Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

3. Типологія податкової політики зарубіжних країн. Існуючі моделі податкових систем


У розвинених країнах роль податкової політики у формуванні та розподілі доходів як підприємництва, так і населення, надзвичайно висока.
У 80 - 90-і рр.. в провідних розвинених країнах відбулися принципові зміни теоретичних і практичних основ податкової політики, що зробили і продовжують робити вплив на економічний розвиток цих країн.
Розглянемо типологію податкової політики. Залежно від характеру податкової політики держави виділяють три її типу.
Перший тип - політика максимальних податків, що характеризується принципом «взяти все, що можна». Держава встановлює високі податкові ставки, скорочує податкові пільги, розширює перелік податків. Як правило, такий тип податкової політики проводиться в часи економічних криз або в період військових дій. Результатом такої політики може стати так звана «податкова пастка», коли підвищення податків не супроводжується зростанням державних доходів.
Другий тип - політика «розумних податків» (політика економічного розвитку). Держава послаблює податковий прес, в першу чергу для підприємництва і одночасно скорочує витрати, як правило, на соціальні програми. Такий тип податкової політики сприяє розвитку підприємництва, забезпечуючи йому сприятливий податковий клімат.
Третій тип - податкова політика, що передбачає високий рівень оподаткування при значній соціальний захист населення. Такий тип податкової політики характерний в періоди економічного зростання і дозволяє встановити високий рівень оподаткування, який в кінцевому підсумку супроводжується виконанням всіх соціальних програм.

