Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна. Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник., 2004 - перейти до змісту підручника

Поняття і форми міжнародного руху капіталу


Однією з форм економічних відносин у світовому господарстві виступає міжнародна міграція капіталу. Міжнародний рух капіталу - це приміщення і функціонування капіталу за кордоном, з метою отримання доходів. Вивіз капіталу робиться в тому випадку, якщо в іншій країні він може бути поміщений з більшою нормою прибутку. Причинами вивозу капіталу, крім вищеназваної, є: перенакопичення капіталів в країні, звідки вивозиться; розбіжність попиту на капітал і його пропозиції в різних ланках світового господарства; наявність в країнах-імпортерах більш дешевої сировини і робочої сили; інтернаціоналізація виробництва; стабільна (порівняно зі країною-експортером) політична обстановка і сприятливий інвестиційний клімат в приймаючій країні.
Інвестиційний клімат - це ситуація в країні з точки зору іноземних підприємців, що вкладають в її економіку свої капітали. Інвестиційний клімат включає: а) державну політику щодо іноземних інвестицій - дотримання міжнародних угод, міцність державних інститутів, спадкоємність влади і т.д.; б) економічні умови - загальний стан економіки (підйом або спад), положення у валютній, фінансової та кредитної системах, митний режим, рівень податків тощо; в) чинне законодавство про компанії - порядок їх створення, дії, звітність, заходи, що регулюють або обмежують їх дії.
Вивезення та функціонування капіталу за кордоном здійснюється в наступних формах: 1) залежно від того, вивозиться він державними чи приватними організаціями розрізняють державний і приватний капітал; 2) у грошовій і товарній формах. Вивезенням капіталу можна вважати вивезення машин, устаткування, патентів, якщо вони вивозяться за кордон в якості внеску в статутний капітал створюваної або купується там фірми. Сюди ж можуть бути віднесені товарні кредити. 3) в позикової і підприємницької формі.
Позики і кредити
Позичковий капітал Банківські депозити і кошти на рахунках
в інших фінансових інститутах
Відтік і приплив готівкової валюти
Підприємницький капітал Прямі інвестиції
Портфельні інвестиції
Підприємницький капітал приносить дохід у вигляді прибутку. Вивіз підприємницького капіталу означає організацію підприємств, витрати на облаштування яких несуть іноземні власники. Залежно від ступеня реально здійснюваного контролю за діяльністю таких підприємств розрізняють прямі і портфельні інвестиції.
Прямі інвестиції забезпечують повний контроль над об'єктом зарубіжних капіталовкладень внаслідок повної власності на витрачений капітал, а також володіння контрольним пакетом акцій. У цьому випадку інвестор бере участь в управлінні підприємством, в яке інвестований його капіталу (зазвичай для цього достатньо володіти 10% акціонерного капіталу). Портфельні (спекулятивні) ж інвестиції такої участі не дають. Вони утворюються шляхом придбання акцій іноземних підприємств, що не забезпечують право власності або контролю над ними. Такі капіталовкладення власники здійснюють в тому випадку, якщо: а) хочуть розмістити свої капітали в різних галузях господарства, б) законодавство країни, що одержує інвестиції, робить прямі інвестиції невигідними. Портфельні інвестиції розглядаються як засіб захисту грошових активів від інфляції та отримання спекулятивних доходів.
Останнім часом обсяги міжнародних портфельних інвестицій зросли (більш 100% від ВНП країн) і випереджають прямі інвестиції.
Нехай інвестори вимірюють свої доходи від цінних паперів у вигляді відсотка від величини початкових витрат, тоді очікувана прибутковість (норма доходу, норма прибутку) i-й цінного паперу визначається:
ri=(Ri - Ii) x 100% / Ii,
де ri - норма прибутку на I-у цінний папір; Ri - прогноз майбутньої ринкової вартості цінного паперу в кінці аналізованого періоду; Ii - розмір початкових інвестицій.
При формуванні портфеля інвестицій слід враховувати не тільки рівень дохідності портфеля, але і ступінь ризику портфеля.
Позичковий капітал - це відокремилися грошова форма капіталу, що надається в позику на умовах повернення і приносить дохід у вигляді відсотка. У формі позичкового капіталу виступають тимчасово вільні грошові кошти. Це, наприклад, частина амортизаційного фонду, особисті накопичення і заощадження, частина оборотних коштів (в очікуванні настання термінів виплати заробітної плати, закупівлі сировини і матеріалів), прибуток залишилася в розпорядженні підприємства і т.д. Позичковий капітал збирає ці розрізнені грошові резерви воєдино і перетворює на капітал діючий, здатний до самозростання. Саме він сприяє промисловим і торговельним підприємствам в розширенні масштабів їх діяльності, в оновленні обладнання, прискоренні процесу реалізації товарів, обороту капіталу в цілому і в збільшенні розмірів прибутку, частина якої піде на сплату за отриману позику.

