Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Сутність міжнародної міграції


Міжнародна міграція робочої сили являє собою процес переміщення трудових ресурсів з однієї країни в іншу з метою працевлаштування на більш вигідних умовах, ніж в країні походження. Крім економічних мотивів процес міжнародної міграції обумовлюється також міркуваннями політичного, етнічного, культурного, сімейного та іншого характеру. Таким чином, міжнародна міграція робочої сили є частиною більш широкого явища - міжнародної міграції населення, коли даний процес не пов'язаний прямо з працевлаштуванням.
Міжнародна міграція включає дві основні складові: еміграцію і імміграцію. Під еміграцією розуміється виїзд з країни на постійне місце проживання, під імміграцією - в'їзд в країну на постійне місце проживання. Міжнародна міграція включає також процес репатріації - повернення в країну походження раніше виїхали з неї громадян.

Міжнародні мігранти поділяються на п'ять основних категорій:
- іммігранти і неімігранти, легально допущені в країну. Для країн, які традиційно беруть іммігрантів, 80-90-і рр.. були періодом високого рівня імміграції;
- працівники-мігранти за контрактом. Їх до кінця 90-х рр.. в світі налічувалося понад 25 млн. чоловік. Багато країн залежать від іноземної робочої сили. Домовленості про її контрактування укладаються між країнами з надлишковою робочою силою
в деяких районах Азії і, наприклад, низкою країн Близького Сходу, Європи;
- нелегальні іммігранти. Їх кількість в кінці 90-х рр.. перевищувало 30 млн. чоловік. Майже всі індустріальні країни мають у себе нелегальних іммігрантів. Частина з них проникають через кордон, інші залишаються в чужій країні з простроченими візами; зазвичай вони заміщають робочі місця, що знаходяться на нижчому щаблі трудової ієрархії;
- особи, що просять притулку.
До 80-х рр.. чисельність цієї категорії мігрантів була вкрай незначна, потім вона помітно збільшилася - до понад 1 млн. чоловік до кінця 90-х рр.. Прохання про притулок люди направляють з політичних мотивів, а також в силу важкого економічного становища в своїх країнах;
- біженці. За даними ООН, у світі на кінець 90-х рр.. налічується більше 22 млн. біженців (з них близько 4 млн. повернулися в місця колишнього проживання, але знаходяться під патронажем ООН). Більшість сьогоднішніх біженців є жертвами війн. Зазвичай вони живуть у спеціальних таборах, які перебувають під опікою ООН або приватних агентств. За оцінками, лише менше 1% біженців розселяються в розвинених країнах Заходу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Сутність міжнародної міграції "
 1. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. Які основні закономірності міжнародної торгівлі в сучасних умовах? 2. Назвіть основні види міжнародної торгівлі послугами і їх особливості. 3. Охарактеризуйте основні важелі державного та? ^ Державного регулювання міжнародної торгівлі. 4. У чому полягає сутність вивозу капіталу і які його основні форми? 5. Назвіть основні закономірності та
 2. 1. Сутність світового господарства. Інтеграція та інтернаціоналізація
  Світове господарство є система національних господарств окремих країн, об'єднаних міжнародним поділом праці, торгово-виробничими, фінансовими та науково-технічними зв'язками. Світове господарство - це не просто сума окремих національних господарств (своєрідних «клаптиків»), що мають контракт один з одним, а якісно нове утворення, яке функціонує на основі взаємодії
 3. Висновки
  1. Світовій економіці (світовому господарству, всесвітньому господарству) можна дати широке і вузьке визначення. По широкому визначенням, світова економіка - це сума всіх національних економік світу. По вузькому визначенням - це сукупність тільки тих частин національних економік, які взаємодіють із зовнішнім світом. Однак відмінність між двома визначеннями стає все менш помітним, так як в
 4. Запитання для самоперевірки
  1. У чому сутність і головні причини міжнародної міграції робочої сили? 2. Яка правова база процесу міжнародної міграції робочої сили та населення? 3. Що являють собою сучасні світові міграційні потоки? 4. Які тенденції і причини еміграції з Росії? 5. Які тенденції і причини імміграції до Росії? 6. Що говорить світовий досвід про наслідки міжнародної міграції
 5. § 18. Сутність і структура ринку
  Економічне зміст поняття «ринок». Структура ринку У процесі становлення і розвитку товарно-грошових відносин формується такий найважливіший їх інституційно організований і сістеообразующій елемент, як ринок. Тому причини виникнення товарно-грошових відносин, певною мірою, пояснюють становлення і формування товарного обігу і ринку. Водночас, ринок як
 6. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  Міжнародна торгівля? особливості її розвитку в сучасних умовах. Міжнародний рух капіталу. 'Міжнародна міграція робочої сили та міграційна політика. Міжнародна економічна інтеграція Мета теми - розкрити сутність і механізм дії основних форм міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
 7. § 60. Міжнародна торгівля та особливості її розвитку в сучасних умовах
  Закономірності розвитку міжнародної торгівлі. Торгівля послугами на світовому ринку. Державне та наддержавне регулювання міжнародної торгівлі Закономірності розвитку міжнародної торгівлі. Основними формами міжнародних економічних відносин (МЕВ) є міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталів, міжнародна трудова міграція та міжнародна економічна
 8. § 61. Міжнародний рух капіталу
  Сутність та основні форми міжнародного руху капіталу. Закономірності та особливості міжнародного руху капіталу в сучасних умовах Сутність і основні форми міжнародного руху капіталу. Капітал вивозиться з більш розвиненої країни в менш розвинену, сприяє формуванню більш зрілих відносин власності, більш досконалих форм виробничих відносин. Таким чином,
 9. § 62. Міжнародна міграція робочої сили та міграційна політика
  Сутність і причини міграції робочої сили. Державне та недержавне регулювання міжнародної міграції робочої сили Сутність і причини міжнародної міграції робочої сили. Будучи формою міжнародних економічних відносин, міжнародна, міграція робочої сили виникає і розвивається одночасно зі становленням і еволюцією міжнародної міграції капіталу та торгівлі. Інтенсивний
 10. § 65. Валютний ринок і валютне регулювання
  Сутність валютного ринку та механізм його функціонування. Валютний курс і валютна політика Сутність валютного ринку та механізм його функціонування. Сучасний валютний ринок і його масштаби тісно пов'язані з міжнародними угодами, що передбачають: 1) експорт та імпорт товарів і їх оплату в іноземній валюті; 2) міжнародну торгівлю послугами з оплатою в іноземній валюті; 3) експорт
© 2014-2022  epi.cc.ua