Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
О.В.Корніенко. Світова економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

Питання 10 Узагальнюючі показники економічного розвитку країн світу


Відповідь
Найважливішими показниками, що характеризують економічне розвиток країни, є «валовий внутрішній продукт» і «валовий національний продукт».
Обсяг валового внутрішнього продукту за витратами можна розрахувати наступним чином:
GDP=C + Ig + G + Xn, (10.1)
де GDP (Gross Domestic Product) - валовий внутрішній продукт; С (consume) - особисті споживчі витрати; Ig (grossprivate domestic investment) - валові приватні внутрішні інвестиції; G (governmentpurchases of goods and services) - державні закупівлі товарів і послуг; Хп (net exports) - чистий експорт.
Валові приватні внутрішні інвестиції дорівнюють сумі чистих інвестицій та амортизації:
Ig=In + d, (10 лютого)
де In (net investment) - чисті інвестиції; d (depretiation) - амортизація.
Чистий експорт дорівнює різниці експорту та імпорту:
Хп=Х М, (10.3)
де X - експорт (export) ] М - імпорт (import).
Обсяг ВНП можна розрахувати наступним чином:
GNP=GNP + In + Тп, (10.4)
де GNP (Gross Domestic National Product) - валовий національний продукт; In (net factor income) - чисті факторні доходи, отримані з-за кордону; Тп (net transfers) - чисті трансферти з за кордону.
Дефлятор ВВП розраховується як відношення між номінальним ВВП і реальним ВВП:
Дефлятор ВВП=Номінальний ВВП? Реальний ВВП. (10.5)
Чистий національний продукт (ЧВП) дорівнює валовому національному продукту за вирахуванням суми амортизаційних відрахувань:
NDP=GDP d, (10.6)
або
NDP=C + In + G + Xn, (10.7)
де NDP (Net Domestic Product) - чистий національний продукт.
Світове лідерство за обсягом ВВП займають США, Японія і Німеччина (табл. 11).

Таблиця 11. Країни лідери за обсягом ВВП (у трлн $, на кінець 2004 р.

)

[15]

Лідерство за обсягом ВВП на душу населення займають відносно невеликі держави (табл . 12).

Таблиця 12. Країни лідери за обсягом ВВП на душу населення

Таблиця 12. Країни лідери за обсягом ВВП на душу населення (у тис. $, на кінець 2004 р.)
Список лідерів по іншому показнику - ВВП в перерахунку на паритет купівельної спроможності (ПКС; РРР - purchasing power parity) національної валюти на внутрішньому ринку виглядає більш звично (табл. 13) . Паритет купівельної спроможності являє собою особливий коефіцієнт перерахунку національних валют у долари виходячи з внутрішніх цін на аналогічні товари. Друге місце Китаю і десяте Росії в цьому списку пояснюється відносною дешевизною товарів на внутрішніх ринках цих країн.

Таблиця 13. Країни лідери за обсягом ВВП в перерахунку на купівельну спроможність

[16] (у трлн $, на кінець 2004 р.)

Необхідно відзначити, що лідерство США в більшості списків було забезпечено швидким розвитком цієї країни в XX в. 300 років тому ситуація була дещо іншою (табл. 14).

Таблиця 14. Країни лідери за обсягом ВВП в перерахунку на купівельну спроможність (в млрд міжнародних $, [17] станом на 1700

) [18]
У табл. 15 представлені найбільш бідні країни, розташовані в Азії та Африці.

Таблиця 15. Найбільш бідні країни


Індекс людського розвитку (англ. Human Development Index, HDI) - макроекономічний показник; порівняльна міра бідності, грамотності, освіти і очікуваного терміну життя в різних країнах.
Індекс був розроблений в 1990 р. пакистанським економістом Махбубом уль Хаком і з 1993 р. використовується ООН в своїй щорічній доповіді «Про розвиток людства» (Human Development Report). Значення індексу знаходиться в межах від 1 (вища значення) до О (нижче значення). При розрахунку індексу враховуються такі показники:
1) індекс очікуваного терміну життя:
LEI=(LE 25)? (85 - 25), (10.8)
де LEI - індекс очікуваного терміну життя (Life Expectancy Index); LE - очікуваний термін життя (Life expectancy).
2) індекс освіти:
ЕI=(2? 3 х ALI) + (1? 3 х GEI), (10.9)
де EI - індекс освіти (Education Index)) ALI - індекс грамотності дорослих (Adult Literacy Index), в свою чергу розраховується за формулою:
ALI=ALR? 100, (10.10)
де ALR - показник грамотності дорослих (Adult literacy rate); GEI - валовий індекс надходження (до навчальних закладів) (Gross Enrollment Index), що розраховується за формулою:
GEI=CGER? 100, (10.11)
де CGER - комбінований валовий коефіцієнт надходження (Combined gross enrollment ratio)]
3) індекс ВВП :
GDP Index=(log (GDPpc) - log (100))? (Log (40 000) - log (100)), (10.12)
де GDP Index - індекс ВВП; GDP - ВВП на душу населення в перерахунку на паритет купівельної спроможності (в $).
Лідируючі трійки країн, що займають перші та останні 3 місця за рівнем індексу на кожному з континентів, см. в табл. 16.