Особливість позичкового капіталу в наступному: по-перше, при відокремленні позичкового капіталу відбувається відділення капіталу-власності від капіталу-функції. Капіталом володіють одні люди (капітал-власність), а приводять їх у рух, розпоряджаються інші - підприємці (капітал-функція). Видача капіталу в борг не позбавляє власника його права на капітал як власність, але реальна влада належить керуючим капіталом.
По друге, він має тимчасову форму відчуження, тобто передбачає користування на певний термін і на певних умовах.
По-третє, поділ праці в рамках капіталу призвело і до відокремлення форм доходу. Весь прибуток, створена в промисловості, розпадеться на кілька складових частин відповідних функцій капіталу. Власник капіталу отримає дохід у вигляді позичкового відсотка, підприємець, організуючий виробництво, отримає підприємницький дохід або прибуток. Останнім часом від капітал-функції відділяється управління капіталом, тобто підприємець не сам керує виробництвом, а наймає менеджера. У цьому випадку керуючий виробництвом отримує заробітну плату.
Такий поділ праці дозволить капіталу економити на витратах виробництва та обігу, прискорити час обороту капіталу за рахунок більш швидкої доставки, реалізації товарів, а також більш раціонально використовувати тимчасово вільні грошові кошти і уникати небажаних перерв у русі капіталу . Це дозволить, в свою чергу, збільшити сукупну масу додаткової вартості, що дасть можливість промисловцеві можливість безболісно ділити прибутком з власником капіталу.
По-четверте, позичковий капітал функціонує на ринку позикових коштів, позичковий відсоток виступає в ролі ціни позичкового капіталу і визначає величину попиту та величину пропозиції на цьому ринку. Однак позичковий відсоток не завжди виражає вартість позичкового капіталу як товару особливого роду, він скоріше висловлює споживчу вартість позичкового капіталу (його споживча вартість в тому, що постійно приносить регулярний дохід).
Становлення ринку позикових капіталів відбувалося одночасно з формуванням світового господарства. Ринок позичкових капіталів представляє собою сукупність взаємин, де об'єктом угоди виступає грошовий капітал і формується попит і пропозиція на нього з боку позичальників і кредиторів різних країн. Перетворення величезних грошових мас в позичковий капітал і їх перерозподіл між країнами прискорює структурні зрушення у світовій економіці, підсилює процес інтернаціоналізації виробництва.
Позичкова форма капіталу на світовому ринку реалізується в наступних операціях: видача державних і приватних позик; придбання облігацій, цінних паперів, векселів інших країн; міжбанківські депозити; міжбанківські і державні заборгованості. Таким чином, залежно від економічного змісту операцій на світовому ринку ринок позикових капіталів підрозділяється на світовий кредитний ринок і світовий фінансовий ринок.
Світовий ринок позичкового капіталу
Світовий кредитний ринок Світовий фінансовий ринок

Світовий Світовий Первинний Вторинний
грошовий ринок фінансовий фінансовий
ринок капіталів ринок ринок

Ринок Ринок Еврофінансовий
євровалют єврокредитів ринок

євроринок
Рис.2.1. Схема структури світового ринку позичкового капіталу
Світовий грошовий ринок об'єднує попит та пропозиція позичкового капіталу, функціонуючого в якості міжнародного купівельного і платіжного засобу. Грошовий ринок пов'язаний з короткостроковими (до 1 року) банківськими операціями, ці грошові кошти обслуговують сферу обігу (міжнародну торгівлю). Світовий ринок капіталів опосередковує запозичення, здійснювані на тривалі терміни і використовувані для фінансування капіталовкладень. Він обслуговує процес розширеного відтворення в світовому масштабі, до того ж обслуговує середньострокові та довгострокові операції банків. Відмінності світового грошового ринку від світового ринку капіталів можна представити у вигляді таблиці (таб. 1).
Ринок капіталу ділиться на іпотечний ринок (операції з заставними листами) і фінансовий ринок (операції з цінними паперами). Суб'єктами фінансового ринку виступають банки і їхні клієнти, фондова біржа, а об'єктом операцій виступають цінні папери, як приватних осіб, так і держави.
Таблиця 2.1
Відмінності світового грошового ринку від світового ринку капіталів Критерії Світовий грошовий ринок Світовий ринок капіталів
Форма
експорту у вигляді депозитів, тобто міжнародного купівельного і платіжного засобу у вигляді самовозрастающей вартості - банківські кредити і позики Терміни кредитів короткостроковий (до 1 року) середньостроковий (більше 1 року) Мета кредитів для поповнення обігових коштів для поповнення основного капіталу Сфера
застосування кредиту обслуговування сфери обігу - міжна-рідний торгівлі обслуговування процесу розширеного виробництва - будівництво, реконструкція
Світовий ринок позикових капіталів має свою інфраструктуру.
