епістемологична характеристика залишається поки невирішеною проблемою. Досвід, з яким мають справу науки про людську діяльність, завжди являє собою складні явища. Відносно людської діяльності не можна ставити лабораторних експериментів. Ми не маємо можливості
 4. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  виводиться з досвіду. Цю позицію легко можна пояснити як перебільшену реакцію на крайнощі теології і помилкової філософії історії та природи. Метафізики прагнули інтуїтивно відкрити моральні заповіді, сенс історичної еволюції, властивості духу і матерії і закони, що керують фізичними, хімічними та психологічними подіями. Їх невловимі спекуляції безтурботно ігнорували повсякденне знання.
 5. 3. Апріорі і реальність
  виводяться з посилок і вже містяться в них. Отже, згідно популярному запереченню вони нічого не можуть додати до нашого знання. Всі геометричні теореми укладені в аксіомах. Поняття прямокутного трикутника вже включає в себе теорему Піфагора. Ця теорема тавтологія, її дедуктивні результати складаються в аналітичному судженні. Проте ніхто не візьметься стверджувати, що
 6. 5. Принцип методологічної одиничності
  висновків, то повинні розглянути ці обмеження. Людське життя це безперервна послідовність одиничних дій. Але одиничне дію ні в якому разі не ізольовано. У ланцюжку дій існують зв'язки, що формують з неї дію більш високого рівня, націлене на більш віддалені результати. Кожна дія має два аспекти. З одного боку, це часткове дію в структурі
 7. 8. Концептуалізація і розуміння
  висновків. Виникає нерозв'язний конфлікт. Але його причина не в довільному поводженні з конкретним історичним явищем. Він виникає внаслідок наявності невирішених проблем в неісторичних науках. Припустимо, стародавній китайський історик повідомляє, що гріх імператора викликав катастрофічну посуху, але коли імператор спокутував свій гріх, знову пролився дощ. Жоден сучасний історик не прийняв би
 8. 10. Метод економічної науки
  виведення всіх теорем праксиологии, знання сутності людської діяльності. Це наше власне знання, оскільки ми люди; жодна істота людського походження, якщо патологічні стани не звели його до простого рослинного існування, не позбавлене його. Для розуміння цих теорем не потрібно ніякого особливого досвіду, і ніякий досвід, яким би багатим він не був, не здатний розкрити їх
 9. 2. Логічний аспект полілогізма
  висновки, хоча і правильні з точки зору авторської логіки, але невірні з точки зору пролетарської, арійської або німецької логіки. І нарешті, має бути пояснено, до яких висновків повинна вести заміна хибних висновків автора на правильні висновки логіки критика. Всі знають, що подібних спроб не було і не буде. Далі, існує факт розбіжностей щодо життєво важливих проблем
 10. 2. Сенс ймовірності
  виведення значно ширше, ніж проблеми, складові область обчислення ймовірності. Тільки історичну першість математичної трактування могло призвести до упередження, що ймовірність завжди означає частоту. Інша помилка полягає у змішуванні ймовірності з проблемою індуктивного міркування, застосовуваного в природничих науках. Спроби замінити загальною теорією ймовірності категорію причинного
© 2014-2022  epi.cc.ua