Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
О.В.Корніенко. Світова економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

Питання 4 Міжнародна торгівля


Відповідь
Міжнародна (зовнішня) торгівля є основною і найбільш давньою формою міжнародних економічних відносин і являє собою обмін товарами і послугами між різними державами, що розвивається на базі міжнародного поділу праці та сформованого в XIX в. світового ринку. Міжнародна торгівля характеризується категоріями «експорт» та «імпорт» товарів.
Експорт (вивезення) товарів означає реалізацію товарів на зовнішньому ринку. Найбільшими експортерами світового ринку є Німеччина, США та Китай (табл. 1).

Таблиця 1. Країни лідери за обсягом експорту (в млрд $, на жовтень 2005 р.)

[6]
Існують наступні типи експорту товарів (рис. 3): - експорт готової продукції з передпродажною доопрацюванням в країні покупця;
- експорт продукції в розібраному вигляді;
- експорт запасних частин;
- експорт послуг, у тому числі оренда машин і устаткування.
Серед показників, що характеризують ступінь відкритості країни в сфері міжнародної торгівлі, виділяються:
1) експортна квота - відношення обсягу експорту до обсягу ВВП (в даний час світова експортна квота становить приблизно 28%);
2) експортний потенціал - частка ВВП, яку країна може реалізувати на зовнішньому ринку без шкоди для власного господарства.

Рис. 3. Основні форми експорту (імпорту)


Імпорт (ввезення) товарів - це купівля іноземних товарів. Основні форми імпорту: - імпорт готової продукції;
- імпорт сировини і напівфабрикатів;
- тимчасовий імпорт товарів (ввозяться на виставки, аукціони);
- імпорт послуг.
Головними цілями імпорту товарів є:
1) внутрішнє споживання і переробка;
2) реекспорт (перепродаж іншим країнам).

За обсягом імпорту лідирують ті ж країни, розташовані дещо в іншому порядку (табл. 2).
Структура експорту та імпорту РФ представлена в табл. 3 червень.

Таблиця 2. Країни лідери за обсягом імпорту (в млрд $, на жовтень 2005 р.)


Таблиця 3. Структура експорту Росії (по країнах, в млрд $, січень жовтень 2005) [7]


Таблиця 4. Структура імпорту Росії (по країнах, в млрд $, січень жовтень 2005

р.)
Як видно з табл. 3 і 4, основними зовнішньоторговельними партнерами РФ є Німеччина, Україна, Китай і Білорусія.

Таблиця 5. Структура експорту Росії (по товарах, в млрд $, січень вересень 2005)


Таблиця 6. Структура імпорту Росії (по товарах, в млрд $, січень вересень 2005)


Таблиці 5 і 6 свідчать, що основними експортними товарами РФ є сировинні ресурси; імпорт ж нашої країни в основному представляє собою продукцію машинобудівної галузі. Показниками рівня спеціалізації в рамках міжнародної торгівлі є:
- коефіцієнт відносної експортної спеціалізації:
Кс=Ес? Ем, (4.1)
?
де Кс - коефіцієнт відносної експортної спеціалізації; Ес - частка товару в експорті країни; Ем - частка товару в світовому експорті;
- показник ступеня експортної (імпортної) спеціалізації фактори виробництва:
S i, x (m)=(? ix -? im) /? iy, (2 квітня)
де Si, x (m) - показник ступеня експортної (імпортної) спеціалізації фактора i;? ix - частка доходу фактора i у вартості експорту;? im - частка доходу фактора i у вартості конкуруючої з імпортом продукції, рівної за обсягом імпорту;? iy - частка фактора i в національному доході.
Серед основних принципів міжнародної торгівлі виділяються: [8]
- недопущення дискримінації у зв'язку з приналежністю держав до різних соціально економічним системам;
- надання пільг для держав, що не мають виходу до моря;
- сприяння розвитку економічної інтеграції.
В цілях захоплення зовнішніх ринків, для усунення конкурентів можуть використовуватися так звані демпінгові ціни (від англ. Dumping - скидання), тобто продаж товарів на зовнішніх ринках за цінами нижче витрат виробництва. Згідно із законодавством деяких країн, експортна ціна вважається демпінговою, якщо вона не менш ніж на 20% нижче ціни, що існує на внутрішньому ринку в країні виробництва товару, або на 8% нижче ціни, що сформувалася на світовому ринку.
Інтерес представляє також інформація про основні зовнішньоторговельних партнерах різних країн з експорту (табл. 7). [9]

Таблиця 7. Основні зовнішньоторговельні партнери (з експорту)

Таблиця 7. Основні зовнішньоторговельні партнери (з експорту)

Таблиця 7. Основні зовнішньоторговельні партнери (з експорту


Таблиця 7. Основні зовнішньоторговельні партнери (з експорту)
Основні зовнішньоторговельні партнери Росії і країн, що входять у світову десятку за обсягом ВВП, а також ряду держав СНД і Балтії з імпорту представлені в табл. 8.