Посередниками між позичальниками і кредиторами виступають транснаціональні банки, фінансові компанії, фондові біржі тощо, що акумулюють величезні грошові накопичення, що надходять на світовий ринок капіталів від приватних фірм, банків, страхових компаній, пенсійних фондів і т.д. Основними клієнтами (позичальниками) на світовому ринку позичкових капіталів виступають транснаціональні корпорації, державні органи, міжнародні та регіональні організації.
Функція світового ринку капіталу: а) перерозподільна - переміщення грошових коштів з метою отримання прибутку, якщо різниця між ставками на місцевих і міжнародних ринках позичкових капіталів досягає однієї чверті, а також вкладання вільних коштів у євробанки навіть на один день з метою отримання плати у вигляді відсотків; б) економія витрат обігу, концентрація і централізація капіталу; в) надання кредитів державам, наприклад для погашення дефіцитів платіжних балансів.
Світовий ринок капіталом має особливу географічну локалізацію, включає ряд міжнародних фінансових центрів, що акумулюють і розподіляють по всьому світу величезні маси позичкового капіталу. У них зосереджені кредитно-фінансові установи, що обслуговують міжнародну торгівлю і рух капіталом, виробляють всі міжнародні валютні, депозитні, кредитні, емісійні операції. Для функціонування міжнародного фінансового центру необхідні високий рівень економічного розвитку цієї країни, активне її участь у світовій торгівлі, наявність національного ринку капіталів і розвиненою банківської системи, ліберальне валютне і податкове законодавство, відносна політична ста-нестабільність і т.д. Провідними фінансовими центрами сьогодні є Нью-Йорк (велика його роль в емісії акцій і облігацій, торгівлі цінними паперами - 4200 млрд дол іноземних акцій, 4000 млрд дол національних акцій), Лондон (перше місце займає за обсягом міжнародних валютних, депозитних і кредитних операцій-6000 млрд дол облігацій, 2300 млрд дол іноземних акцій, 400 млрд дол національних акцій), Франкфунрт-на-Майні (6000 млрд дол облігацій, 1700 млрд дол іноземних і національних акцій), Париж (1800 млрд дол облігацій, 200 млрд дол національних акцій), підвищується роль Токіо (1700 млрд дол облігацій, 1600 млрд дол національних акцій). Велику роль у розвитку ринку капіталів відіграють нові центри в Сінгапурі, Гонконзі, Бахрейні, Панамі, на Багамських, Кайманових, Антильських островах, званих «офшорами». Багато з них мають пільгові податкові та валютні режими, тому привабливі для транснаціональних банків і корпорацій. У офшорах іноді лише реєструються угоди, скоєних в різних частинах світу. Оборот на російському ринку (Москва) становить 200 млрд дол облігацій.
На практиці ринок позикового капіталу виглядає як єдність і взаємодія ринків трьох рівнів: національних, регіональних та світового, де стираються межі між двома попередніми, скорочується ступінь їх автономності, зростає інтеграція та уніфікація операцій. Наприклад, крах на Гонконзькій фондовій біржі 23 жовтня 1997 ознаменував початок світової фінансової кризи, що охопила всі країни. Падіння індексу корпоративних паперів на 14% у Гонконгу призвело до падіння курсів валют Малайзії, Сінгапуру, Філіппін, Індонезії та інших країн, на Нью-Йоркській фондовій біржі індекс Доу-Джонса впав на 554 пункти. Як причини виділяють: а) спекулятивні атаки з метою отримання прибутку на різких коливаннях фінансових ринків; б) «перегрів», слідом за фазою підйому завжди слід фаза спаду, багато інвестиційних компаній переводять свої кошти на інші ринки; в) тісний взаємозв'язок національних економік в системі світового господарства; г) інтернаціоналізація фінансових ринків.