Таблиця 16. Країни лідери, а також обіймають останні 3 місця на кожному з континентів за рівнем індексу людського розвитку


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 10 Узагальнюючі показники економічного розвитку країн світу"
 1. Які види загроз національній економічній безпеці та роль держави в їх запобіганні?
  Узагальнює дані 24 (окремих) показників економічної безпеки. Ці показники стосуються, зокрема: - низькій забезпеченості населення продовольством за рахунок національного виробництва; - дуже недостатнього забезпечення людей ліками та медичними препаратами; - гіперінфляції; - масового безробіття та ін У 1990-х рр.. з 24 показників економічної безпеки Росії
 2. Запитання для самоперевірки
  розвиток економіки країн світу? 3. Назвіть види ренти. 4. Які існують основні види забруднення навколишнього середовища? 5. Як розвинені країни світу можуть допомогти розвиваються в боротьбі з наслідками забруднення навколишнього середовища? Чи підуть вони на це? 6. Які країни найбільшою мірою несуть відповідальність за забруднення твердої, рідкої і газоподібної оболонки
 3. Система національних рахунків
  показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний дохід (НД), особистий
 4. Загальний рівень освіти
  показників загальноосвітнього і кваліфікаційного рівня служить навчання і закінчення навчальних закладів особами в трудовому віці 25 років і більше. Дані показники свідчать, що до початку XXI в. залишилися величезні розриви у підготовці робочої сили між підсистемами світового господарства і регіонами світу. Найбільш високий рівень освіти досягнутий в промислово розвинених країнах, де майже
 5. 2. Основні макроекономічні показники
  узагальнюючих показника: чистий внутрішній продукт і національний дохід (див. 20.3). У нашій країні перехід до нових показниками - спочатку ВНП, а потім ВВП - почався з 1988 р. Цей перехід здійснюється шляхом перерахунку валового суспільного продукту (ВОП) і національного доходу (НД), що представляють собою відповідно суми валової продукції і чистої продукції галузей матеріального
 6. Тема 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн
  питанні необхідно розкрити, відповідно до яким принципами здійснюється побудова і функціонування податкових систем розвинених країн на сучасному етапі розвитку науки про податки, і вказати роль таких принципів у ефективному функціонуванні національних податкових систем. У другому питанні необхідно дати оцінку податковим системам розвинених країн за показником «податковий тягар»: дати
 7. Глава 33 Китайська народна республіка у світовій економіці
  показником КНР поступається тільки США. Вона володіє великими мінеральними ресурсами практично всіх відомих елементів. За потенційним копалиною ресурсів Китай поступається США та Російської Федерації. Вона займає провідне місце за запасами таких металів, як вольфрам, цинк, літій, тантал, мідь, свинець, нікель. З дня утворення КНР її положення в світовому господарстві кардинально змінилося. Вона
 8. Запитання для самоперевірки
  показники інтернаціоналізації вам відомі? 6. Які компанії можна назвати транснаціональними корпораціями? 7. Як пов'язані інтернаціоналізація і глобалізація? 8. Який зв'язок існує між глобалізацією та регіоналізацією? 9. Які головні причини зовнішньоекономічної лібералізації, яка відбувається майже у всіх країнах світу? 10. Чим закрита економіка відрізняється від
 9. А.Г. Буйчік. Аналіз еволюції великого монополістичного ринку Італії другої половини XX століття, 2007
  питаннями італійської економікою і
 10. Положення в світовому господарстві
  показником ВВП на душу населення КНР поступається всім країнам, що розвиваються в 1,6 рази і в 33 рази розвиненим країнам. Вона поки залишається бідною країною, її подушний ВВП тільки в 1,2 рази вище показника всієї
 11. Про що свідчать індекси ділової активності?
  Питання анкети. За міжнародною практикою індикатори (показники) ділової активності визначаються в промисловому виробництві, будівництві та роздрібній торгівлі. Так, наприклад, індикатори ділової активності в промисловості включають такі основні показники: - зміну випуску основного виду продукції; - рівень портфеля замовлень; - рівень запитів готової продукції; -
 12. Запитання для самоконтролю
  світу та збору за користування об'єктами водних біологічних ресурсів. 2. Як встановлюється об'єкт оподаткування по зборах за користування об'єктами тваринного світу і зборів за користування об'єктами водних біологічних ресурсів? 3. Наведіть приклади ставок зборів за користування об'єктами тваринного світу і зборів за користування об'єктами водних біологічних ресурсів. 4. Який порядок
 13. Позиції окремих країн і регіонів
  показник рівня розвитку країн Тропічної Африки та Латинської Америки за другу половину XX в. скоротився в два рази. Економічний рівень країн Азії значно зріс, що було досягнуто за рахунок країн Східної та Південно-Східної Азії, а також Індії. Наприкінці сторіччя рівні середньодушових показників ВВП у багатьох країнах, що розвиваються були ще нижче, ніж у провідних країнах на початку XX в.
© 2014-2022  epi.cc.ua