Таблиця 8. Основні зовнішньоторговельні партнери (з імпорту) [10]


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Питання 4 Міжнародна торгівля "
 1. Питання для повторення
  міжнародної торгівлі? 2. Яка участь Росії у світовій торгівлі? 3. Яка структура міжнародної торгівлі? 4. У чому сутність теорій міжнародної торгівлі. 5. Що являє собою платіжний баланс? 6. Що являє собою торгова політика? 7. Перерахуйте основні інструменти торговельної політики. 8. Що краще: свобода торгівлі або
 2. Глава 34. Світова торгівля
  міжнародних відносин. Значний інтерес представляє вивчення як закономірностей розвитку міжнародної торгівлі, так і теорій, що обгрунтовують принципи оптимального участі національних економік у міжнародному
 3. Зміст світової торгівлі
  міжнародною торгівлею увазі тільки торгівлю товарами. Міжнародна торгівля включає експорт та імпорт товарів, сума яких називається товарообігом, а співвідношення між ними - торговим балансом. У статистичних довідниках ООН наводяться дані про обсяг і динаміку світової торгівлі як суми вартості експорту всіх країн
 4. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
 5. 4. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі. Теорія конкурентних переваг
  міжнародної торгівлі. Перше - це теорії, автори яких прагнуть поглибити концепції класичної школи. Причому вони концентрують свою увагу на тих аспектах, які не отримали належного висвітлення у працях їхніх попередників. Друге - теорії, автори яких виходять з необхідності критичного переосмислення сформованого традиційного підходу до аналізу міжнародної торгівлі і прагнуть
 6. № 111. Міжнародна торгівля Русі в 14 - 15 століттях.
  міжнародної торгівлі на Русі були Москва і Новгород. Головні шляху міжнародної торгівлі Русі: 1. Південний шлях пролягав від Москви - ріки через гирло Дону і Крим - у Константинополь (шовкові тканини, папір, горілка). 2. Східний шлях проходив по Волзі - від Твері до Каспію (шовкові і бавовняні тканини, прянощі, солодощі , фарби, зброя, обладунки, кінна упряж). Русский експорт
 7. № 41. Роль ганзейского союзу у розвитку міжнародної торгівлі
  міжнародна купецька гільдія, куди увійшло 150 торгових північноєвропейських міст. Ганзейська торгівля мала велике виробниче значення. ганзейцев не допускали до морської торгівлі купців, що не входять до складу їх союзу. Вони торгували переважно товарами важливого господарського значення, а не предметами розкоші і тому домагалися зниження мит. Південний торговий шлях проходив по
 8. Контрольні питання і завдання
  міжнародний поділ праці? Як пояснити сучасне поглиблення міжнародного поділу праці? 2. Які існують основні форми міжнародних економічних відносин? 3. У чому причина виникнення і розвитку світової торгівлі? 4. У чому подібність і відмінності зовнішньої торгівлі від внутрішньої? Які показники характеризують зовнішню торгівлю? 5. У чому суть принципу абсолютних переваг
 9. Робітники були звільнені, а більша частина фабрик - закрита.
  питання економі-чеський політики: як міжнародна торгівля впливає на економічний благосост-стояння країни? Хто виграє, а хто програє у вільній міжнародній торгівлі, і як порівнюються блага і втрати? У гол. 3 ми розглянули вигоди міжнародної торгівлі, використовуючи принцип порівняльної переваги, відповідно до якого кожна країна має можливість отримати вигоду з
 10. Тема 14 Міжнародна торгівля
  торгівля і її відмінності від внутрішньої торгівлі. Характеристики світової торгівлі. Теорія зовнішньої торгівлі. Зовнішньоторговельна політика держави. Фритредерство і протекціонізм. Методи регулювання зовнішньої торгівлі. Стан зовнішньої торгівлі Росії. Закони Російської Федерації «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» та «Закон Російської Федерації про митний
 11. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  міжнародної торгівлі в сучасних умовах? 2. Назвіть основні види міжнародної торгівлі послугами і їх особливості. 3. Охарактеризуйте основні важелі державного та? ^ державного регулювання міжнародної торгівлі. 4. У чому полягає сутність вивозу капіталу і які його основні форми? 5. Назвіть основні закономірності та особливості вивозу капіталу в сучасних
 12. Стаття 5. Зовнішньоторговельна політика Російської Федерації
  міжнародного права і зобов'язань , що випливають з міжнародних договорів Російської Федерації. З метою інтеграції економіки України у світову економіку Російської Федерації відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права бере участь у міжнародних договорах про митні союзи та зони вільної торгівлі, заснованих на встановленні єдиної митної
 13. Розділ I Теорія міжнародної торгівлі
  міжнародних організацій та багато іншого. Проте історично першими і найпоширенішими є торговельні відносини між людьми різної державної приналежності. Міжнародна торгівля, як уже вказувалося, стала своєрідним генератором енергії , необхідної для економічного розвитку і зростання добробуту. Тому перший розділ підручника присвячується вивченню основ теорії
 14. В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004
  питання теорії міжнародної торгівлі, торговельної політики, валютного курсу і валютної політики, платіжного балансу, взаємодії внутрішнього та зовнішнього макроекономічної рівноваги в умовах відкритої економіки. Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного та управлінської освіти. Підручник підготовлено за сприяння НФПК - Національного фонду підготовки кадрів в
 15. 11.2. Міжнародні торговельні відносини
  міжнародних відносин. Для того щоб розібратися в суті світової торгівлі, необхідно вивчити закономірності розвитку останньої і знати теорії, обгрунтовують принципи участі національних економік в міжнародному
 16. Тема 24. Проблеми міжнародного подвійного оподаткування та способи його усунення
  питанні необхідно коротко розкрити сутність міжнародних податкових відносин і проблем, що виникають у цьому зв'язку, розкрити такі поняття , як міжнародне подвійне оподаткування, міжнародне подвійне економічне, міжнародне подвійне юридичне оподаткування. У другому питанні необхідно вказати ознаки міжнародного подвійного оподаткування, розглянути основні
 17. Глава 9. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  міжнародних розрахунків, формування світової валютної
 18. 3. Стандартна модель міжнародної торгівлі
  міжнародної торгівлі об'єднує різні теорії, розвиваючі фундаментальні положення класичних теорій на основі використання концепцій граничних величин і загальної рівноваги економічної системи. Базові поняття стандартної моделі були розроблені англійськими економістами Френсісом Еджуорта і Альфредом Маршаллом і американським економістом австрійського походження Готфрідом
© 2014-2022  epi.cc.ua