Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
О.В.Корніенко. Світова економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

Питання 9 Міждержавні відмінності в моделях змішаної економіки


Відповідь
Змішана економіка поєднує в собі позитивні сторони ринкової і планової економічних систем - велике число відносно незалежних виробників і досить потужний державний сектор. У рамках змішаної економіки виділяються 4 основні моделі:
- американська модель;
- шведська модель;
- японська модель;
- західнонімецька модель.
Традиційно вважається, що наявність великої кількості економічних свобод і порівняно низька ступінь перерозподілу доходів наближає американську модель до економічної системи чистого капіталізму. Для трудових ресурсів США властива висока мобільність: зазвичай протягом життя кваліфікований американський фахівець 6 травня разів змінює не тільки місце роботи, а й місце проживання, благо американські міста схожі один на одного як близнюки брати. Високий рівень трудових доходів дозволяє талановитим людям без стартового капіталу протягом життя заробляти багатомільйонні стану (особливо це характерно для професійних політиків, кіноакторів, спортсменів, почасти вчених).
Однак в останні десятиліття в США намітилися тенденції зайвої бюрократизації економічної діяльності, поява за рахунок високих соціальних допомог шару неефективно діють на ринку суб'єктів.
Для Швеції характерний дуже високий рівень податків, відповідно, не менш високі соціальні допомоги та низька диференціація доходів. Роль держави в регулюванні економіки надзвичайно велика; фактично подібне ставлення до регулювання делеговано населенням своєму демократично обраному уряду. Подібна політика призводить до того, що багато багаті шведи воліють жити за межами батьківщини. Шведську модель іноді іменують «скандинавським соціалізмом».
Японська модель відрізняється відносно низьким рівнем оплати праці, що знижує витрати на виробництво продукції і підвищує доходи підприємців. Ступінь диференціації доходів досить висока. Для Японії також характерний вплив на економічну діяльність ряду традицій, наприклад передача професії «у спадщину» (трудова династія), зайнятість протягом всієї трудової кар'єри на одному і тому ж підприємстві, що створює певні обмеження для мобільності робочої сили, властивої іншим моделям змішаної економіки .