  Особливим ланкою світового ринку позичкового капіталу є євроринок (сформувався на початку 60-х років ХХ ст.), На якому здійснюються депозитно-позичкові операції в євровалюті і в похідних від них фінансових ресурсах. Світовий ринок позичкового капіталу сьогодні має ряд особливостей:
  1) високий ступінь монополізації (всі операції здійснюють 1000 банків, на світовому фінансовому ринку функціонують 43 транснаціональних банку, світовий ринок цінних паперів контролюють 8 фінансовими компаніями, з яких 6 американських, наприклад «Морган Стенлі»);
  2) злиття і переплетення суб'єктів даного ринку (банки прагнуть отримати ряд переваг шляхом перехресного володіння фінансовими ресурсами);
  3) доступ позичальників обмежений, перевагою володіють позичальники МВФ і Світового банку;
  4) нестійкість, викликана зростанням масштабів валютно-фінансових і кредитних операцій, відривом від реального виробництва, прискоренням передачі прав власності і т.д.;
  5) відсутні чіткі просторові і часові межі, оскільки функціонує безперервно і у всіх країнах;
  2) пов'язаний з сучасними науково-технічними розробками;
  3) універсальність і уніфікація операцій, що веде до спрощення і однаковості процесу здійснення операцій, оформлення документів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Поняття і форми міжнародного руху капіталу"
 1.  1. Поняття і форми міжнародного руху капіталу. Масштаби, динаміка та географія цього процесу
    форми міжнародного руху капіталу. Масштаби, динаміка та географія цього
 2. Коментарі
    поняття політичної і правової думки, що означає сукупність вихідних цінностей, принципів і прав, що випливають з природи людини і незалежних від соціальних умов. Ідея природного права розвивалася ще в працях давньогрецьких філософів, а в середні століття була складовою частиною християнських релігійних вчень (наприклад, Фома Аквінський). У XVIIXVIII вв. ідея природного права
 3. 1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів
    зрозуміти, що III і IV підрозділи ніяких матеріальних субстанцій споживчого та виробничого призначення самі по собі не виробляють (крім конверсії). Звідси висновок: матеріальним джерелом поповнення III і IV підрозділів, а також товарного покриття (забезпечення) споживчого попиту цих підрозділів є суспільний продукт, створюваний I і II підрозділами (тобто їх
 4. § 59. Інтернаціональні форми закону вартості і нерівномірності економічного розвитку
    поняття «інтернаціональна вартість» частково відображає відносини між цією міжнародною організацією і національними державами, що входять в неї. Інтернаціональна вартість залежить від інтернаціональних витрат суспільно-необхідної праці на виробництво товарів. Останні визначаються національними витратами суспільно необхідної праці в країнах, що експортують на світовий ринок
 5. Циклічність розвитку
    форми руху капіталу - грошову, продуктивну, товарну. Поняття структурної кризи трактується як криза, що охоплює всі ланки виробничого процесу - безпосередньо виробництво, міжнародний поділ праці, всю зовнішньоекономічну сферу. У нього також включають зміни сформованих техніко-економічних і соціальних параметрів світового господарського процесу як на
 6. Загальні поняття
    форми руху капіталу. Основними формами руху капіталу є позичковий капітал (міжнародні облігації, банківські позики та ін.), підприємницький капітал (портфельні і прямі капіталовкладення - акції), а також економічна допомога. Основна маса фінансових коштів функціонує у формі позичкового капіталу, який являє собою капітал у грошовій та товарній формах, що представляється
 7. Приблизний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
    поняття, вимірювання, причини, типи. 20. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса. 21. Економічне зростання, сутність і вимір. 22. Фактори економічного зростання. 23. Типи і протиріччя економічного зростання. 24. Завдання та функції держави в ринковій економіці. 25. Методи та інструменти державного впливу на економіку. 26. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика
 8. Б. Р И Н О Ч Н А Я Е К О Н О М І К А
    понять. - Спосіб торгівлі | --- + - Товарообіг | --- + --- Територія торгівлі | --- + --- Місце торгівлі (базар) | - + --- --- Торгівля (обмін) L --- + --- + --- час 12000 л. 5000 л. ХХ століття ЗНАЧЕННЯ СЛОВА «РИНОК». При розумінні будь-якого економічного явища необхідно виявляти синонімічність слів,
 9. 1.1.11. КОММЕРЦИЯ
    поняття маркетинг. Навіть автор найбільш популярного підручника з маркетингу по-різному його називає, вважаючи, що він виник або в давнину, або тільки в ХХ столітті. Значення слова «маркетинг» часто зводять до значення слова «товарообмін». Тим самим всі форми товарних відносин називають «маркетингом». Насправді, маркетинг не є просто обміном товарів, а виникає тільки в умовах насиченого
 10. 1.1.16. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЕКОНОМІКИ, РИНКУ
    поняття показав В. Чернов (1873 -1952 рр..) у роботі «Конструктивний соціалізм» (глава ХII. Що таке соціалізація?) [см.: 154]. Її суттю можна вважати деяке подолання відчуження, як головного слідства розвитку ринку. Її змістом можна вважати закономірний процес самозаперечення буржуазної економіки [см.: 79, Т.46, Ч. II, с.224]. Її називали «кроками до соціалізму» [см.: 68, Т.34, с.113] або
© 2014-2022  epi.cc.ua