На думку А.В. Бризгаліна, при сильній економіці всі зазначені типи податкової політики можуть успішно поєднуватися.
Розглянемо існуючі моделі податкових систем.
При формуванні податкових систем в їх основу можуть закладатися різні параметри. Наприклад, рівень оподаткування (податковий тягар), кількість і склад податків, пріоритетний метод обкладення (прогресивність, пропорційність або регресивність податкових ставок), і т. д.
Співвідношення прямого і непрямого оподаткування як найважливіший показник у чому визначає податкову систему тієї чи іншої країни. За даним показником залежно від того, яка структура прямих і непрямих податків у загальному обсязі податкових доходів, виділяють чотири основні моделі податкових систем. Вони отримали назву англосаксонської, евроконтінентальной, латиноамериканській і змішаної моделей.
Англосаксонська модель оподаткування існує в таких державах, як Австралія, Великобританія, Канада і США. В її основі лежить прибуткове оподаткування, тобто стягнення прямих податків з фізичних осіб. Частка непрямих податків у доходах цих країн невелика.
Евроконтінентальная модель оподаткування характеризується значним непрямим оподаткуванням та високою часткою відрахувань на соціальне страхування. Подібні моделі податкових систем існують в Австрії, Бельгії, Німеччині, Нідерландах, Франції та Італії.
Латиноамериканська модель оподаткування у великій мірі грунтується на непрямому оподаткуванні, яке є найбільш ефективним в умовах високої інфляції.
Крім того, до уваги береться та обставина, що непрямі податки краще збираються і контролюються. Це є важливим для тих країн, які не мають потужного налогосборочного апарату (Болівія, Чилі, Перу).
Змішана модель оподаткування, поєднує в собі риси всіх згаданих моделей. До числа держав зі змішаною моделлю відносяться ті, податкові системи яких не можуть бути однозначно віднесені до тієї чи іншої моделі оподаткування. Змішаної можна визнати модель оподаткування, що склалася в Японії. У цій країні структура податкових надходжень в цілому приблизно така ж, як і в державах, що мають англосаксонську модель оподаткування. Однак на відміну від них в Японії пріоритет віддається не прибуткового оподаткуванню, а стягування страхових внесків.
Можливі й інші варіанти моделювання систем оподаткування. Окремі держави з числа тих, які з різних причин мають порівняно низький податковий потенціал, пішли шляхом відмови від стягнення звичайних податків і взяли за основу пільгову (офшорну) модель оподаткування (Андорра, Гібралтар, Монако, Панама, Бермудські і Сейшельські острови, Ямайка, Коста-Ріка, Малайзія, Філіппіни, Уругвай та інші країни - дивись Додаток А).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Типологія податкової політики зарубіжних країн. Існуючі моделі податкових систем "
 1. Розділ 1. Загальні принципи формування, функціонування та розвитку податкових систем в зарубіжних країнах. Податкова статистика
  типології податкової політики зарубіжних держав. Студенти повинні отримати уявлення про рівень оподаткування в різних країнах, про застосовуваних там методах оцінки податкового тягаря, повинні навчитися аналізувати податкову статистику зарубіжних країн. Тема 1. Загальні принципи формування, функціонування та розвитку податкових систем у країнах з розвиненою ринковою економікою.
 2. Глосарій
  податків, для відмивання незаконно нажитих коштів і т. п. Біженці - особи, що залишають країну або територію всередині країни з причин політичної, економічної чи етнічної дискримінації, а також в результаті воєн і стихійних лих Безготівкові гроші - записи на рахунках у банках Безробіття - соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили (економічно активного
 3. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  податків на корпорації і особистих прибуткових подат-гов; обмеження зростання урядових витрат за рахунок скор-щення соціальних програм; дерегулювання підприємницької діяльності; проведення жорсткої грошово-кредитної політики, спрямований-ної на подолання інфляції. Націленість "рейганоміки" на стимулювання пропозиції та обмеження попиту при необхідності збільшення
 4. Глосарій
  податків, субсидій і прямих ограниче-ний на імпорт і експорт. ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ Externality. Мають місце в тих випад -ях, коли виробництво або споживання товару без-посередньо впливає на фірми або споживачів, що не вовлеченнихв акт купівлі-продажу; такі ефекти не враховуються в повній мірі в ринкових цінах. ВНП НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ. GNfP per capita. Обсяг ВНП, який припадає на душу населення.
 5. ВИКЛИК ЧАСУ
  податкові інструменти, заходи з регулювання зовнішньоекономічної діяльності та ін Програма має бути живим інструментом регулювання соціально-економічних процесів, чітко визначати законодавчі правила її коригування. Як показав досвід, потрібно чітко визначити нормативні основи наукової експертизи програми і за її здійснення. У пропонованій книзі буде висловлено багато
 6. Відповіді на запитання з залу
  податкову систему - систему прогресивного податку. Регулюється вона і через встановлення мінімальної зарплати, нижче якої ні підприємець, ні держава платити не може. Ось способи регулювання. Мінімальна зарплата, регулювання розриву в оплаті праці через прогресивне оподаткування і регулювання рівня оплати через міжгалузеві відносини. Такий типовий набір регуляторів
 7. Висновок
  податкових систем характерні для більшості розвинених країн. Як правило, такі постулати знаходять закріплення на законодавчому рівні. Серед відомих економічних показників у податкових системах розвинених країн найбільш часто застосовуються два основних: податковий тягар і співвідношення прямих і непрямих податків. 2. Основною тенденцією функціонування податкових систем розвинених країн є їх
 8. Коментарі
  податкового тягаря і натуральних повинностей в IV в. положення куриалов погіршився настільки, що вони прагнули звільнитися від своїх обов'язків. Едиктами 316 і 325 рр.. куріали були навічно прикріплені до своїх місць із забороною виїзду з міста. Обов'язки Куріан стали спадкової повинністю, від якої позбавляли смерть або розорення. [73 ] колони в Стародавньому Римі дрібні
 9. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  податкову політику. Прикладом може служити спад 1980-1981 рр.. У 1982 і 1983 р. Сполучені Штати прийшли на допомогу з великими зниженнями ставки відсотка (тримісячні відсоткові ставки при обліку векселів впали з 1981 до 1983 р. на 39%) і з великим пакетом податкових стимулів (при президенті Рейгані значне зниження податків і великий пакет заходів бюджетного стимулювання з 1981 до 1983 р.
 10. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  податкові інспекції та податкова поліція, державні казначейства, центральний банк і інші органи. Державний бюджет займає центральне місце в системі державних фінансів. Фінанси - система склалися в суспільстві економічних відносин з формування і використання фондів грошових коштів або фінансових ресурсів через спеціальні фонди та установи. Фінанси - історична
© 2014-2022  epi.cc.ua