Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

2. Основні макроекономічні показники


У макроекономічному аналізі застосовується ряд статистичних показників.
Центральним показником Системи національних рахунків є валовий внутрішній продукт (ВВП). У статистиці ряду зарубіжних країн використовується і більш ранній макроекономічний показник - валовий національний продукт (ВНП). Обидва ці показники визначаються як вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг в економіці за один рік (квартал, місяць). Вони підраховуються в цінах як поточних (діючих), так і постійних (якого базового року).
Різниця між ВНП і ВВП полягає в наступному:
- ВВП підраховується за так званим територіальною ознакою. Це сукупна вартість продукції сфер матеріального виробництва та послуг незалежно від національної належності підприємств, розташованих на території даної країни;
- ВНП - це сукупна вартість всього обсягу продукції і послуг в обох сферах національної економіки незалежно від місцезнаходження національних підприємств (у своїй країні або за кордоном).

Таким чином, ВНП відрізняється від ВВП на суму так званих факторних доходів від використання ресурсів даної країни за кордоном (переведена в країну прибуток від вкладеного за кордоном капіталу, наявної там власності; переведена в країну заробітна плата громадян , що працюють за кордоном) за мінусом аналогічних вивезених з країни доходів іноземців. Ця різниця дуже невелика: для провідних країн Заходу - не більше 1% від ВВП.
У СНР застосовують, але набагато рідше, два інших узагальнюючих показника: чистий внутрішній продукт і національний дохід (див. 20.3).
У нашій країні перехід до нових показниками - спочатку ВНП, а потім ВВП - почався з 1988 р. Цей перехід здійснюється шляхом перерахунку валового суспільного продукту (ВОП) і національного доходу (НД), що представляють собою відповідно суми валової продукції і чистої продукції галузей матеріального виробництва.

Показник ВОП був основним у радянській економічній статистиці і представляв собою сукупну вартість всього обсягу вироблених товарів та послуг у сфері матеріального виробництва з включенням до неї витрат на сировину, матеріали, паливо та ін, т.е . не був вільний від повторного рахунку. Показник національного доходу розраховувався теж тільки на базі матеріального виробництва.
Корінні відмінності в методології підрахунку цих показників і показників СНР, природно, призводять до того, що перелічені ВОП та НД колишнього СРСР і Росії можуть лише приблизно характеризувати їх ВВП і НД.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Основні макроекономічні показники "
 1. Тема 35. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ЦІЛЕ
  макроекономічному аналізі з'являються нові учасники ринкового господарства: - іноземний сектор (закордон); - держава; - центральний банк з його грошовою політикою; - профспілки; - об'єднання роботодавців та ін 2. Об'єкти макроекономічного аналізу. Предметом макроекономіки є такі проблеми: - взаємодія сукупних попиту та пропозиції і їх вплив на
 2. Кожному суспільству доводиться визначати частки ресурсів, що направляються на споживання і на ін-вестіціі. Ці рішення можуть
  основних макроекономічних показників - Познайомитеся з моделлю попиту та пропозиції позикових коштів на фінансових ринках - Навчитеся використовувати модель попиту та пропозиції позикових засобів для аналізу різних варіантів економічної політики держави - Познайомитеся з впливом дефіциту державного бюджету на стан економіки США Уявіть,
 3. Глосарій
  основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних товарів і послуг Автаркія - економічна самозабезпеченість однієї або декількох країн; відокремлення економіки країни від економік інших країн Агрегирование - з'єднання окремих приватних показників
 4. 1. Причини циклічного розвитку економіки. Економічний цикл і його фази
  основних макроекономічних показників. Наприклад, коли темпи зростання ВВП та інвестицій високі, завантаження економічних ресурсів близька до повної зайнятості, то говорять про сприятливої економічної кон'юнктури і навпаки. Практична значущість досліджень циклічного розвитку економіки полягає:? в прогнозуванні розвитку окремих секторів і галузей економіки регіонів і країн;? в
 5. Темпи зростання
  основних показниках економічного розвитку країни дає табл. 25.1. Таблиця 25.1 Основні макроекономічні показники Південної Кореї (ППС) Показники економічного розвитку 1981-1990 1991-2000 Інфляція,% 8,4 5,6 Валові заощадження,% ВВП 30,4 35,2 * Валові капіталовкладення,% ВВП 29,4 36, 8 * Приватне споживання,% ВВП 58,3 53,7 ** Рівень
 6. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  основні країни світу, крім Японії, скасували контроль над капі- таламі, заснований в кінці Другої світової війни. Протягом 70-х і 80-х рр.. заходи регулювання, прийняті, щоб запобігти повторенню «великої депресії», були скасовані. Якби навіть регулювання не було скасовано юридично, його усунули б технологічні причини. Нові технології зробили застарілими багато з методів
 7. Предмет макроекономіки
  основних проблем, які вивчає макроекономіка, входять економічне зростання і його темпи, економічний цикл і його причини, рівень зайнятості та проблема безробіття, загальний рівень цін і проблема інфляції, рівень ставки відсотка і проблеми грошового обігу, стан державного бюджету і проблема фінансування дефіциту, стан платіжного балансу і проблеми валютного курсу. Всі ці
 8. Агрегирование
  основним покупцем товарів і послуг, а по-друге, основним Сберегатель, або кредитором, тобто забезпечують пропозицію кредитних коштів в економіці. Фірми - самостійний, раціонально діючий макроекономічний агент, метою економічної діяльності якого виступає максимізація прибутку. Цей агент є основним виробником товарів і послуг в економіці, а також покупцем
 9. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  основним джерелом доходів державного бюджету. Однак, виступаючи перераспределітель національного доходу, держава не тільки збирає податки, а й виплачує трансферти (Tr). Трансферти - це платежі, які домогосподарства і фірми безоплатно отримують від держави, тобто не в обмін на товари і послуги. Трансферні платежі держави домогосподарствам - це різного роду соціальні
 10. Макроекономічні моделі та їх показники
  основні методи макроекономічного аналізу, всі макроекономічні процеси вивчаються на основі побудови моделей. Макроекономічні моделі являють собою формалізоване (графічне або алгебра) опис економічних процесів і явищ з метою встановлення основних взаємозв'язків між ними. Для побудови моделі необхідно виділити суттєві, найбільш важливі характеристики
© 2014-2022  epi.cc.ua