Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
О.В.Корніенко. Світова економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

Питання 38 Напрями, масштаби і економічні наслідки міграції капіталу


Відповідь
Основним потоком іноземних інвестицій є в даний час переміщення капіталу в межах країн «великої сімки». Загальний обсяг взаємних інвестицій між цими державами перевищив в останні роки суму в $ 700 млрд. Вивіз капіталу з розвинених країн у що розвиваються - на порядок нижче - близько $ 150 млрд. При цьому основний обсяг зарубіжних інвестицій в останні десятиліття припадає на обробну промисловість, тоді як у першій половині
XX в. більша частина капіталів вивозилася і вкладалася у видобувні галузі. У багато разів, в порівнянні з попереднім періодом, збільшилися також інвестиції у сферу послуг.
Тенденцією останніх років слід вважати і відносне збільшення значення ринку цінних паперів в світових процесах міграції капіталу порівняно з банківським ринком.
У 90 ті рр.. істотно збільшився вивіз капіталу в постсоціалістичні держави Східної Європи. Якщо в першій половині десятиліття основний потік інвестицій прямував у відносно благополучні Угорщину і Польщу, то друга половина дев'яностих ознаменувалася виходом на лідируючі позиції Росії, що можна пояснити стабілізацією політичної обстановки в нашій країні.
Російська Федерація і сама є досить великим експортером капіталу. До революції 1917 р. капітал вивозився в основному у східні країни: найбільші інвестиції спрямовувалися в Китай і Маньчжурію. Якщо відразу після розпаду СРСР російські капітали мігрували здебільшого в «близьке зарубіжжя», то надалі інвестиції прямували до Західної Європи: Німеччину, Швейцарію, Австрію, Англію, а також у США. Можна відзначити, що вивезення капіталу з Росії не носить характеру експансії, атаки на закордонні ринки; скоріше - це спроба врятувати кошти від інфляції, а оскільки більшість великих станів в РФ видобуто самим безчесним шляхом, то і в якості страхового фонду на випадок втечі їх господарів з країни із за кримінального переслідування.
Є випадки «відмивання» незаконно нажитих капіталів за кордоном з наступним поверненням на батьківщину.
Лідерами світового чистого експорту капіталу (експорт мінус імпорт) у даний час є Японія, Швейцарія та Тайвань. Найбільші чисті імпортери: США, Великобританія, Мексика. Німеччина і Франція займають у цьому ряду проміжне положення, підтримуючи баланс ввезення та вивезення капіталу.
Крім абсолютних показників, що відображають сукупні маси рухомого капіталу, обчислюються і відносні, що ілюструють процентну частку імпортованої чи експортованої капіталу в загальному обсязі національного продукту. «Відносними» лідерами з імпорту капіталу виявилися Бельгія і Люксембург; по експорту - Голландія.
В цілому, міжнародне переміщення капіталу, його висока мобільність в даний час є позитивним чинником економічного розвитку, сприяють технічному прогресу, зміцнюють міжнародний поділ праці. Однак можна говорити особливо про позитивні і окремих негативних моментах, пов'язаних з міграцією капіталу, окремо для його експортерів та імпортерів.
Отже, позитивними результатами для країн - донорів капіталу є:
- можливість більш ефективного використання капіталу порівняно з внутрішнім застосуванням;
- розширення свого впливу на світовому ринку;
- винос екологічно шкідливих виробництв за межі країни.
Позитивними наслідками ввезення капіталу в країну можна вважати:
- розвиток чи реанімацію відстаючих галузей виробництва за рахунок фінансового підживлення ззовні;
- поява нових робочих місць, зменшення соціальної напруженості, пов'язаної з безробіттям;
- можливість для відсталих країн користуватися технологічними досягненнями цивілізації.