Західнонімецька модель (носить таку назву тому, що оформилася ще до об'єднання Німеччини) відрізняється підтримкою державою дрібного і середнього бізнесу, держрегулюванням оптових і роздрібних цін, митних зборів. Розподіл доходів в рамках даної моделі базується на ідеї «соціальної рівності», обумовленого рівністю політичних можливостей і отриманням доходу залежно від вкладів капіталу і праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 9 Міждержавні відмінності в моделях змішаної економіки "
 1. Тема 4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ
  міждержавні розходження) і всередині країни в різні періоди (міжчасового відмінності), по-друге, виявити фактори економічного зростання, по-третє, визначити умови збереження високого рівня життя в країнах, вже досягли його, і нарешті, розробити заходи державної політики щодо забезпечення і прискоренню економічного
 2. Запитання і завдання для самоконтролю
  модель змішаної економіки є найбільш оптимальною сучасною моделлю соціально-економічного розвитку? 3. Які основні критерії класифікації економічних систем і який з них визначає? 4. Які основні риси народної економіки? 5. Чому недоцільно сучасну економічну систему розвинених країн світу називати ринковою економікою? 6. Які основні причини
 3. Контрольні питання
  змішане (відкрите) суспільство - це сучасний тип громадянського суспільства. 2. У чому особливості становлення громадянського сус-тва в Росії? 3. Які основи і стратегічні орієнтири розвитку громадянського суспільства змішаного (відкритого) типу? 4. Розкрийте роль самоврядування у розвитку громадян-ського
 4. Лекція 4 Тема: ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА: КЛАСИФІКАЦІЯ, ВИДИ ТА МОДЕЛІ. ВІДМІННІ ОЗНАКИ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  питання: поняття економічної системи; класифікація економічних систем, їх видів і моделей; сутність класичного капіталізму, змішаної та соціально орієнтованої економіки; характерні ознаки нової
 5. ЛІТЕРАТУРА
  змішаного типу замість капіталістичної олігархії / Под ред. Л. В.Нікіфорова.М.: ІЕ РАН, 1997. Никифоров Л.В. Муніципальні реформи як процес становлення первинних територіальних структур громадянського суспільства. М.: ІЕ РАН,
 6. Глава 9. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  межстрановое переміщення факторів виробництва вимагають певної організації системи міжнародних розрахунків, формування світової валютної
 7. Змішана економіка соціалістичного типу
  питання про існування в них соціалістичних ського способу виробництва. Виходить, що вся справа в співвідношенні укладів: якщо пре-володіє приватнокапіталістичний, то ми маємо капіталістичний спосіб виробництв-ва, при превалювання державного сектора? соціалістичний. Подібне раз-граніченіе, звичайно, мало надихає. Змішана економіка як втілення ідеалу соціалізму? це все одно,
 8. Поняття державного сектора
  питань. Початок ринкової трансформації в більшості країн було пов'язано з ультраліберального настроями у ставленні до державі як власнику і в оцінці можливості ефективного функціонування державних підприємств. В ейфорії надій на чудеса приватизації уряду постсоціалістичних країн явно недооцінили потенціал держкапіталістичні моделі компаній в перехідній
 9. Практикум по темі лекції 4
  моделей. Традиційна, планова, ринкова, перехідна економіка. Національні моделі змішаної економіки. Відмінні ознаки нової економіки. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке уклад? Чи є економіка сучасної Росії багатоукладної? Яка з існуючих класифікацій економічних систем представляється вам найбільш переконливою? Назвіть головні
 10. Ключові терміни
  економіка на відміну від нормативної Альтернативна вартість Вибір за граничними характеристиками Економічне зростання Ефективне виробництво Ринки Ціни Командна економіка Економіка вільного ринку Невидима рука Змішана економіка Мікроекономіка і
 11. № 91. «Макроекономічна революція» і становлення змішаної економіки
  питань не за допомогою планів, а шляхом централізації у своєму розпорядженні частини економічних ресурсів. Ці ресурси розподіляються таким чином, щоб компенсувати деякі слабкості ринкових механізмів. Як правило, в країнах зі змішаною економічною системою держава несе витрати на соціальні потреби (допомога малозабезпеченим, інвалідам, людям похилого віку, безробітним), на освіту,
 12. Моделі фондової біржі та позабіржового ринку
  відмінності між моделями відображають суть того, що відбувається в реальному житті. В англо-американської моделі акцій на фондовій біржі та позабіржовому ринку багато, а виходить, велика ймовірність наявності великого числа інвесторів, охочих їх купити і продати. Отже, можна сформувати пакет акцій, перехопити контроль над компанією. У західноєвропейській моделі така можливість менш вірогідна. Перехід
 13. Інтенсивність приватизації в країнах з перехідною економікою
  різні країни з перехідною економікою пройшли неоднакові відрізки. Про це свідчить частка недержавного сектора, тобто приватних підприємств і підприємств із змішаною власністю, у виробництві ВВП,% (дані за 1996 р.): {foto154} У всіх зазначених країнах після 1996 р. ця частка дещо підвищилася. Такий розкид показників пояснюється відмінностями соціально-економічних і
 14. Інтелектуальний тренінг і практикум
  змішаного управління можуть одночасно регулювати економіку два його доданків - ринок і держава? 1.2. Чим можна пояснити наявність безлічі варіантів змішаного управління економікою? 1.3. Які гранично допустимі норми соціальної дії ринкового та державного регуляторів мікроекономіки? 2. Знайдіть правильну відповідь 2.1. Стихійний ринковий регулятор розподілу
 15. § 1. Основні риси змішаної системи управління
  змішаної системи
 16. 3. Типологія податкової політики зарубіжних країн. Існуючі моделі податкових систем
  різні параметри. Наприклад, рівень оподаткування (податковий тягар), кількість і склад податків, пріоритетний метод обкладення (прогресивність, пропорційність або регресивність податкових ставок), і т. д. Співвідношення прямого і непрямого оподаткування як найважливіший показник багато в чому визначає податкову систему тієї чи іншої країни. За даним показником залежно від того,
 17. Глава 27. Змішана система управління національним господарством
  Глава 27. Змішана система управління національним
© 2014-2022  epi.cc.ua