Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА, 2009 - перейти до змісту підручника

Про що свідчать індекси ділової активності?


При визначенні рівня і тенденцій ділової активності відомості одержують від респондентів (від англ. Respond - відповідати) - тих, хто відповідає на питання анкети.
По міжнародній практиці індикатори (показники) ділової активності визначаються в промисловому виробництві, будівництві та роздрібній торгівлі. Так, наприклад, індикатори ділової активності в промисловості включають такі основні показники:
- зміну випуску основного виду продукції;
- рівень портфеля замовлень;
- рівень запитів готової продукції;
- забезпеченість виробничими потужностями;
- рівень завантаження виробничих потужностей.
При оцінці фактичного та очікуваного зміни показників діяльності організації в часі використовуються такі характеристики: «зростання», «без зміни» і «спад».
Результати обстеження узагальнюються у вигляді насамперед простих індикаторів ділової активності організації - балансів оцінок рівня та змін показника ділової активності.
Баланс - різниця часткою респондентів, які відзначили «збільшення» або «зменшення» показника в порівнянні з попереднім періодом або «вище» або «нижче нормального» рівня показника в поточному періоді (у відсотках). Композитний (змішаний) індикатор ділової активності - це індикатор підприємницької впевненості (вказує узагальнене стан ділового клімату в секторі економіки).
Дані табл. 23.5 демонструють неоднакову підприємницьку впевненість у діловому кліматі в ряді країн в тому чи іншому році. Найбільш сприятливий клімат підприємці визнали в США.

Таблиця 23.5
Композитні індикатори ділової активності в ряді країнДеякі особливості можна бачити у статистичній динаміці індексів підприємницької впевненості в Росії. Цей індекс оцінює фактично склався попит, запас готової продукції та очікувану тенденцію випуску продукції.
Практичне значення статистичного вивчення індексів ділової активності полягає в тому, що в підсумку виявляються фактори, що обмежують ділову активність підприємств.
Так, в 2004 р. в промисловості Росії були виявлені наступні причини зниження ділової активності підприємств (табл. 23.6).

Таблиця 23.6
Фактори, що обмежують ділову активність
базових промислових підприємств
(у відсотках від загального числа базових промислових організацій)Цілком очевидно, що економічна інформація в табл. 23.6 дозволяє визначити заходи, які здатні підвищити підприємницьку впевненість у поліпшенні ділового клімату у відповідному секторі економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Про що свідчать індекси ділової активності? "
 1. Коментарі
  ніж буде знижено напругу голоду. Це означає, що людина повинна навчитися розрізняти образ їжі, існуючий в пам'яті, і актуальне сприйняття їжі, існуючої в зовнішньому світі. Людина співвідносить існуючий в пам'яті образ їжі з видом або запахом їжі, що приходять через органи чуття. Основна відмінність між ід і его полягає в тому, що ід знає тільки суб'єктивну реальність, в той
 2. Висновки
  свідчать про наявність «хвороб» ринкової економіки. 2. Циклічність - це рух національної економіки від однієї макроекономічної рівноваги до іншого. Розрізняють такі види циклів: короткі цикли Дж. Китчина (2-4 роки), цикли К. Жугляра (7-12 років), промислові (періодичні) цикли К. Маркса (10 років), цикли С. Кузнеця (18-25 років), довгі хвилі Н.Д. Кондратьєва (50-60 років), цикли
 3. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  ніж на 50%, а кінцем - місяць, у якому ціни не досягають цієї величини плюс ще один рік. Перераховані форми інфляції є різновидами відкритої інфляції. Альтернативою їй є прихована, пригнічена інфляція. В умовах жорсткої політики уряду, що встановлює фіксовані, незмінні ціни, інфляція проявляється тільки в знеціненні грошей, що знаходить вираз у
 4. § 19. Інфраструктура ринку.
  Ніж 100 акціями, - 200 чол. Тому в середині 90-х рр.. на цій біржі з майже 3 млн усіх корпорацій Америки котирувалися акції лише близько 1900 наймогутніших корпорацій. На Токійській біржі котирувалися близько 1600, на Лондонській - близько 2800 компаній. Щоб зареєструватися на Токійській біржі, прибуток компанії за останні три роки має становити не менше 300 млн ієн, статутний
 5. 2.3. ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ. ПРИЧИНИ І ФАЗИ ЦИКЛУ
  ніж в значній мірі незалежно від останнього. У 50-х рр.. XX в. за допомогою нових теоретичних моделей уда-лось довести незалежність коливальних механізмів від трендового руху. Наслідком цього стало глибоке розмежування між теоріями циклу і зростання. Однак на графіку циклічні коливання зображуються як відхилення від лінії, що представляє долговре-менную тенденцію. При цьому тренд
 6. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  ніж збільшуються ціни в галузях добувної промисловості. У другій половині XX в. із зростанням сфери агробізнесу в США, Франції, Великобританії та інших західних країнах "ножиці цін" стали одним з головних методів, за допомогою якого великі фірми витіснили дрібних і середніх фермерів з сільськогосподарського виробництва. У нашій країні "ножиці цін" використовувалися особливо широко в період
 7. § 3. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО І РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  чим більше дивіденд. Тим часом перед людиною, яка думає купити акцію, виникає альтернатива: а) віддати гроші в позику або покласти в банк і одержувати більш стійкий депозитний відсоток; б) купити акцію, яка дає у вигляді дивіденду значний більшу суму, ніж депозитний відсоток. Наприклад, ринкова ціна акцій "Дженерал моторі" в 80-ті роки в 25 разів перевищила їх номінальну вартість.
 8. Словник термінів
  чому сприяє індексація доходів; не викликає такого глибокого спаду, як шокова терапія, але і темпи інфляції знижуються незначно. Демпінг - продаж товарів за штучно заниженими цінами. Грошова система - це історично сформована форма організації грошового обігу в країні, узаконена державою, що включає в себе такі елементи, як грошова одиниця, масштаб цін, види
 9. 4.2.1. Причини і прояви інвестиційної кризи
  ніж у всій проізводственнбй сфері. Його негативний вплив на рівень виробництва і ділової актив ності в цілому набагато більше. Показово й те, що в 1995-1996 рр.. при тенденції уповільнення темйов зниження обсягу ВВП інвестиції скорочувалися на 10-18% на рік. Наслідки цього носять долговремен ний характер, оскільки багато в чому зумовлюють стан кон' юнктури і в наступний
 10. Тема 3. СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ РОСІЇ
  свідчить, що концепція єдиної державної грошово-кредитної політики, що розробляється ЦБ РФ, досить часто вступає в протиріччя з концепцією фінансової політики уряду РФ, що відбивається на стані найважливіших параметрів російської економіки. Так, до теперішнього часу не знижуються обсяги неплатежів, гостро відчувається нестача оборотних коштів на підприємствах, практично не
© 2014-2022  epi.cc.ua