Негативні наслідки для країн експортерів:
- відволікання фінансових ресурсів, необхідних для розвитку вітчизняної економіки (особливо при «втечу капіталу»);
- скорочення кількості робочих місць.
Негативні наслідки ввезення для держав, що імпортують капітал:
- загроза економічній безпеці держави із за захоплення «економічної влади» в країні іноземними державами або корпораціями, можливість перетворення у своєрідну «економічну колонію» і залежність від метрополії у вирішенні зовнішніх, а іноді і внутрішніх проблем;
- можливість ввезення в країну застарілого обладнання та товарів, продуктів «другої свіжості», що були у вжитку, «секонд хенду »;
- зростання зовнішніх боргів країни і необхідність у зв'язку з цим вилучати величезні фінансові ресурси для виплати поточних відсотків по кредитах;
- втрата частини податкових і митних надходжень з за демпінгових цін, що використовуються експортують країнами;
- низька оплата праці на спільних підприємствах або у філіях іноземних компаній (низька порівняно з оплатою в країнах донорах);
- вилучення з країни імпортних фінансових вкладень може призвести до інфляції, зниження курсу національної валюти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 38 Напрями, масштаби і економічні наслідки міграції капіталу "
 1. Тема 15 Міжнародне переміщення факторів виробництва
  напрямки світової міграції капіталу. Інвестиційний клімат. Росія на світовому ринку капіталів. Закон Російської Федерації «Про іноземні інвестиції в РСФСР». Міжнародна міграція робочої сили: причини, форми, наслідки. Державне регулювання міждержавногопереміщення робочої сили. Міграція праці в сучасній
 2. Контрольні питання і завдання
  напрямки сучасного переміщення робочої сили. 3. Які основні наслідки міграції робочої сили для країни-експортера? Як міграція робочої сили відбивається на державному бюджеті країни? 4. Як наявність іноземних робітників відбивається на економіці і бюджеті приймаючої країни? 5. Хто виграє і хто несе втрати в результаті міграції робочої сили? Які наслідки міграції
 3. Запитання для закріплення матеріалу
  спрямованість і розподіл по групах країн. Які заходи державної підтримки ПЗІ використовують країни для стимулювання їх вивозу і припливу? Яка роль ТНК у сучасній економіці? Оцініть масштаби чисельності ТНК, а також специфічні особливості їх діяльності. J1TJ У чому сенс парадигми OLP. jlO.j Які особливості внутрикорпорационного обороту? У чому сенс трансфертних цін?
 4. Запитання для повторення
  напрямки трудової міграції? 4. У чому полягають особливості міграційних процесів в Росії? 5. Які соціально-економічні наслідки трудової
 5. Запитання для самоперевірки
  економічні наслідки еміграції з Російської федерації? 8. Що на практиці означає для Росії масова імміграція (репатріація) російськомовних
 6. 3. Наслідки міжнародної міграції кадрів
  питання.
 7. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  економічної міграції. 9. Які найважливіші наслідки розвитку основних форм міжнародних економічних
 8. Висновки
  спрямованості не відповідає потребам Росії в іноземних інвестиціях. Удосконалення правової бази, оподаткування іноземних інвесторів, створення необхідної виробничої та ринкової інфраструктури дозволило б збільшити приплив іноземних інвестицій, необхідних Росії для здійснення структурної перебудови
 9. Питання до заліку
  напрямки трудової міграції? 19. У чому полягають особливості міграційних процесів в Росії? 20. Які соціально-економічні наслідки трудової міграції? 21. Чим викликається необхідність світової торгівлі? 22. Чим викликані безпрецедентно високі темпи зростання світової торгівлі в післявоєнний період? 23. Які Ви можете назвати протиріччя в області світової торгівлі? 24. Чи можна
 10. Висновки
  напрямок руху робочої сили - з країн - в розвинені. Міграція робочої сили підвищує ефективність використання трудових ресурсів у світовому масштабі і сприяє збільшенню виробництва. 2. Виїзд робочої сили з країни-донора при наявності значного безробіття пом'якшує ситуацію на ринку праці, за рахунок грошових переказів з-за кордону позитивно відбивається на платіжному
 11. Основні терміни і поняття
  економічні зони, втеча
 12. Висновки
  масштабах світової економіки. 2. Правова база сучасних міграційних процесів відображає тенденцію не тільки до економічного лібералізму і відкритій економіці, а й до протекціонізму і обмеженням в галузі міжнародної міграції. 3. Основними світовими центрами тяжіння міграційних потоків є розвинені країни, насамперед США і Західна Європа. Існують і локальні, регіональні
 13. 13.6. Міжнародні міграції
  економічного і політичного, військового порядку. Перші носять більш-менш постійний характер, другі зв'язані з переломними політичними подіями в окремих країнах, а також з війнами, що породжують змушених мігрантів - біженців, переміщених
 14. Глава 36. Міжнародна міграція робочої сили
  економічного, соціального та демографічного розвитку багатьох країн стає міжнародна міграція робочої сили і
 15. Запитання до теми
  напрямки демографічної політики в групах країн з різним рівнем економічного розвитку. 5. Проаналізуйте загальноосвітній рівень населення в основних підсистемах світового господарства. 6. Які основні риси попиту на робочу силу в розвинених країнах? 7. Розкажіть про особливості використання робочої сили в країнах, що розвиваються. 8. Визначте типи
 16. Основні поняття
  міграція робочої сили - Мігранти - Трудова міграція - «Витік
© 2014-2022  epi.cc.ua