Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

3. Методи підрахунку валового внутрішнього продукту


Таким чином, за допомогою показників валового внутрішнього продукту робиться спроба виміряти обсяг річного (квартального, місячного) випуску товарів і послуг в економіці.
Ця загальна, зведена величина валового продукту нас цікавлять, по-перше, з точки зору того, з чого вона складається, і, по-друге, на що вона витрачається.

Отже, ВВП може бути визначений одним з трьох методів, шляхом підсумовування:
- доданої вартості по всіх галузях національної економіки (ВВП з виробництва, галузях);
- всіх витрат на купівлю загального обсягу виробленої в даному році продукції (ВВП за витратами, за методами використання);
- всіх доходів, отриманих у країні від виробництва продукції в даному році (ВВП за джерелами доходів).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Методи підрахунку валового внутрішнього продукту "
 1. Валовий внутрішній продукт
  методів підрахунку, і, як правило, використовуються непрямі методи, такі як додаткову витрату електроенергії понад необхідного для забезпечення офіційного виробництва та додаткова грошова маса (кількість грошей) в обігу понад необхідну для обслуговування офіційних угод. 3. Вартість: ВВП вимірює національний обсяг виробництва в грошовому вираженні, тобто у вартісній
 2. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  методами: через витрати, через доходи і через виробництво . Сума, отримана в результаті розрахунків по різних методах, повинна бути однаковою. Пов'язано це з тим, що завжди в ринковому господарстві витрати одних суб'єктів господарювання одночасно є доходами для інших. ВНП, оцінений через витрати, складається з товарів і послуг, придбаних окремими людьми, підприємствами та
 3. Тема 37. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ І СПОСОБИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ
  метод підрахунку ВНП 3. Дохідний метод підрахунку ВНП 4. Поняття доданої вартості 1. ВНП як узагальнюючий показник розвитку країни. Валовий національний продукт - ринкова вартість усіх кінцевих товарів, послуг, вироблених та використаних в країні за рік. Модифікацією валового національного продукту (ВНП) є показник валового внутрішнього продукту (ВВП): якщо показник ВНП
 4. Економічні моделі
  методологію неокласиків. Представники неокласичної школи, займаючись аналізом ринкової економіки, широко використовують економічні моделі в якості найважливішого інструменту наукового дослідження. Економічні моделі являють собою формалізацію складних економічних відносин; моделі - це діаграми, графіки, таблиці, формули, застосування яких допомагає зрозуміти суть економічних подій,
 5. § 40. Результати суспільного виробництва і його ефективність
  методу повинні давати однакову кінцеву суму. Збіги між показниками перших двох методів використовуються з метою складання балансу (вони відповідно отримали назву активів і пасивів). П. Самуельсон вважає, що така подвійна бухгалтерія є одним з великих відкриттів людського розуму. ВНП розраховують за ринковими цінами, отримуючи його номінальне значення. Для виявлення його
 6. 2.2. ВНП І ВВП, МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ
  метод кінцевого використання); 2) за доданою вартістю (виробничий метод); 3) за доходами (розподільний метод). Розрахунок ВНП за видатками. В даному випадку, підсумовуються витра-ти всіх економічних суб'єктів: домашніх господарств, фірм, дер-жави та закордону: Y (ВНП)=C + I + G + Xn, де C - особисті споживчі витрати (витрати домашніх господарств на придбання товарів
 7. § 1. ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
  методами. Корінне населення колоніальних і залежних країн прирікають на злидні, голод, хвороби, вимирання. Щоб міцніше прив'язати до себе колонії і вигідніше їх використовувати, великі держави сформували специфічне колоніальне міжнародний поділ праці. Пригнобленим народам нав'язувалася виробнича спеціалізація, яка визначається потребами іноземного капіталу. У колоніях не НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
 8. методикою і бюджети майбутніх років, і найближчих минулих. Інакше ми не зможемо зіставляти, порівнювати стан наших фінансів в минулому з сьогоденням і з майбутнім. - Ну минуле - це вже минуле, а як йдуть справи в майбутньому, де нам тільки ще належить жити? - Урядом вживаються заходи, які дозволять трохи знизити дефіцит вже цього року. На майбутній рік його розміри визначені
  27.1. Обсяг і рівень розвитку ринків
 9. методу, порівнянна з величиною ринків промислово розвинених країн. Серед 50 найбільших за обсягом ВВП країн світу налічується 15 країн, що розвиваються, включаючи КНР, Індію, Бразилію, Мексику, Індонезію, Іран. В основному це країни з великою чисельністю населення. - Іншим узагальнюючим показником масштабу розвитку ринку може служити величина доходу на душу населення. У середньому даний показник,
  26.1. Основні ознаки країн, що розвиваються
 10. методів. В останньому випадку створювалися освіти, в яких капіталістичні елементи поступово витісняли традиційні. Пристосовуючи колоніальні володіння до потреб метрополій, імперіалізм сприяв формуванню в поневолених країнах дезінтегрірованного економічного ладу, в якому і традиційні форми були підпорядковані потребам відтворювальних процесів метрополій.
  методов. В последнем случае создавались образования, в которых капиталистические элементы постепенно вытесняли традиционные. Приспосабливая колониальные владения к потребностям метрополий, империализм способствовал формированию в порабощенных странах дезинтегрированного экономического строя, в котором и традиционные формы были подчинены потребностям воспроизводственных процессов метрополий.
© 2014-2022  epi.cc.ua